Про затвердження Програми реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території Гусятинської селищної ради на 2022 рік

Дата: 20.12.2021 17:14
Кількість переглядів: 291

 

ПРОЕКТ

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VIII СКЛИКАННЯ

ХІІІ  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 грудня  2021 року                                         №1215/01-38

 

Про затвердження  Програми реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території  Гусятинської селищної ради на 2022 рік

 

           З метою удосконалення правових та економічних засад діяльності                             КП «Водоканал-сервіс», забезпечення сталого розвитку  та  надання населенню якісних послуг з водопостачання та водовідведення на території  Гусятинської селищної ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гусятинська селищна рада

                                                   

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території  Гусятинської селищної ради на 2022 рік  (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг селищної ради.

   Гусятинський селищний голова                  Степан КАРПО

 

 

Додаток  

                                                    до рішення Гусятинської селищної ради

                            «Про затвердження  Програми реформування та підтримки 

                                 водопровідно-каналізаційного господарства на території

                           Гусятинської селищної ради на 2022 рік»

№__ від 22 грудня 2020 року                           

 

                                                 

ПРОГРАМА

реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території  Гусятинської селищної ради на 2022 рік

1.Паспорт Програми

 

 1. .

Ініціатор розроблення

Програми

КП «Водоканал-сервіс»

 1.  

Підстава для розроблення

 

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 року №190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання  та водовідведення в населених пунктах України, Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Закон України «Про житлово-комунальні послуги»,

 п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1.  

Розробник Програми

КП “Водоканал-сервіс”

 1.  

Головний розпорядник бюджетних коштів

Гусятинська селищна рада

 

 1.  

Відповідальний виконавець

Гусятинська селищна рада

 1.  

Термін реалізації Програми

2022 рік

 1.  

Етапи виконання Програми

2022 рік

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Селищний бюджет Гусятинської селищної ради

 1. .

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для

реалізації Програми, усього,

у тому числі:

2 520 107 грн.

 

7.1.

коштів селищного бюджету

 2 520 107 грн.

7.2.

коштів інших джерел

-

 

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Основним напрямом роботи КП “Водоканал-сервіс” являється надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення мешканцям громади, вжиття заходів для виробництва та реалізації якісних послуг з водопостачання та водовідведення.

 КП «Водоканал-сервіс» являється монополістом в смт. Гусятин з надання послуг з водопостачання та водовідведення. Вода видобувається з 4 працюючих артезіанських свердловин з глибини від 70 до 90 метрів та подається споживачам насосними станціями першого, другого підйому. На добу смт. Гусятин споживає понад 355,0 куб.м питної води. Загальна протяжність водопровідної мережі складає 26,0 км та каналізаційної мережі 14,591 км. Крім того, водовідведення забезпечує каналізаційно насосна станція, очисні споруди потужністю 500м.куб/добу, експлуатуються з 1980 року. Станом на 01.01.2021 року підприємство забезпечує питною водою понад 2314 абонентів селища та сіл та 175 підприємств, установ та організацій, серед яких лікарні, дитячі садочки, органи державної, місцевої  влади, ряд інших життєвоважливих об’єктів.

  Крім того, підприємство забезпечує селище міського типу Гусятин централізованим водовідведенням, яке полягає в безперервному очищенні стічних та інших вод, які потрапляють до каналізаційних систем.

Пріоритетним напрямом роботи підприємства є забезпечення цілодобового, якісного  водопостачання та водовідведення.

Проте, основною проблемою у функціонуванні КП “Водоканал-сервіс” залишається  відсутність коштів для  проведення в повному обсязі розрахунків за спожиту електроенергію, погашення заборгованості по сплаті податків та зборів і заробітної плати.

Основними  причинами збитковості підприємства є:

 • понаднормові втрати та необліковані витрати води  (втрати за 2020 рік склали – 50,0 % )є  непередбаченими  та незапланованими витратами  на додатково використану електроенергію, сплату податків.
 • зношеність вуличних, дворових та внутрішньобудинкових мереж і обладнання на них;
 • високий рівень зносу виробничих фондів, інженерних споруд;
 • висока енерго- та трудомісткість виробництва;
 • планові витрати в діючих тарифах на послуги водопостачання та водовідведення не покривають фактичні витрати фінансово-господарської діяльності підприємства, так як у них не враховано суттєве коливання вартості матеріально-енергетичних ресурсів, росту мінімальної заробітної плати, податків та енергоносіїв.

До чинників, що негативно впливають на фінансовий стан комунального підприємства, належить також:

- непрогнозована політика цін на енергоносії, паливно-мастильні матеріали та інші матеріальні витрати пов’язані безпосередньо з виробничим процесом;

- ускладнена та довготривала система розгляду і затвердження тарифів.

Негативно впливає на якість та обсяги послуг, які надаються підприємством, низький рівень інвестицій в комунальне підприємство.   

Підприємство на сьогодні збиткове, що, в свою чергу, не дозволяє своєчасно модернізувати своє виробництво і забезпечувати споживачів в повному обсязі якісними послугами з водовідведення та водопостачання, спричиняє погіршенню технічного стану виробничих потужностей та підвищенню рівня аварійності об’єктів. 

 

 1. Визначення мети Програми

 

Основна мета Програми – безперебійне та безаварійне водопостачання для всіх видів споживачів та надання послуг по водовідведенню:

 • покращення надання послуг населенню та розширення мережі додаткових послуг;
 • впровадження енергозберігаючих технологій;
 • запобігання забрудненню навколишнього середовища;
 • зміцнення матеріально-технічної бази;
 • реформування системи водопостачання та пошук нових форм та методів роботи.

 

 1. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання

 

Фінансове забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься у відповідності до чинного законодавства за рахунок коштів селищного бюджету в межах бюджетних призначень, затверджених на її виконання на 2022 рік, на підставі подання (клопотання) КП “Водоканал-сервіс” з наведеним обґрунтуванням щодо необхідності відповідної фінансової підтримки за рахунок коштів селищного бюджету Гусятинської селищної ради та інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 1 до Програми).

Головним розпорядником бюджетних коштів є Гусятинська селищна рада, одержувачем бюджетних коштів — КП “Водоканал-сервіс”.

Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2022 року.

 

5. Перелік завдань і заходів, напрями діяльності Програми та результативні показники

 

        Основними завданнями, на реалізацію яких спрямована Програма на 2021 рік є:

- цілодобове водопостачання;

- підвищення надійності роботи систем;

- скорочення невиробничих втрат води і витоків;

- підвищення ефективності використання енергетичних і матеріальних ресурсів;

- погашення заборгованості по сплаті податків та зборів;

- економія водних ресурсів;

- поліпшення якості питної води;

- поліпшення якості очищення стоків;

- науково-проектне забезпечення розвитку системи водозабезпечення смт.Гусятин;
          - забезпечення беззбиткового функціонування комунального підприємства.

Найважливішими заходами, згідно Додатку 2 до Програми, є:

-  безперебійне і якісне  централізоване водопостачання та водовідведення споживачам громади;

- сприяння створенню належних умов для здійснення підприємством своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам громади;

- покращення стану розрахунків підприємства за спожиті енергоносії, по податкам і зборам;

- залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів;

- своєчасне і в повному обсязі проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкції виробничих потужностей підприємства;

- своєчасна і в повному обсязі виплата заробітної плати працівникам підприємства та сплата єдиного соціального внеску;

- сприяння придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності експлуатації інженерних мереж;

- проведення технічної інвентаризації комунального майна, залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

Здійснення внесків до статутного фонду КП “Водоканал-сервіс” буде проводитись на такі основні завдання:

зміцнення матеріальної бази підприємства;

придбання техніки, обладнання;

придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення господарських потреб підприємства;

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво водопровідно-каналізаційних мереж;

придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання;

проведення інших видатків, які належать до капітальних витрат.

Основним напрямом роботи КП “Водоканал-сервіс” залишається вжиття заходів для виробництва та реалізації якісних послуг населенню з водопостачання та водовідведення.

У ході виконання Програми очікується досягнення наступних результативних показників:

1) покращення умов діяльності  КП “Водоканал-сервіс” для забезпечення надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення мешканцям  смт. Гусятин;

2)  підтримання в належному стані водопровідно-каналізаційних мереж;

3) зменшення комерційних втрат за рахунок вдосконалення системи обліку водопостачання;

4) заміна енергоємного обладнання, диспетчеризація;

5) стратегічний розвиток Чабаровецького водозабору та резервування інших водозаборів.

   

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів здійснює координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання.

Відповідальний виконавець Програми – КП “Водоканал-сервіс” щоквартально готує та подає Гусятинській селищній раді інформацію про стан виконання Програми (згідно Додатку 3 до Програми).

    Відповідальний виконавець Програми – КП “Водоканал-сервіс” звітує на сесії селищної ради про результати виконання Програми до 01 березня 2023 року.

 

Секретар Гусятинської селищної ради                    Ігор ЛИСАК                        

 

                                                                                                                                   

 Додаток 1

                                                                                                 до «Програми реформування та підтримки

водопровідно-каналізаційного господарства

на території  Гусятинської селищної ради

на 2022 рік»

 


 Ресурсне забезпечення

«Програми реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території

Гусятинської селищної ради на 2022 рік»           

                                                                                                                                                

                                        ( тис.грн.)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання

програми

Усього витрат на виконання програми

1

2

3

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

Один етап - 2022 рік

           2 520 107

Селищний  бюджет

 

           2 520 107

 

 

            Секретар Гусятинської селищної ради                  Ігор ЛИСАК

 

Додаток 2

                                                                                                 до «Програми реформування та підтримки

водопровідно-каналізаційного господарства

на території  Гусятинської селищної ради

на 2022 рік»

 

 

Перелік заходів і завдань

«Програми реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території

Гусятинської селищної ради на 2022 рік»           

 

№ п/п

Назва напрямку діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходів, рік

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

(вартість), грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

Відшкодування різниці між розміром  ціни (тарифу) та розміром економічно-обгрунтованих витрат на їх надання

 

 

 

 

986 037

 

 

 

1.1 оплата електроенергії поточного бюджетного періоду

2022

КП “Водоканал-сервіс”

 

Селищний  бюджет

 

986 037

безперебійне та якісне водопостачання та водовідведення споживачам міста

 

1.2  заробітна плата та ЄСВ за поточний бюджетний період

 

1.3 оплата податків та зборів

2

Реформування водоканалізаційного господарства

 

 

 

1 534 070

 

 

 

Закупівля глибиного насоса на артсвердловину №1 с.Чабарівка

2022

КП “Водоканал-сервіс”

Селищний бюджет

65 000

безперебійне та якісне водопостачання та водовідведення споживачам міста

 

 

 

Закупівля та встановлення фекального лічильника  на очисних спорудах по вул. Суходільська Д-150

2022

КП “Водоканал-сервіс”

Селищний бюджет

80 000

 

 

Закупити труби металевої  на водозабір с. Чабарівка, артсвердловина №1

2022

КП “Водоканал-сервіс”

Селищний бюджет

13 500

 

 

Поточний ремонт аварійної ділянки водопроводу по вул. Мазепи

2022

КП “Водоканал-сервіс”

Селищний бюджет

70 000

 

 

Поточний ремонт каналізаційного  трубопроводу по вул. Тернопільська, 6

2022

КП “Водоканал-сервіс”

Селищний бюджет

    20 000

 

 

Закупівля вузлів обліку води по багатоквартирних житлових будинках (19 шт)

2022

КП “Водоканал-сервіс”

Селищний бюджет

85 000

 

 

Закупівля приладу для виявлення незаконних підключень та виявлення проривів на водопроводі

2022

КП “Водоканал-сервіс”

Селищний бюджет

178 000

 

 

 

 

Станція управління насосом. ТК 112-Н1-ОП/3+датчики, водозабір с. Чабарівка артсвердловина № 3

2022

КП “Водоканал-сервіс”

Селищний бюджет

9 540

 

 

Насос артсвердловину №3

2022

КП “Водоканал-сервіс”

Селищний бюджет

65 000

безперебійне та якісне водопостачання та водовідведення споживачам міста

 

 

 

 

Провід ВПП16 артсвердловина №3

2022

КП “Водоканал-сервіс”

Селищний бюджет

10 530

 

 

Труба Д-100 металеві, 50м.

2022

КП “Водоканал-сервіс”

Селищний бюджет

13 500

 

 

Придбання екскаватора  з переднім ковшом JCB

 

2022

КП “Водоканал-сервіс”

Селищний бюджет

924 000

 

 

Всього

 

 

 

2 520 107

 

 

 

       Секретар Гусятинської селищної ради                                      Ігор ЛИСАК

Додаток 3

                                                                                                 до «Програми реформування та підтримки

водопровідно-каналізаційного господарства

на території  Гусятинської селищної ради

                                                                 на 2022                                                                                                                             рік»                                                                                                                                                      

 

Інформація про виконання програми за 2022 рік

 

1.

 

 

Гусятинська селищна  ради

 

КВКВ

 

найменування головного розпорядника бюджетних коштів

2.

 

              

Гусятинська селищна  ради

 

КВКВ

 

найменування відповідального виконавця програми

3.

 

 

«Програми реформування та підтримки  водопровідно-каналізаційного господарства на території  Гусятинської селищної ради на 2022 рік»

 

КПКВК

 

найменування програми

 

    4. Напрями діяльності та заходи програми.

                     Забезпечення  утримання в належному санітарному стані каналізаційних систем

 

п/п

Захід

Головний

виконавець

та строк

виконання

Планові обсяги фінансування, тис.грн.

Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.

Стан виконання

заходів (результативні показники виконання програми)

Всього

у тому числі:

Всього

у тому числі:

 

Місцевий бюджет

 

Кошти небюджетних джерел

 

Місцевий бюджет

 

Кошти небюджетних джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

                                                                                                                                                                                   тис. грн.

Бюджетні асигнування з урахуванням змін

Проведені видатки

Відхилення

усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Секретар Гусятинської селищної ради                      Ігор ЛИСАК

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь