Пошук

від 07 квітня 2021 року № 398 ''Про затвердження Порядку виявлення, обліку та набуття у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна ''

Дата: 19.04.2021 16:42
Кількість переглядів: 2529

 

 

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГУСЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VIII СКЛИКАННЯ

IV СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від   07 квітня  2021 року                                                                               № 398

 

Про затвердження Порядку виявлення,

обліку та набуття у комунальну власність

територіальної громади Гусятинської селищної

ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

 

З метою врегулювання питань щодо виявлення, обліку та набуття у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна, керуючись ст. ст. 335 та 1277 Цивільного кодексу України, ст. ст.25, 29, 40, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гусятинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок виявлення, обліку та набуття у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна (Додаток 1).

 

2. Затвердити форму Акту обстеження нерухомого майна (Додаток 2).

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

 

Гусятинський селищний голова                                          Степан КАРПО

 

Додаток 1

до рішення Гусятинської селищної ради від 07 квітня 2021 року № 398

 

Порядок

виявлення, обліку та набуття у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок виявлення, обліку та набуття у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна (далі – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з метою врегулювання питань щодо виявлення, обліку та набуття у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна.

1.2. Повноваження з вирішення питань, пов’язаних з виявленням, обліком та набуттям у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна покладаються на виконавчий комітет Гусятинської селищної  ради.

2. Постійно діюча комісія з питань виявлення, обліку та набуття у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

2.1. Для роботи з виявлення, обліку та набуття у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна, рішенням виконавчого комітету Гусятинської селищної ради утворюється постійно діюча комісія з питань виявлення, обліку та набуття у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна (далі – Комісія).

2.2. Комісія утворюється у складі не менше 5 осіб (голова Комісії, секретар комісії, члени комісії).

2.3. Координація та загальне керівництво роботою Комісії здійснюється виконавчим комітетом Гусятинської селищної ради шляхом прийняття відповідних рішень.

2.4. У своїй діяльності Комісія керується Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Гусятинської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови Гусятинської селищної ради.

2.5. Комісія з питань своєї діяльності підзвітна та підконтрольна виконавчому комітету Гусятинської селищної ради.

2.6. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

2.6.1. здійснює заходи з виявлення на території територіальної громади Гусятинської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна;

2.6.2. веде облік потенційних об’єктів майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна, виявлених на території територіальної громади Гусятинської селищної ради;

2.6.3. здійснює обстеження об’єктів майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна, виявлених на території територіальної громади Гусятинської селищної ради та складає відповідний Акт;

2.6.4. готує від імені Гусятинської селищної ради до органу, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

2.6.5. розміщує від імені Гусятинської селищної ради в друкованих засобах масової інформації оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

2.6.6. здійснює заходи щодо збереження та утримання виявленого на території територіальної громади Гусятинської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна;

2.6.7. готує позовні заяви про визнання судом спадщини відумерлою та передачу майна відумерлої спадщини у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради;

2.6.8. готує позовні заяви про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради;

2.6.9. готує проекти рішень Гусятинської селищної ради про прийняття у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради об’єктів майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна на підставі відповідних рішень суду;

2.7. Комісія здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться по мірі необхідності.

2.8. Голова Комісії організовує і скеровує роботу Комісії, визначає дату та час проведення її засідань, формує Порядок денний засідань, веде засідання. На час тимчасової відсутності голови Комісії його функції виконує секретар Комісії.

2.9. Секретар Комісії доводить до відома членів Комісії інформацію про дату та час проведення засідань Комісії та їх Порядок денний. На час тимчасової відсутності секретаря Комісії його функції за рішенням голови Комісії здійснює один із членів Комісії.

2.10. Хід засідань Комісії фіксується у протоколі засідання Комісії, який ведеться секретарем Комісії та підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії.

2.11. Комісія має право:

2.11.1. одержувати від структурних підрозділів Гусятинської селищної ради документи та інформацію, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;

2.11.2. на безперешкодний доступ до об’єктів безхазяйного та майна відумерлої спадщини, що знаходяться на території територіальної громади Гусятинської селищної ради.

2.12. За результатами обстеження потенційних об’єктів майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна Комісія складає Акт обстеження нерухомого майна, форму якого затверджується рішенням Гусятинської селищної ради.

2.13. Акт обстеження нерухомого майна підписується всіма присутніми членами Комісії та залученими спеціалістами, посадовими особами.

2.14. Голова Комісії звітує про роботу Комісії на засіданнях виконавчого комітету Гусятинської селищної ради.

2.15. Комісія та її члени несуть відповідальність за здійснення покладених на них завдань згідно чинного законодавства.

3. Виявлення, облік та набуття у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради майна відумерлої спадщини

3.1. Потенційні об’єкти майна відумерлої спадщини беруться на облік Комісією у разі надходження інформації щодо наявності таких об’єктів на території територіальної громади Гусятинської селищної ради від фізичних осіб, підприємств, установ, організацій та про відсутність спадкоємців за законом та за заповітом, відмови спадкоємців від прийняття спадщини, не прийняття ними спадщини, усунення їх від права на спадкування.

3.2. Після отримання Комісією інформації, зазначеної у пункті 3.1. цього Порядку, голова Комісії скликає засідання Комісії, на якому вирішується питання проведення обстеження потенційного об’єкта майна відумерлої спадщини – дату та час такого обстеження, яке здійснюється в день проведення засідання Комісії або на наступний робочий день.

3.3. До участі в обстеженні потенційних об’єктів майна відумерлої спадщини Комісія за необхідності може залучати спеціалістів та посадових осіб інших виконавчих органів Гусятинської селищної ради (землевпорядників, архітекторів, державних реєстраторів тощо).

3.4. Обстеження потенційного об’єкта майна відумерлої спадщини здійснюється безпосередньо на об’єкті такого майна зі складенням Акту обстеження, в якому зазначаються:

1) адреса місцезнаходження об’єкта майна;

2) стислий опис об’єкта майна;

3) відомості про технічний стан об’єкта майна та можливість використання за призначенням;

4) інші відомості про об’єкт майна (інформація про осіб, які можуть бути його спадкоємцями, отримані з доступних джерел, у тому числі отримана від мешканців сусідніх домоволодінь).

3.5. Об'єкти майна, за результатами їх обстеження, включаються Комісією до Переліку потенційних об’єктів майна, яке може бути визнане судом відумерлою спадщиною, шляхом прийняття протокольного рішення.

3.6. Після проведення обстеження потенційного об’єкта майна відумерлої спадщини та складення Акту обстеження Комісія готує та подає (за необхідності, у разі відсутності таких відомостей в органі місцевого самоврядування) від імені Гусятинської селищної ради:

3.6.1. до органу Державної реєстрації актів цивільного стану - запит про дату смерті спадкодавця (спадкодавців) такого майна;

3.6.2. до органу Державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень – запит про зареєстроване право власності на нерухоме майно за даною адресою;

3.6.3. за потреби запити про надання інформації до інших органів та установ.

3.7. В разі закінчення строку для прийняття спадкоємцями спадщини (6 місяців з дня відкриття спадщини – дня смерті спадкодавця) Комісія готує та подає від імені Гусятинської селищної ради запит до Спадкового реєстру щодо інформації про заведену спадкову справу та видачу свідоцтва про право на спадщину щодо даного об’єкта майна.

3.8. У разі отримання у відповідь на запит інформації зі Спадкового реєстру про відсутність заведеної спадкової справи та не видачу свідоцтва про право на спадщину щодо даного об’єкта майна Комісія приймає рішення провести технічну інвентаризацію нерухомого майна.

3.9. Проведення технічної інвентаризації нерухомого майна, яке може бути визнане судом відумерлою спадщиною, здійснюється за рахунок місцевого бюджету на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Гусятинської селищної ради.

3.10. Після спливу одного року з дня відкриття спадщини Комісія готує позовну заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та подає її від імені Гусятинської селищної ради.

4. Виявлення, облік та набуття у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради безхазяйного майна

4.1. Потенційні об’єкти безхазяйного майна беруться на облік Комісією у разі надходження інформації щодо наявності таких об’єктів на території територіальної громади Гусятинської селищної ради від фізичних осіб, підприємств, установ, організацій.

4.2. Після отримання Комісією інформації, зазначеної у пункті 4.1. цього Порядку, голова Комісії скликає засідання Комісії, на якому вирішується питання проведення обстеження потенційного об’єкта безхазяйного майна – дату та час такого обстеження, яке здійснюється в день проведення засідання Комісії або на наступний робочий день.

4.3. До участі в обстеженні потенційних об’єктів безхазяйного майна Комісія за необхідності може залучати спеціалістів та посадових осіб інших виконавчих органів Гусятинської селищної ради (землевпорядників, архітекторів, державних реєстраторів тощо).

4.4. Обстеження потенційного об’єкта безхазяйного майна здійснюється безпосередньо на об’єкті такого майна зі складенням Акту обстеження, в якому зазначаються:

4.5. адреса місцезнаходження об’єкта майна;

4.6. стислий опис об’єкта майна;

4.7. відомості про технічний стан об’єкта майна та можливість використання за призначенням;

4.8. інші відомості про об’єкт майна (інформація про юридичних/фізичних осіб, які можуть бути його власниками, отримана з доступних джерел).

4.9. Об'єкти майна, за результатами їх обстеження, включаються Комісією до Переліку потенційних об’єктів безхазяйного майна, шляхом прийняття протокольного рішення.

4.10. Після проведення обстеження потенційного об’єкта безхазяйного майна та складення Акту обстеження Комісія готує та подає від імені Гусятинської селищної ради до:

4.10.1. підприємства, установи, що здійснює технічну інвентаризацію нерухомого майна - запит щодо наявності технічної документації на даний об’єкт та видачі її дубліката (копії), та у разі отримання інформації про відсутність технічної документації – Комісія звертається до виконавчого комітету Гусятинської селищної ради з ініціативою розглянути на його черговому засіданні проекту рішення про виготовлення технічної документації на даний об’єкт за кошти місцевого бюджету;

4.10.2. органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень – запит щодо наявності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про власника майна, а у разі їх відсутності — із заявою про взяття такого майна на облік як безхазяйного.

4.11. Після внесення органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відомостей до Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень про взяття такого майна на облік як безхазяйного, Комісія готує та розміщує в друкованих засобах масової інформації оголошення про взяття майна на облік як безхазяйного з метою виявлення власника.

4.12. У разі якщо протягом року з дня взяття майна на облік як безхазяйного власник майна звернувся з документами, що підтверджують його право власності на це майно, таке майно знімається з обліку як безхазяйне на підставі письмового висновку постійної депутатської комісії Гусятинської селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

4.13. У разі якщо протягом одного року з дня взяття майна на облік як безхазяйного власник майна не звернувся з документами, що підтверджують його право власності на це майно, Комісія після спливу вказаного строку готує та подає від імені Гусятинської селищної ради до суду позовну заяву про передачу у комунальну власність безхазяйного нерухомого майна.

5. Використання потенційних об’єктів майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна під час перебування їх на обліку

5.1. У разі необхідності зберігання виявлених потенційних об’єктів майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна Комісія на своєму засіданні визначає комунальні підприємства, установи, заклади, а також може залучати інших суб’єктів господарювання для забезпечення їх зберігання.

5.2. Особа, яка прийняла майно на зберігання, несе відповідальність за його зберігання з моменту підписання акту приймання-передачі та укладення договору зберігання, та зобов’язана надавати до Комісії звіт про стан такого майна. Комісія має право проводити перевірку умов зберігання майна як шляхом направлення запитів, так і шляхом безпосередньої перевірки (огляду).

6. Прийняття майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради та його подальше використання

6.1. Рішення суду про передачу майна відумерлої спадщини та безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності територіальної громади Гусятинської селищної ради, що набрали законної сили, є підставами для звернення уповноваженої особи Гусятинської селищної ради до органу, що здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень для проведення державної реєстрації права комунальної власності територіальної громади Гусятинської селищної ради на таке майно.

6.2. Оплата послуг з державної реєстрації права комунальної власності територіальної громади, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету.

6.3. Гусятинської селищної ради здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном комунальної власності з моменту набуття чинності рішення ради про прийняття об’єкта у комунальну власність територіальної громади або з моменту державної реєстрації права комунальної власності територіальної громади на такий об’єкт.

6.4. Після проведення державної реєстрації права комунальної власності територіальної громади Гусятинської селищної ради на об’єкт, Гусятинської селищної ради негайно повідомляє особу, з якою укладено договір про зберігання майна, про розірвання такого договору.

6.5. Об’єкти нерухомого майна, як належать до житлового фонду, передані за рішенням суду у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради, можуть використовуватися для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися громадянам, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, у порядку черговості.

6.6. Гусятинської селищної ради відповідно до чинного законодавства від імені та в інтересах територіальної громади здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності.

6.7. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються Гусятинської селищної ради. Доходи від відчуження чи іншого оплатного використання об'єктів права комунальної власності зараховуються до місцевого бюджету.

6.8. Майнові операції, які здійснюються Гусятинської селищної ради з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.

7. Внесення змін та доповнень до Порядку

7.1. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих його положень з положеннями чинного законодавства та в інших випадках, здійснюється у такий самий спосіб, як і його прийняття.

 

 

Секретар Гусятинської селищної ради                                                          Ігор ЛИСАК

 

Додаток 2

до рішення Гусятинської селищної ради від 07 квітня 2021 року № 398

 

АКТ

обстеження майна

 

с. _____________________                                                     «_____»______________20___року

 

 Постійно діюча комісія з питань виявлення, обліку та набуття у комунальну власність територіальної громади Гусятинської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна у складі:

  1. ____________________ - ________________,  голова Комісії;
  2. ____________________ - ________________,  секретар Комісії;
  3. ____________________ - ________________,  член Комісії;
  4. ____________________ - ________________,  член Комісії;
  5. ____________________ - ________________,  член Комісії

здійснила обстеження майна (відумерлої спадщини / безхазяйне)*, яке знаходиться на території територіальної громади Гусятинської селищної ради і встановила, що за адресою _______________________________________________________________________________________Чортківського району, Тернопільської області_ знаходиться майно (відумерлої спадщини / безхазяйне)*, а саме (характеристики нерухомого майна та опис його технічного стану) __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

 

Зазначене майно (відумерлої спадщини / безхазяйне)* передано на зберігання __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

 

Цей акт складено у________примірниках.

Голова Комісії _______________ __________________

Секретар Комісії _______________ ________________

Член Комісії _______________ __________________

Член Комісії _______________ __________________

Член Комісії _______________ __________________

 

* - підкреслити необхідне - відумерлої спадщини або безхазяйне


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь