Пошук

від 01 грудня 2021 року № 1007 '' Про затвердження програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, на території Гусятинської селищної ради на 2022-2024 роки''

Дата: 16.12.2021 16:05
Кількість переглядів: 304

           

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VIII СКЛИКАННЯ

XII СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

  від 01 грудня 2021 року                                 № 1007 

 

Про затвердження програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності,  на території Гусятинської селищної ради на 2022-2024 роки

 

              Керуючись ст.25 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 жовтня 2021 року № 639/01.02-01 ,,Про проєкт обласної програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2024 роки” та з метою поліпшення роботи щодо запобігання соціальному сирітству дітей,  подоланню дитячої безпритульності і бездоглядності на території громади, Гусятинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

        1. Затвердити  програму запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої  безпритульності  і  бездоглядності  на  території Гусятинської селищної ради на 2022-2024  роки. 

        2. Сектору «Служба у справах дітей Гусятинської селищної ради»  забезпечити реалізацію заходів програми та про проведену роботу інформувати комісію селищної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури і спорту, служби у справах дітей Чортківської районної державної адміністрації та Тернопільської обласної державної адміністрації.

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію селищної ради з питань освіти,охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури   і спорту.

Гусятинський селищний голова                     Степан КАРПО

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                   Рішенням Гусятинської

                                                                                                   селищної ради

                                                                                                    від 01 грудня № 1007

 

ПРОГРАМА

запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2024 роки, на території Гусятинської селищної ради

 

І. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор           розроблення програми

Служба у справах дітей Гусятинської селищної ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 жовтня 2021 року № 639/01.02-01 ,,Про проєкт обласної програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2024 роки”

3.

Розробник програми

Служба у справах дітей Гусятинської селищної ради

4.

Відповідальний  виконавець програми

Служба у справах Гусятинської селищної ради

5.

Учасники програми

Відділ освіти, сім»ї молоді та спорту; відділ культури та туризму; служба у справах дітей, центр соціальної служби; відділення №3 ГУ Національної поліції в області; старости

6.

Термін реалізації програми

2022-2024 роки

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

У громаді 3200 дітей, що складає 20% від загальної кількості населення, які проживають на території Гусятинської селищної ради.

Особлива увага в організації соціально-правового захисту дітей повинна бути звернена на розв’язання проблеми соціального сирітства, дитячої безпритульності та бездоглядності, правопорушень в дитячому середовищі та насильства над дітьми, тривалого перебування дітей в закладах інституційного догляду та виховання.

Виконання заходів програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності у попередні роки принесло позитивні результати.

Досягти сталої тенденції до зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та збільшення кількості дітей-сиріт, влаштованих до сімейних форм виховання.

 

       З метою профілактики протиправних дій у дитячому середовищі щороку Службою у справах дітей, спільно з поліцією, проводяться профілактичні рейди (,,Підліток. Зима. Канікули”, ,,Діти вулиці”, Діти Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду”, ,,Літо”, ,,Урок”).

Важливу роль у розв’язанні окреслених проблем відіграє орган опіки  та піклування Гусятинської селищної ради. Зважаючи на зазначене, заходи програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2022-2024 роки  мають  бути  спрямовані  на  розв’язання  проблем  соціального сирітства, дитячої безпритульності та бездоглядності, правопорушень в дитячому середовищі та насильства над дітьми, тривалого перебування дітей в закладах інституційного догляду та виховання.

ІІІ. Визначення мети програми

Метою прийняття програми є запобігання соціальному сирітству, розвиток сімейних форм виховання, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, попередження правопорушень в дитячому середовищі та насильства над дітьми.

      IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем строки та етапи виконання програми

Розв’язання проблем планується здійснити шляхом:

- реалізації державної політики, щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі як пріоритетного напрямку органу місцевого самоврядування;

- чіткої координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері соціально-правового захисту дітей;

неухильного виконання вимог законодавства щодо соціально-правового захисту дітей;

- підвищення ефективності соціальної роботи з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, покращення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- ведення Єдиної інформаційної аналітичної системи „Діти” (ЄІАС „Діти”), яка забезпечує систему обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; громадян України, які бажають взяти дітей на виховання; персоніфікованого обліку нерухомого майна статусних дітей;

- здійснення системи організаційно-профілактичних заходів щодо запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності;

- підвищення кваліфікації працівників, які займаються вирішенням питань запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, попередження правопорушень у дитячому середовищі;

- поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в медіа та мережі Інтернет інформації з питань соціально-правового захисту дітей;

 

організації інформаційно-просвітницьких заходів з питань соціально- правового захисту дітей;

Строк виконання програми: 2022-2024 роки.

 

 

V.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями програми є:

- забезпечення неухильного виконання вимог законодавства щодо соціально-правового захисту дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема своєчасного виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, захисту особистих, майнових і житлових прав таких дітей;

- реалізація пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу), послуг патронату та інших форм виховання, наближених до сімейних;

- покращення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо соціально-правового захисту безпритульних і бездоглядних дітей, неповнолітніх, схильних до вчинення протиправних дій, які не навчаються або не працюють, скоїли правопорушення чи злочини, затримані за вживання алкогольних напоїв, психотропних і наркотичних засобів та їх аналогів, зазнали насильства, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, дітей, батьки яких тривалий час перебувають за межами держави;

- організація функціонування на рівні територіальної громади  електронних баз даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та персоніфікованого обліку нерухомого майна дітей; дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей, які виховуються в закладах інституційного догляду на цілодобовому перебуванні; громадян України, які бажають взяти дітей на виховання;

- забезпечення інформаційної підтримки, щодо вирішення актуальних питань сімейної політики, створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства; поширення нових форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- організаційне забезпечення, здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами вимог нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості;

- забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалі, на базі вечірніх (змінних) шкіл і професійно-технічних навчальних закладів;

- проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей, Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, Дня усиновлення, Дня молитви  за  сиріт,  Дня  святого Миколая під гаслом „Не залишимо без уваги жодної дитини”, Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, тижнів пропаганди правових знань, місячника пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини;

- здійснення заходів щодо залучення волонтерів, представників громадських та релігійних організацій до соціально-психологічного патронажу (наставництва) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в закладах інституційного догляду та виховання;

- забезпечення взаємоінформування між відповідним підрозділом Національної поліції, службою у справах дітей, органом управління освітою про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, зазнали насильства в сім’ї, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;

- продовження співпраці з громадськими, благодійними, релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей з питань подолання бездоглядності та безпритульності серед них;

        - подолання  дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення роботи  щодо профілактики правопорушень та  злочинів у дитячому   середовищі,    соціально-правового захисту дітей, залучення громадськості до розв’язання цих соціальних проблем;

      - проведення семінарів, нарад, науково-практичних  конференцій   для працівників,  які  займаються  вирішенням  питань  запобігання бездоглядності серед дітей, профілактикою правопорушень та злочинності серед них, їх реабілітацією та соціальним захистом;

- створення умов для залучення дітей до занять фізичною культурою, особливо в сільській місцевості, шляхом розвитку мережі спортивних майданчиків, спортивних гуртків чи секцій, відкриття філій дитячих юнацько- спортивних шкіл;

активізація роботи закладів та установ культури на місцях щодо залучення дітей до участі в роботі аматорських творчих колективів, мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах, особливо в сільській місцевості.

 

Виконання програми забезпечить:

- розробку і запровадження ефективних форм роботи з дітьми та їх батьками щодо усунення причин та умов, що сприяють дитячій безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень та злочинів, надання таким дітям та сім’ям, в яких вони виховуються, відповідних соціальних послуг;

- реалізацію права дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, забезпечити  влаштування нововиявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування,  до  сімейних   форм   виховання;

- забезпечення доступу мешканців громади до повної та об’єктивної інформації з питань соціально-правового захисту дітей;

- зменшення кількості правопорушень та злочинів, вчинених неповнолітніми, мінімізувати вчинення дітьми повторних злочинів;

- забезпечення персоніфікованого обліку у ЄІАС ,,Діти” дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей кризових соціальних категорій та осіб, які бажають взяти їх на виховання, працівниками служби у справах дітей територіальної громади;

-покращення інформованості населення про права дитини та сімейні форми влаштування дітей;

- не допускати перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та урочний час в громадських місцях, порушення вимог щодо заборони продажу дітям алкогольних напоїв та тютюнових виробів, заборони розташування поблизу навчальних закладів магазинів, кафе, барів, де реалізовуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції, виявляти і вилучати з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих;

- стовідсоткове залучення до навчання дітей шкільного віку;

        - покращення організації право-виховної роботи з дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах, поширити кращий досвід організації правової та виховної роботи;

- залучення громадськості до реалізації заходів із питань соціально-правового захисту дітей.

За результатами реалізації програми передбачається: збільшення частки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування влаштованих в сімейні форми виховання; зменшення частки дітей, які перебувають в закладах інституційного догляду та виховання цілодобово; зменшення показника кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Фінансування програми здійснюватиметься в межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік.

                                                                  Ресурсне забезпечення програми

запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, на території Гусятинської селищної ради на 2022-2024 роки

тис. гривень

Орієнтований обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

 

2022 рік

 

2023 рік

 

2024 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

215,5

216,5

213,5

645,5

державний бюджет

-

-

-

-

обласний бюджет

215,5

216,5

213,5

645,5

районні бюджети

-

-

-

-

бюджети територіальних громад

-

-

-

-

кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

 

 

VI.Координація та контроль за ходом виконання  програми

 

Координацію за виконанням заходів програми здійснює сектор «Служба у справах дітей Гусятинської селищної ради».

Виконавці  програми   про   хід   реалізації   заходів   інформують   службу у справах дітей обласної державної адміністрації щороку до 05 січня та 05 липня упродовж терміну її реалізації.

Служба у справах дітей Гусятинської селищної ради щороку до 15 січня та 15 липня впродовж строку дії програми інформує обласну службу у справах дітей, про хід її виконання.

Секретар селищної ради                     Ігор ЛИСАК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь