Бюджет 2021

 

 

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГУСЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VIII СКЛИКАННЯ

I  СЕСІЯ

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 грудня  2020 року                                                                         №51

 

Про селищний бюджет на 2021 рік

(19505000000)

 

      Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими чинними нормативно-правовими актами, за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та в інтересах територіальної громади, Гусятинська селищна рада         

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2021 рік:

 

доходи селищного бюджету у сумі ­­­­116 119 650 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 114 936 450 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету 1 183 200 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

видатки селищного бюджету у сумі ­­­­116 119 650 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – ­­­­112 792 380 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 3 327 270 гривень;

 

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 2 144 070 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 2 144 070 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 5 600 гривень, що становить 0,005 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

 

резервний фонд селищного бюджету у розмірі ­­­­1 127 900 гривень, що становить 1 відсоток видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

Дозволити у міжсесійний період розпорядженням селищного голови за погодженням із постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Гусятинської селищної ради (з наступним затвердженням на черговій сесії селищної ради) протягом 2021 року вносити зміни та проводити розподіл (перерозподіл) обсягів субвенцій з державного, обласного та інших місцевих бюджетів селищному бюджету у межах загального обсягу таких субвенцій і міжбюджетних трансфертів.

 

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремрнт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році у сумі 1 444 016 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 99, 101, 1032, 1034, 1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”;

 

2) джерелами формування у частині фінансування є кошти, визначені пунктом 1  статті 72 Бюджетного кодексу України в частині спрямування до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду;

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2021 рік:

 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

 

2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України в частині залучення коштів із загального фонду;

 

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України та на видатки, відповідно до джерел надходжень, визначених у пункті 7 цього рішення.

 

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

10. Надати право Гусятинській селищній раді в особі селищного голови:

10.1. В процесі виконання селищного бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

10.2. В процесі виконання селищного бюджету заключати договори щодо умов надання субвенції з селищного бюджету та отримання їх з інших місцевих бюджетів відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України.

 

11. Надати право фінансовому відділу Гусятинської селищної ради:

11.1. В межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

11.2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду та до прийняття рішення Гусятинської селищної ради „Про селищний бюджет на 2022 рік” за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Відповідно до статей 20, 22 та 28 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих місцевих бюджетів” головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:

 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

12. Надати право Гусятинській селищній раді в особі селищного голови здійснювати перерозподіл видатків селищного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів селищного бюджету за кодами програмної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення/зменшення видатків розвитку за рахунок зменшення/збільшення інших видатків.

 

13. Розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

 

14. Установити, що у випадках, коли виконавчі органи селищної ради, депутати селищної ради вносять селищній раді пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань із селищного бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів селищного бюджету.

 

15. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

 

16. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

17. Загальному відділу Гусятинської селищної ради оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

18. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Гусятинської селищної ради.

    Гусятинський селищний голова                                     Степан КАРПО

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь