Пошук

Про затвердження Положення про відділ архітектури, містобудування, земельних ресурсів та комунального майна Гусятинської селищної ради

Дата: 26.08.2022 11:39
Кількість переглядів: 151

 

 

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VIII  СКЛИКАННЯ

XVI.  СЕСІЯ

 

  

РІШЕННЯ

 

              від 25 серпня   2022 року                            №  1491/01-38

 

Про затвердження Положення про відділ

архітектури, містобудування, земельних

ресурсів та комунального майна

Гусятинської селищної ради

 

 

         Відповідно до ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

                                           

                                                 ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити  Положення про відділ архітектури, містобудування, земельних ресурсів та комунального майна Гусятинської селищної ради (додаток № 1).

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

   

Гусятинський  селищний голова                                               Степан КАРПО

Додаток  до рішення

Гусятинської селищної ради

від 25.08.2022 р. № 1491/01-38

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ архітектури, містобудування,  земельних ресурсів та комунального майна Гусятинської  селищної  ради

 

  1. Загальні положення.

 

1.1.Відділ архітектури, містобудування, земельних відносин та комунального майна Гусятинської селищної ради (далі – Відділ) відноситься до виконавчих органів Гусятинської селищної ради та є уповноваженим органом містобудування та архітектури на території Гусятинської селищної ради, утворюється Гусятинською селищною  радою, їй підзвітний та підконтрольний, підпорядкований  Гусятинській селищній ради та селищному  голові,  також  заступникам селищного  голови з питань діяльності виконавчих органів, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.2.У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими  законами України, Земельним кодексом України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами та інструкціями Міністерства розвитку громад та територій України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, рішеннями Гусятинської селищної ради, рішенням виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями селищного голови, а також цим Положенням.

1.3. Відділ є структурним підрозділом ради  без створення  юридичної особи.

1.4. На працівників Відділу, які відносяться до посадових осіб органів місцевого самоврядування, поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.5. Працівники відділу отримують заробітну плату за рахунок коштів селищного  бюджету.

1.6. Граничну чисельність, штатний розпис, структуру та  фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу затверджує Гусятинська селищна рада.

 

2. Структура та організація роботи Відділу.

 

2.1. Відділ очолює начальник.

2.2. Начальник Відділу призначається на посаду розпорядженням селищного голови за рекомендацією конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України та звільняється з посади розпорядженням селищного голови згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2.3. На період відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу  згідно з розпорядженням селищного  голови.

 

2.4. Начальник відділу:

2.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань.

2.4.2.  Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

2.4.3.   Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

2.4.4.   Бере участь у засіданнях селищної ради, виконавчого комітету, нарадах селищного голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.

2.4.5. На підставі та у передбаченому законодавством порядку вживає заходи щодо заохочення працівників або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

2.4.6. Представляє Відділ у відносинах з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

2.4.7. Посадові інструкції начальника та посадових осіб Відділу погоджуються заступником селищного голови, який координує діяльність Відділу та затверджується селищним головою.

 

3. Завдання та функції Відділу

 

3.1 Основним завданням Відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, комунального майна  та земельних відносин на території Гусятинської селищної ради.

3.1.1. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при Відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада, як дорадчий орган, що діє на громадських засадах. Положення про архітектурно-містобудівну раду та її склад затверджується  на сесії  Гусятинської селищної ради.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні функції:

3.1.2. Розробляє проекти розпоряджень селищного голови, рішень селищної ради  та її виконавчого комітету з питань віднесених до компетенції Відділу.

3.1.3. За дорученням керівництва ради аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів  та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

3.1.4. Розглядає звернення  громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб – підприємців, депутатські звернення та запити, що до питань які віднесені до компетенції відділу в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.1.5.За дорученням селищного  голови представляє інтереси Гусятинської селищної ради, виконавчого комітету Гусятинської селищної ради в місцевих, апеляційних судах України, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності

3.1.6. Може брати участь у розроблені проєктів розпоряджень селищного  голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

3.1.7. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

3.1.8. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Гусятинської селищної ради, виконавчими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об´єднаннями громадян та громадянами.

 

 

у сфері містобудування та архітектури:

3.2.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає пропозиції з цих питань;

3.2.2  Здійснює моніторинг реалізації генеральних планів   населених пунктів.

3.2.3. Сприяє структурним підрозділам виконавчого комітету Гусятинської селищної ради у вирішенні питань соціально-економічного розвитку громади у межах своїх повноважень;

3.2.4. Здійснює моніторинг стану розроблення, оновлення містобудівної документації на місцевому рівні (генерального плану, плани зонування території, детальні плани територій), планів забудови та іншого використання територій;

3.2.5. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

3.2.6. Видає будівельні паспорти забудови земельної ділянки на будівництво, реконструкцію, добудову житлових, дачних, садових будинків та господарських будівель і споруд;

3.2.7. Готує та видає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки під будівництво, реконструкцію, добудову об’єктів житлового, громадського, виробничого, комерційного та соціально-культурного призначення;

3.2.8. Видає паспорт - прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та паспорти прив’язки малих архітектурних форм;

3.2.9. Готує пропозиції до проєктів програм соціально-економічного розвитку населених пунктів щодо розроблення (оновлення) містобудівної документації та подає їх на розгляд Гусятинської селищної ради;

3.2.10. Здійснює попередній розгляд містобудівної документації і готує висновки щодо її затвердження;

3.2.11. Координує виконання на території міста науково-дослідних і проєктно- вишукувальних робіт у сфері містобудування;

3.2.12. Бере участь у роботі постійних депутатських комісій Гусятинської селищної ради з питань будівництва, архітектури та земельних відносин та комунального майна;

3.2.13. Інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку населених пунктів, розміщення найважливіших об’єктів архітектури;

3.2.14.Організовує громадське обговорення містобудівної документації.

3.2.15. Готує і подає на затвердження селищної ради відповідні місцеві містобудівні програми, пропозиції до генеральних планів населених пунктів Гусятинської селищної ради, іншу містобудівну документацію.

3.2.16.В разі потреби організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

3.2.17. Визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні;

3.2.18.Співпрацює з органами державної архітектурно-будівельної інспекції з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

3.2.19. Виконує обов’язки в сфері   містобудування та архітектури відповідно до ст.13 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

3.2.20. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції та вживає відповідних заходів;

3.2.21. Здійснює інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

у сфері земельних відносин:

3.2.22. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері землекористування- виконання Законів України, Постанов Верховної ради України, Постанов і Розпоряджень Кабінету Міністрів України, Указів Президента України та додержання  законодавства у сфері землекористування.

3.2.23. Здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів селищної ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечую створення відповідної електронної бази даних,  підтримує в актуальному стані  облік   земель всіх форм власності.

3.2.24. Бере участь у розробленні та виконанні відповідних програм в галузі земельних відносин. Здійснює  в межах повноважень контроль за використанням та охороною земель на території громади.

3.2.25.Здійснює підготовку проєктів договорів оренди  земельних ділянок. Аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд ради та готує відповідні пропозиції.

3.2.26. Здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України.

3.2.27. Здійснює моніторинг  за використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних  ділянок відповідно до цільового призначення та умов надання.

3.2.28. Приймає участь в підготовці матеріалів для укладення угод про відшкодування збитків місцевому бюджету, оформлення договорів на право користування землею, в тому числі на умовах оренди.

3.2.29. Забезпечує зберігання  в належному стані та використання в  практичній роботі земельно облікової і кадастрової документації та   картографічних  матеріалів.

3.2.30. Представляє Гусятинську селищну раду при реєстрації об’єктів комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

3.2.31. Забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів землевпорядної документації, картографічних  матеріалів.

3.2.32. Вносить інформацію про присвоєння адреси (в тому числі рішення про присвоєння адреси) до реєстру будівельної діяльності та робить витяги з нього.

 

У сфері управління комунальним майном:

3.2.33.  Здійснює облік   нерухомого майна - об’єктів комунальної власності, відмінного від  земельних ділянок.

3.2.34. Проводить інвентаризацію комунального майна, готує зведену відомість інвентаризації.

3.2.35.  Готує програми по приватизації майна комунальної власності селищної ради.

3.2.36. Формує перелік об’єктів, що перебувають у комунальній власності міста і підлягають приватизації на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу, іншими способами.

3.2.37.  Готує перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.

3.2.38. Розглядає заяви на приватизацію комунального майна крім об’єктів житлового фонду.

3.2.39. Забезпечує публікацію в засобах масової інформації перелік об’єктів, що підлягають приватизації.

3.2.40. Готує матеріали для приватизації об’єктів комунальної власності шляхом викупу, на аукціоні, за конкурсом, іншими способами.

3.2.41. Проводить консультаційну роботу з питань приватизації комунального майна.

3.2.42. Здійснює контроль за виконанням зобов’язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об’єктів приватизації, земельних ділянок та комунального майна.

3.2.43.  Готує пропозиції щодо відчуження та списання об’єктів комунальної власності.

3.2.44.  Здійснює перевірки ефективності використання і збереження майна що знаходиться у комунальній власності та яке закріплене за підприємствами, установами, організаціями.

3.2.45. Бере участь в розробці пропозицій щодо передачі об’єктів державної власності у комунальну, комунальної у державну.

3.2.46. Готує пропозиції щодо придбання у встановленому порядку об’єктів, що будуть забезпечувати потреби громади.

3.2.47.  Готує пропозиції щодо надання в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, що перебувають у комунальній власності.

3.2.48. Веде реєстри - підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади селища, договорів - оренди комунального майна.

3.2.49. Здійснює інші функції у сфері управління комунальним майном, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

4. Права Відділу

Відділ має право:

4.1 Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

4.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Гусятинської селищної ради,

підприємств, установ та організацій, об´єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3. Одержувати в установленому порядку  від інших структурних підрозділів Гусятинської селищної ради, підприємств, установ та організації, інформацію, документи та інші матеріали.

4.4. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням.

 

5. Відповідальність Відділу

 

5.1. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.2. Працівники Відділу несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків передбаченим цим Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Гусятинської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Гусятинської селищної раді, передбаченої Регламентом роботи Гусятинської селищної ради.

 

         Секретар ради                                                  Ігор ЛИСАК

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь