Пошук

від 12 січня 2022 року №03-од '' Про затвердження операційного плану реалізації у 2022-2023 роках на території громади Гусятинської селищної ради Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішн

Дата: 13.01.2022 10:01
Кількість переглядів: 619

 

 

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 12 січня 2022 року                                        № 03- од

 

Про затвердження операційного плану

реалізації у 2022-2023 роках на території

громади Гусятинської селищної ради Стратегії

інтеграції внутрішньо переміщених осіб

та впровадження середньострокових

рішень щодо внутрішнього переміщення

на період до 2024 року

 

     Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року №1364-р «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 роки», голови Тернопільської обласної державної адміністрації №1042/01.02-01 від 24.12.2021 року з даного питання:

 

    1. Затвердити операційний план реалізації у 2022-2023 роках на території громади Гусятинської селищної ради Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року (далі - операційний план), що додається.

    2. Відповідальним виконавцям:

    3. Відділу соціального захисту та охорони здоров’я населення Гусятинської селищної ради забезпечити узагальнення поданих матеріалів та інформувати про проведену роботу департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації щоквартально до 5 числа наступного місяця.

  1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Наталію Мацко.

Гусятинський селищний голова                          Степан КАРПО

 

                                                                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                   Розпорядження           Гусятинського 

                                                                                                                                                                                                                                            селищного голови

    12 січня 2022 року №03-од

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН

реалізації у 20222023 роках на території громади Гусятинської селищної ради

 Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження

середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року

 

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Очікуванні результати виконання (індикатори)

1

2

3

4

5

Стратегічна ціль 1. Реалізація житлових та майнових прав внутрішньо переміщених осіб

1.Забезпечення формування фондів житла соціального призначення, фондів житла для тимчасового проживання та забезпечення таким житлом внутрішньо переміщених осіб

1)проведення інвентаризації об’єктів нерухомості та формування інформаційної бази на відповідному місцевому рівні з метою визначення наявних вільних приміщень, у тому числі таких, які за умови приведення до стану, придатного для проживання, можуть бути

використані для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб

відділ земельних ресурсів та комунального майна

2022-2023 роки

наповнено фонди житла для тимчасового проживання та житлових фондів соціального призначення для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб

 

 

проведено інвентаризацію об’єктів нерухомості та сформовано інформаційну базу, визначено наявні вільні приміщення, у тому числі такі, які за умови приведення до стану, придатного для проживання, можуть бути

використані для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб

 

2. Поетапне розселення внутрішньо переміщених осіб з місць компактного поселення з урахуванням критеріїв вразливості, гендерного аспекту та принципу єдності родин

1) запровадження (за потреби) пілотного проєкту з розселення місць компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, зокрема:

збір та аналіз інформації про існуючі місця компактного поселення,  їх правовий статус, загальну кількість місць та наповненість, санітарні умови тощо;

 

визначення пріоритетних для розселення місць компактного поселення;

створення інформаційних майданчиків з метою обговорення спільних проєктів, залучення фінансування та врахування додаткових технічних та організаційних вимог;

 

напрацювання алгоритмів для проведення ремонту,  реконструкції, розселення тощо місць компактного поселення та забезпечення  внутрішньо переміщених осіб житлом із залученням відповідальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій та громадськості.

відділ земельних ресурсів та комунального майна,

відділ ЦНАП,

старости

2022-2023 роки

забезпечено належними житловими умовами внутрішньо переміщених осіб, зокрема у визначених місцях компактного поселення

 

 

Стратегічна ціль 2. Працевлаштування та освіта внутрішньо переміщених осіб

3. Розроблення та виконання місцевих програм сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб з урахуванням соціального аспекту, зокрема із залученням соціально відповідального бізнесу

надання інформаційної підтримки у розробленні та проведенні місцевих заходів зі сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб, зокрема:

 

підготовка публічних заходів та інформаційних матеріалів для підвищення обізнаності про існуючі механізми та можливості у сфері зайнятості населення;

надання інформаційної, організаційної підтримки щодо сприяння працевлаштуванню

Гусятинська районна філія Тернопільського

обласного центру зайнятості    (за згодою),

загальний відділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусятинська районна філія Тернопільського

обласного центру зайнятості    (за згодою),

2022-2023 роки

надано інформаційну підтримку у розробленні та проведенні місцевих заходів зі сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб.

 

 

 

4. Створення умов

для реалізації внутрішньо переміщеними особами права на освіту

1) проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній для дітей і молоді з числа внутрішньо переміщених осіб щодо механізмів вступу до закладів освіти, розташованих в інших регіонах України, та інших освітніх можливостей для молоді на території, підконтрольній Україні

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту,

ВСП «Гусятинський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя» (за згодою)

щороку

підвищено обізнаність дітей і молоді з числа внутрішньо переміщених осіб щодо механізмів вступу до закладів освіти та інших освітніх можливостей

 

2) створення окремих інформаційних посилань (ресурсів) для внутрішньо переміщених осіб на сайтах закладів професійної, професійно-технічної освіти, зокрема:

розміщення посилань на безкоштовні відеоуроки, презентації з української мови;

створення окремого модуля з інформацією про вступ та навчання внутрішньо переміщених осіб

ВСП Гусятинський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя (за згодою)

2022-2023 роки

підвищено обізнаність абітурієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб щодо механізмів вступу до закладів професійної (професійно-технічної) освіти та інших освітніх можливостей для молоді

 

 

 

 

Стратегічна ціль 3. Медичне забезпечення внутрішньо переміщених осіб

5.Забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до якісної медицини шляхом виконання програми медичних гарантій

забезпечення внутрішньо переміщених осіб медичною допомогою відповідно до Програми медичних гарантій

відділ соціального захисту та охорони здоров’я населення,

КНП «Гусятинська комунальна районна лікарня», КНП «Гусятинський центр первинної медико-санітарної допомоги»,

КП «Гусятинська бальнеологічна лікарня»

2022-2023 роки

забезпечено доступ внутрішньо переміщених осіб до якісної медичної допомоги через систему закладів охорони здоров’я, які діють на території громади

Стратегічна ціль 4. Створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб

6. Розроблення та запровадження системи регулярної оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб, механізму переадресації осіб з одних установ і організацій до інших та своєчасного реагування на потреби

підвищення спроможності співробітників органів місцевого самоврядування до збору інформації про потреби внутрішньо переміщених осіб, зокрема:

проведення інформаційних заходів і підготовка методичних матеріалів щодо механізмів отримання та узагальнення інформації про потреби внутрішньо переміщених осіб,

підготовка інформаційних матеріалів щодо наявних програм, заходів та можливостей для задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб;

 

розроблення методології отримання

інформації від внутрішньо переміщених осіб стосовно їх потреб шляхом опитування

відділ соціального захисту та охорони здоров’я населення,

КУ «Центр надання соціальних послуг»

II квартал 2022 року

підвищено спроможність співробітників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення із збору інформації про потреби внутрішньо переміщених осіб

 

7. Запровадження механізму вимірювання рівня

інтеграції внутрішньо переміщених осіб та щорічного моніторингу  оцінки стану інтеграції внутрішньо

переміщених осіб

 

проведення щорічного моніторингу стану інтеграції внутрішньо переміщених осіб

відділ соціального захисту та охорони здоров’я населення Гусятинської селищної ради,

КУ «Центр надання соціальних послуг» Гусятинської селищної ради

2022-2023 роки

забезпечено отримання повної та достовірної інформації про стан інтеграції внутрішньо переміщених осіб

 

8. Посилення міжрегіональної співпраці, реалізації програм та заходів для молоді, спрямованих на сприяння соціальній згуртованості, зміцненню національної єдності та культури миру за допомогою тематичних заходів у рамках діалогу та спільних дій

1) проведення заходів та реалізація проєктів за участю молоді з числа

внутрішньо переміщених осіб

 

2) сприяння посиленню

соціальної згуртованості, безбар’єрності та толерантності в українському суспільстві шляхом проведення заходів щодо культури діалогу, соціальної згуртованості, безбар’єрності та багатофункціональності культурного простору

відділи освіти, сім’ї, молоді та спорту; культури та туризму Гусятинської селищної ради

2022-2023 роки

забезпечено участь молоді з числа внутрішньо переміщених осіб у заходах і проєктах, які сприяють посиленню соціальної згуртованості, безбар’єрності, толерантності, культури діалогу та багатофункціональності культурного простору

 

 

 

 

 

 

9. Створення в територіальній громаді публічного простору для забезпечення рівного доступу до можливостей творчого розвитку, якісного дозвілля та забезпечення культурних прав внутрішньо переміщених осіб, а також для посилення соціальної згуртованості та повноцінної інтеграції внутрішньо переміщених осіб

створення передумов для формування майданчиків спільної дії, повноцінної інтеграції внутрішньо переміщених осіб та посилення соціальної згуртованості на базі КЗ «Гусятинський центр культури і дозвілля», зокрема шляхом розроблення методичних рекомендацій та надання інформаційної підтримки щодо організації функціонування КЗ «Гусятинський центр культури і дозвілля», з урахуванням потреб інтеграції внутрішньо переміщених осіб та посилення соціальної згуртованості в громаді

відділи освіти, сім’ї, молоді та спорту; культури та туризму, загальний відділ Гусятинської селищної ради

2022-2022 роки

створено безпечний простір для повноцінної інтеграції внутрішньо переміщених осіб та посилення соціальної згуртованості в громаді

 

Начальник відділу соціального захисту та охорони здоров’я

населення Гусятинської селищної ради                                                  Марія МОЗОЛЬ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь