від 11 лютого 2022 року № 1285 ''Про затвердження Програми розвитку Гусятинського центру дитячої та юнацької Творчості на 2022-2024 роки''

Дата: 14.03.2022 14:27
Кількість переглядів: 339

 

 

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VIII СКЛИКАННЯ

XIV СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

  від 11 лютого 2022 року                                             № 1285

 

Про затвердження Програми розвитку

Гусятинського центру дитячої та юнацької

Творчості на 2022-2024 роки

 

   Керуючись ст. ст. 25, 26, 32, 47, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Указом Президента України від 30.09.2010 р. №927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», з метою забезпечення рівного доступу до якісної позашкільної освіти, поліпшення матеріально-технічної та навчальної бази Гусятинського центру дитячої та юнацької творчості, визначення рівня практичної підготовки вихованців закладу, організації їх участі у міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходах, враховуючи висновок постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури та спорту, Гусятинська селищна рада

                                         

                                          В И Р І Ш И Л А:

 

          1. Затвердити програму розвитку Гусятинського центру дитячої та юнацької творчості на 2022-2024 роки (далі –Програма), що додається.

          2. Відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради забезпечити реалізацію заходів Програми та про проведену роботу інформувати постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури та спорту щорічно до 01 лютого протягом 2023-2025 років.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури та спорту Гусятинської селищної ради.

Гусятинський селищний голова             Степан КАРПО     

                                                                                                           

                                                              

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Рішення Гусятинської                                           

                                                                                              селищної ради

                                                                    «11» лютого 2022 р. № 1285

 

 

Програма

розвитку Гусятинського центру дитячої та юнацької творчості

 на 2022-2024 роки

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Закон України «Про позашкільну освіту», Указ Президента України від 30.09.2010 р. №927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»

3.

Розробник програми

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

6.

Учасники програми

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради, Гусятинський центр дитячої та юнацької творчості

7.

Термін реалізації програми

2022-2024 роки

1)

етапи виконання програми (для довгострокових програм)

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

місцевий бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

652 000 грн.

1)

кошти місцевого бюджету

652 000 грн.

2)

кошти інших джерел

-

 1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

 

В умовах реформування національної системи освіти, заклади позашкільної освіти стають невід'ємним компонентом освітньої структури, який сприяє всебічному, гармонійному розвитку особистості здобувача освіти, його соціальній адаптації та самореалізації в суспільстві. Гусятинський центр дитячої та юнацької творчості (далі - ГЦДЮТ), що працює у освітній сфері територіальної громади Гусятинської селищної ради, доповнює шкільну освіту та створює позитивне виховне середовище для її здобувачів. ГЦДЮТ виступає гнучкою виховною інфраструктурою, спроможною здійснювати виховання громадянина незалежної держави України - творчої особистості, здатної вдосконалювати себе та своє оточення.

Відповідно до принципів доступності, вільного вибору форм і методів роботи ГЦДЮТ має перевагу перед закладами загальної середньої освіти (далі ЗЗСО), адже у загальній системі вільного часу він забезпечує дітям доступ до таких культурних цінностей, які, з одного боку, не вивчаються у ЗЗСО, а з іншого, - конкретизують та розширюють, поглиблюють та інтегрують знання та уміння, які отримують діти в ЗЗСО, орієнтують їх на застосування у практичній соціальній діяльності, відволікають від негативного впливу вулиці.

ГЦДЮТ – заклад позашкільної освіти Гусятинської селищної ради, який забезпечує доступність та якість позашкільної освіти. У 2021-2022 навчальному році 718 вихованців здобувають додаткові знання, вміння і навички, готуються до майбутньої професійної і громадської діяльності, відповідно до інтересів у 37 гуртках. Робота гуртків організована за такими напрямами: науково-технічним, туристсько-краєзнавчим, художньо-естетичним, вона здійснюється з метою задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, їх професійного самовизначення і творчої самореалізації, вдосконалення фізичного розвитку, спрямованого на формування у вихованців навичок здорового способу життя.

Завдяки накопиченому досвіду і традиціям, Гусятинський центр дитячої та юнацької творчості Гусятинської селищної ради наполегливо працює над розвитком дитячих здібностей, поглибленням знань, сприяє професійній підготовці школярів. Вихованці навчального закладу - переможці всеукраїнських та обласних масових заходів, а саме: змагання учнівської молоді з картингу, заочний конкурс дитячо-юнацької творчості «Мій домашній улюбленець», мистецький конкурс «День українського козацтва», дистанційний конкурс образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Битва жанрів-ARТ ІІІ», онлайн конкурс - виставка «Новорічні пригоди», конкурс-виставка «Рідзвяний ангел», конкурс « Краща новорічна колядка та щедрівка», онлайн-фестиваль конкурс обрядових композицій «Різдвяна зірка».

Проте ефективність організації і проведення освітнього процесу з учнівською молоддю в ГЦДЮТ ускладнюється тим, що матеріально-технічна база закладу застаріла, а це впливає на якісне проведення гурткової роботи. Відсутність туристичного спорядження, сценічного одягу, взуття, необхідного обладнання для роботи гуртків науково-технічного спрямування, інвентаря для декоративно-прикладного напрямку, впливає на рівень роботи закладу та суттєво знижує її результативність за вказаними напрямами.

Актуальним є питання забезпечення закладу сучасною комп’ютерною технікою, електронними засобами навчального призначення, мультимедійним обладнанням.

Таким чином, ГЦДЮТ потребує модернізації матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення, подальшого розвитку мережі гуртків, секцій, творчих об’єднань тощо. Удосконалення і активізації потребує також робота з обдарованими дітьми, основним напрямом діяльності якої є дослідницько-експериментальний, що передбачає залучення вихованців до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури та мистецтва.

Вищезазначені труднощі зумовили необхідність розроблення Програми розвитку Гусятинського центру дитячої та юнацької творчості Гусятинської селищної ради на 2022-2024 роки, як закладу позашкільної освіти, що організовує та координує навчально-виховну, організаційно-масову та інформаційно-методичну роботу в галузі позашкільної освіти громади.

 

 1. Мета та основні завдання

Основна мета Програми – створення додаткових можливостей для максимального залучення дітей та учнівської молоді до творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку у вільний від навчання час, вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та покращення якості позашкільних освітніх послуг, які надаються Гусятинським центром дитячої та юнацької творчості.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку позашкільної освіти в Україні.

 • Основними завданнями Програми є:
 • створення сприятливих умов для забезпечення доступності до якісної позашкільної освіти;
 • забезпечення доступності освітніх послуг для дітей соціально-вразливих категорій і дітей з особливими освітніми потребами;
 • введення системи моніторингу та оцінювання якості позашкільної освіти;
 • впровадження сучасних організаційно-педагогічних технологій;
 • створення ефективної системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей;
 • забезпечення якісного дозвілля школярів, розвитку їх творчих здібностей, формування кращих громадянських якостей;
 • збереження та розвиток мережі гуртків закладу позашкільної освіти;

- підвищення ефективності системи проведення змагань з картингу та авіамодельного спорту;

 • збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти, забезпечення його фінансування;
 • забезпечення закладу позашкільної освіти науково-методичними матеріалами, оснащення навчально-комп’ютерними комплексами.

 

4. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти, підвищити її якість;
 • збільшити відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою;
 • удосконалити та розвинути мережу гуртків, творчих об’єднань позашкільного навчального закладу;
 • зміцнити й покращити матеріально-технічну базу закладу, забезпечити його сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням;
 • підвищити рівень проведення масових заходів;
 • створити умови для подальшого розвитку науково-технічного напрямку діяльності учнів;
 • забезпечити участь вихованців закладу у міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних конкурсах, фестивалях, турнірах, змаганнях, програмах обміну.

 

5. Заходи щодо реалізації Програми

 

Принциповою особливістю механізму реалізації Програми є забезпечення її напрямків і заходів

 • проведення та фінансова підтримка змагань з картингу та авіамодельного спорту (кордові моделі) «Кубок Надзбруччя»; 
 • удосконалення системи підготовки команди Гусятинської селищної ради та організація її участі у змаганнях обласного та всеукраїнського значення з картингу та авіамодельного спорту;
 • фінансове забезпечення харчування та проживання команди -учасника обласних та всеукраїнських змагань з картингу та авіамодельного спорту;
 • фінансове забезпечення транспортних витрат та придбання паливно-мастильних матеріалів для виїзних обласних та всеукраїнських змагань; 
 • оснащення позашкільного навчального закладу комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням;
 • забезпечення хореографічних колективів позашкільного навчального закладу сценічними костюмами.

 

Термін дії Програми: 2022-2024 роки

 

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються для виконання програм і заходів з розвитку позашкільної освіти, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, враховуючи власні ресурси громадських організацій, підприємств і організацій різних форм власності, вітчизняних та іноземних інвесторів, спонсорів, власні кошти громадян.

Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми щорічно визначаються у межах кошторисних бюджетних призначень:

 

 • 2022р. – 174 000 грн.
 • 2023р. – 232 000 грн.
 • 2024р. – 246 000 грн.
 

Основні напрями діяльності та заходи Програми

№ з/п

Перелік заходів

програми

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість в               тис. грн.)

Всього

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Участь команди Гусятинської селищної ради в обласних змаганнях з картингу (витрати на харчування, проживання, проїзд, забезпечення транспортом, придбання бензину або дизпалива).

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

місцевий бюджет

 

 

43, 2

 

14, 200

 

14, 400

 

14, 600

2.

Участь команди Гусятинської селищної ради у всеукраїнських змаганнях з картингу в м.Тернопіль (витрати на харчування, проживання, тренування,  проїзд, забезпечення транспортом, придбання бензину або дизпалива, стартові внески для участі у змаганнях, ліцензії).

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

 

місцевий бюджет

 

 

 

74, 6

 

 

24, 700

 

 

24, 900

 

 

25, 000

3.

Участь команди Гусятинської селищної ради у всеукраїнських змаганнях з картингу в м.Київ (витрати на харчування,  проживання, тренування, проїзд, забезпечення транспортом, придбання бензину або дизпалива, стартові внески для участі у змаганнях, ліцензії).

 

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

місцевий бюджет

 

102, 95

34, 150

34, 300

 

34, 500

 

4.

Участь команди Гусятинської селищної ради у всеукраїнських змаганнях з авіамодельного спорту в м.Київ (витрати на харчування, проживання, проїзд, забезпечення транспортом, придбання паливної суміші, бензину або дизпалива, стартові внески для участі у змаганнях, ліцензії).

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

місцевий бюджет

 

 

 

76, 35

 

25, 250

25, 500

25,  600

5.

Участь команди Гусятинської селищної ради в обласних змаганнях з  авіамодельного спорту (витрати на харчування, проживання, проїзд, забезпечення транспортом, придбання бензину або дизпалива).

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

 

місцевий бюджет

 

 

21, 55

 

7, 050

 

7, 200

 

7, 300

6.

Участь команди Гусятинської селищної ради у всеукраїнських змаганнях з  авіамодельного спорту в смт Гусятин

(витрати на харчування, придбання паливної суміші, стартові внески для участі у змаганнях, ліцензії).

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

 

місцевий бюджет

 

26, 35

 

8, 650

 

8, 700

 

9, 000

7.

Проведення змагань «Кубок Надзбруччя» з авіамодельного спорту (кордові моделі)

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради,  Гусятинський центр дитячої та юнацької творчості

 

місцевий бюджет

 

36,0

 

10, 0

 

12,0

 

14,0

8.

Проведення змагань «Кубок Надзбруччя» з картингу

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради, Гусятинський центр дитячої та юнацької творчості

місцевий бюджет

75,0

20,0

25,0

30,0

9.

Участь команди Гусятинської селищної ради в обласних змаганнях з початково-технічного моделювання, конкурсах та виставках

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради, Гусятинський центр дитячої та юнацької творчості

місцевий бюджет

23,0

5,0

8,0

10,0

10.

Оснащення позашкільного навчального закладу комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням

 

 

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

місцевий бюджет

93,0

-

45,0

48,0

11.

Придбання сценічних костюмів для хореографічних колективів позашкільного навчального закладу

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради,  Гусятинський центр дитячої та юнацької творчості

місцевий бюджет

80,0

25,0

27,0

28,0

 

Всього:

652,0

174,0

232,0

246,0

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради є відповідальним виконавцем та забезпечує реалізацію заходів програми в повному обсязі та у визначені терміни.

Основними функціями відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради в частині виконання заходів програми та контролю є:

- координація виконання заходів Програми;

- організація моніторингу реалізації заходів Програми;

- аналіз виконання програмних заходів;

- у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення змін і доповнень до Програми.

 

                    Секретар селищної ради                        Ігор ЛИСАК

 

 

                                                    


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь