Пошук

від 01 грудня 2021 року № 1005 '' Про офіційний веб-сайт Гусятинської селищної ради в інформаційній мережі Інтернет''

Дата: 16.12.2021 16:00
Кількість переглядів: 224

               

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VIII СКЛИКАННЯ

XII СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

  від 01 грудня 2021 року                                     № 1005 

 

Про офіційний веб-сайт

Гусятинської селищної ради

в інформаційній мережі Інтернет

 

          Відповідно до  пункту 8 частини першої статті 26, статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про інформацію»,  «Про доступ до публічної інформації», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про захист персональних даних», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 04.01.2002р. №3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформацій про діяльність органів виконавчої влади» (із змінами), від 29.08.2002 №1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» (із змінами), наказу Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25.11.2002 №327/225 «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2002 за №1021/7309, № 1022/7310, з метою реалізації громадянами конституційного права на вільний доступ до інформації про діяльність Гусятинської селищної ради та її виконавчого комітету, забезпечення прозорості та відкритості, вдосконалення функціонування офіційного веб-сайту селищної  ради, Гусятинська селищна  рада,

                                                       ВИРІШИЛА:

 

          1. Вважати адресою офіційного веб — сайту Гусятинської  селищної ради в інформаційній мережі Інтернет – hsr.gov.ua.

          2. Затвердити Положення про офіційний веб-сайт Гусятинської селищної ради в інформаційній мережі Інтернет (далі – Положення), що додається.

          3. Заступникам Гусятинського селищного голови, секретарю ради, керуючому справами виконавчого комітету, керівникам структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ та закладів, що належать до  сфери управління селищної ради забезпечувати:

         1) своєчасне надання матеріалів для наповнення рубрик офіційного веб- сайту Гусятинської селищної ради відповідно до Положення;

         2) контроль за змістом, актуальністю та якістю матеріалів, що надаються для розміщення на офіційному веб-сайті селищної ради, своєчасністю їх оновлення відповідно до Положення.

          4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення сесії Гусятинської селищної ради:

          -  від 27 грудня 2017 року №981 «Про офіційний веб-сайт Гусятинської селищної ради в інформаційній мережі Інтернет»;

         -  від 25 червня 2020 року №2049 «Про внесення змін до рішення сесії Гусятинської селищної ради  від 27 грудня 2017 року №981 «Про офіційний веб-сайт Гусятинської селищної ради в інформаційній мережі Інтернет».

5. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на  загальний відділ Гусятинської селищної ради.

          6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

Гусятинський селищний голова                      Степан КАРПО                                                           

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Рішення Гусятинської

                                                                           селищної ради

                                                                                             від 01 грудня  № 1005                                                                    

 

                                                     ПОЛОЖЕННЯ

про офіційний веб-сайт Гусятинської селищної ради

в інформаційній мережі Інтернет

                                               1.Загальні положення

 

          1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про інформацію”, “Про захист інформації в автоматизованих системах”, «Про захист персональних даних», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 04.01.2002р. №3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформацій про діяльність органів виконавчої влади» (із змінами), від 29.08.2002 №1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» (із змінами).

       2. Офіційний веб-сайт Гусятинської селищної ради (далі – веб-сайт) – це сукупність програмних та технічних засобів з визначеною адресою в мережі Інтернет (hsr.gov.ua) разом з інформаційними ресурсами, які перебувають у розпорядженні Гусятинської селищної ради та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів.

     3. Власником веб-сайту є Гусятинська селищна  рада.

     4. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності Гусятинської селищної ради та її виконавчих органів, керівництва селищної ради, постійних комісій ради, депутатів селищної ради, надання інформаційних послуг громадськості, взаємний обмін інформацією з громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, пов’язаних з діяльністю Гусятинської селищної  ради та її виконавчих органів.

    5. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства України.

    6. Веб-сайт не може використовуватись у цілях, не пов’язаних з діяльністю Гусятинської селищної ради.

        7.Усі права зберігаються й охороняються відповідно до статті 54 Конституції України, статтей 472-555 Цивільного кодексу України, Закону України “Про авторське право і суміжні права”. Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту Гусятинської селищної ради для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням на джерело інформації.

                                    2. Структура та дизайн веб-сайту

                1. Веб-сайт складається з таких основних розділів:

                · Головна сторінка: навігаційна сторінка, яка містить назви основних розділів, новини;

              · склад і структура селищної ради;

               · керівництво: ПІБ, фото, графіки особистого прийому;

               · основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;

               · історична довідка;

               · паспорт ради;

               · нормативно - правові акти (рішення сесії селищної ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження селищного голови);

               · проєкти нормативно - правових актів (проєкти рішень сесії селищної ради, рішень виконавчого комітету);

               · новини: інформація щодо новин місцевого самоврядування, інформації про події, оголошення про заплановані заходи, наявність вакантних посад, привітання з нагоди державних, професійних, релігійних свят, тощо;

               · депутатський корпус селищної ради: інформація про діючий склад ради;

              · виконавчий комітет селищної ради;

              · постійні комісії селищної ради;

              · бюджет селищної ради: інформація про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню;

              · архів документів: (рішення селищної ради; рішення виконавчого комітету, розпорядження селищного голови);

              · інформація про соціально-економічний та культурний розвиток селищної ради;

              · місцеві програми;

              · інвестиційна діяльність;

              · регуляторна діяльність: план роботи у сфері регуляторної діяльності, проєкти регуляторних актів, аналізи регуляторних впливів, регуляторні акти, затверджені рішеннями селищної ради, звіти про відстеження регуляторних актів;

            · майно комунальної власності селищної ради: інформація про об’єкти комунальної власності;                                                  

 

            · комунальні підприємства, організації, установи: тарифи на житлово-комунальні послуги;

            · звернення громадян, доступ до публічної інформації;

            · електронні петиції: колективні електронні звернення;

            · фотогалерея.

            Інші рубрики можуть розміщуватися на веб-сайті за пропозиціями селищного голови, секретаря ради, депутатів селищної ради, заступників селищного голови, старост, керівників структурних підрозділів Гусятинської селищної ради, працівником, відповідальним за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення, технічний супровід веб-сайту.

          2. Дизайн та структура окремих частин веб-сайту (розділи, підрозділи, сторінки) визначаються відповідальними працівниками за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення, технічний супровід веб-сайту з урахуванням відповідних пропозицій.

          3. Веб-сайт ведеться державною мовою.

          4. Структура веб-сайту не є сталою і в разі потреби може змінюватись без внесення змін до даного Положення.

         

        3. Порядок інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Гусятинської селищної ради

 

               1.Матеріали, що складають інформаційне наповнення офіційного веб-сайту, за своїм характером можуть бути розподілені на три категорії:

               − статичні  -   матеріали, які зберігають свою актуальність протягом тривалого часу (Програми, річні звіти, історичні повідомлення тощо);

              − динамічні - матеріали, які актуальні лише протягом обмеженого часу. Вони повинні систематично оновлюватися. Для забезпечення оперативності оприлюднення відомостей про події, що відбулися, такі матеріали подаються протягом 3-х календарних днів;

             − потокові - матеріали, що втрачають актуальність протягом одного- двох днів. Їх оновлення здійснюється щоденно. Потокові матеріали зберігаються на сайті до чергового оновлення з утворенням архіву (новини, плани роботи, повідомлення про проведені заходи, громадські слухання, збори тощо).

              2.Інформація розміщена на офіційному веб-сайті включає:

             - найменування органу;

             - інформацію про структуру та керівництво селищної ради та її виконавчих органів;

            - місце знаходження органу (поштова адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);

            - карту населених пунктів;

               - розпорядок роботи органу та години прийому керівництвом;

               - нормативно-правові акти селищної ради, виконавчого комітету, регуляторні акти;

               - перелік підприємств, організацій, установ громади з ПІБ керівників;

               - інформацію про проблеми та напрямки економічного розвитку громади;

              - перелік адміністративних послуг, що надаються селищною радою та її виконавчими органами;

             - інформацію про установи та заклади соціальної сфери;

             - цільові програми у відповідній сфері;

             - відомості про наявні вакансії;

             - перелік комунальних підприємств, лікувальних, спортивних, навчальних закладів, які знаходяться на території селищної ради, із зазначенням ПІБ керівників, адреси та номерів телефонів;

            - новини та події, які відбуваються на території селищної ради;

            - оголошення;

            - іншу офіційну інформацію.

 

             3.На офіційному веб-сайті також розміщується:

              - база рішень селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, регуляторних актів;

              - інформація про засідання селищної ради: порядок денний, протокол засідання;

               - інформація про депутатський корпус, відомості про депутатів селищної ради, в т.ч. фотографічне зображення, постійні депутатські комісії;

              - перелік питань, які розглядаються на засіданнях сесій селищної ради;

              - інформація про дату, час та місце проведення засідань селищної ради та її виконавчого комітету;

              - інформація про дату, час та місце засідання комісій селищної ради, виконавчого комітету;

              - інформація про комісії, створені в межах селищної ради та її виконавчого комітету;

              - інформація про структурні підрозділи селищної ради;

              - інформація про склад виконавчого комітету селищної ради;

              - інформація про засідання виконавчого комітету селищної ради: порядок денний, протокол засідань;

              - відомості про членів виконавчого комітету селищної ради;

              - паспорти бюджетних програм;

               - детальні плани територій;

               - інформаційні та технологічні картки ЦНАПу;

              - питання винесені на громадські слухання, опитування, тощо;

              - результати громадських слухань, опитувань, тощо;

              - посилання на веб-сайти органів державної влади України;

            - щорічні звіти селищного голови, депутатів селищної ради, постійних комісій селищної ради, виконавчих органів селищної ради за звітний період;

           - інша інформація, висвітлення якої передбачено чинним законодавством України.

             4.Інформаційне наповнення сайту здійснюється шляхом подання секретарем ради, заступниками голови, керуючим справами виконавчого комітету ради, структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності Гусятинської селищної ради, до адміністратора сайту інформації на електронних носіях, яка підлягає оприлюдненню на веб-сайті Гусятинської селищної ради, у терміни, передбачені чинним Регламентом Гусятинської селищної ради та Законом України «Про доступ до публічної інформації».

           5.За зміст та вчасність поданої інформації безпосередньо несе відповідальність керівник суб’єкту подання інформації.

           6. З пропозицією щодо розміщення інформації на веб-сайті селищної ради можуть звернутися інші підприємства, установи, організації, інститути громадянського суспільства та мешканці громади, якщо запропоновані матеріали будуть сприяти популяризації громади та її населених пунктів, залученню інвестицій, висвітленню визначних подій, надання інформації про видатних людей громади.

         7.Не допускається розміщення на офіційному веб-сайті інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством, а також реклами (за винятком соціальної),  у тому числі політичної реклами.

 

                                 4.Правила надання інформації

 

           1.Інформаційне наповнення усіх рубрик здійснюється загальним відділом Гусятинської селищної ради згідно повідомлень суб’єктів подання інформації.

          2. Інформація, що надається, повинна бути лаконічною, літературно відредагованою, без орфографічних, граматичних, стилістичних помилок.

         3. Інформація повинна подаватися державною мовою або іншою мовою (при наявності підстав).

         4. Інформація надається в електронному вигляді електронною поштою або на переносних носіях інформації (флеш-карти) за погодженням із селищним головою, секретарем селищної ради, керуючим справами виконавчого комітету, заступниками голови відповідно до розподілу обов’язків, керівником структурного підрозділу, іншого суб’єкта, який надає інформацію.

        5.Текстові публікації – відформатована текстова інформація у форматі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman.

        6.На веб-сайті обов’язково розміщуються або дублюються, у разі наявності, усі бази даних та документи, що можуть бути оприлюднені і не містять державної або службової таємниці.

      7.Склад та періодичність подання інформації для сайту залежить від поточних змін і потреби її поновлення.

 

5. Організація робіт

 

     1.Роботи з інформаційного наповнення та підтримки в актуальному стані наявних ресурсів сайту – завдання всіх структурних підрозділів та підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Гусятинської селищної ради.   

     2.Адміністратор веб–сайту є особа, яка має доступ до редагування матеріалів сайту в мережі Інтернет (з відповідного пароля).

     3.Адміністратором офіційного веб-сайту  та Е-Сервісів є загальний відділ селищної ради, який має доступ до редагування матеріалів веб-сайту в мережі Інтернет та е-сервісів.

     4. Адміністратор веб-сайту, е-сервісів у своїй діяльності керується даним Положенням та чинним законодавством України.

      5. Адміністратор веб-сайту, е-сервісів несе особисту відповідальність за дії з логіном та паролем для керування веб-сайтом, е-сервісами і для виконання своїх функцій.

      6. Адміністратор веб-сайту підзвітний керуючому справами виконавчого комітету селищної ради, який координує питання функціонування веб-сайту.

    7. Функції адміністратора веб-сайту, е-сервісу:

     − дотримання норм даного Положення;

    − розпізнавання та усунення порушень;

    − своєчасне оновлення інформації на веб-сайті, е-сервісі;

    − збір та обробка інформації;

    − застосування нових інформаційних технологій та програм.

      8. Адміністратор веб-сайту, е-сервісу має всі повноваження для виконання цих функцій, має повний доступ до управління веб-сайтом, е-сервісом.

    9. Адміністратор веб-сайту селищної ради має право:

    − отримувати необхідну для оприлюднення на веб-сайті інформацію про діяльність суб’єктів подання інформації;

    − отримувати необхідну для оприлюднення на веб-сайті інформацію про події та заходи, які відбуваються у селищній раді;

      − вносити пропозиції щодо оприлюднення у мережі Інтернет інформаційних матеріалів про суб’єктів подання інформації;

      − вносити пропозиції щодо створення нових розділів і встановлення додаткових сервісів веб-сайту, а також вносити пропозиції стосовно оптимізації структури інформації і модернізації дизайну;

    − здійснювати інвентаризацію інформаційних матеріалів на веб-сайті та вилучати неактуальну інформацію у рубриках за погодженням із селищним головою, секретарем ради, заступниками селищного голови (згідно напрямку діяльності), керуючим справами виконавчого комітету селищної ради, керівниками структурних підрозділів Гусятинської селищної ради та комунальних установ, підприємств та організацій.

 

                                              6. Відповідальність

 

              1. Відповідальність за функціонування веб-сайту та інформаційного наповнення в цілому покладається на керуючого справами виконавчого комітету селищної ради та Адміністратора веб-сайту.

              2.Відповідальність за передачу інформації, яка підлягає оприлюдненню від структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ та організацій, їх якість, достовірність наданої інформації, її своєчасну актуалізацію покладається на відповідних керівників.

                                           7. Контроль і звітність

          1.Контроль за функціонуванням веб-сайту здійснюється виконавчим комітетом селищної ради щорічно шляхом заслуховування на його засіданні звіту керуючого справами виконавчого комітету (адміністратором веб- сайту).

          2.Права на інформацію веб-сайту, фотографії, відео матеріали, інформаційні повідомлення належать Гусятинській селищній раді та її виконавчому комітету. Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту для подальшого розповсюдження, розміщення на інших сайтах чи друкування – тільки з посиланням на веб-сайт Гусятинської селищної ради.

Секретар Гусятинської селищної ради                 Ігор ЛИСАК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь