Про затвердження Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Гусятинської селищної ради на 2021-2022 роки

Дата: 26.02.2021 14:50
Кількість переглядів: 1319

                                                                                    проект

УКРАЇНА

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Гусятинського району    Тернопільської області

 

                                            VIII СКЛИКАННЯ

 III СЕСІЯ

 

  РІШЕННЯ

 

від 24.02.   2021 року                                                                     №340/01-38

Про затвердження Програми розвитку

земельних відносин, раціонального використання

та охорони земель на території Гусятинської 

селищної ради на 2021-2022 роки

 

З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду Гусятинської селищної ради, раціонального використання коштів, що спрямовуються на виконання робіт з розвитку земельних відносин та охорони земель, відповідно до пунктів 22, 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 182-185, 187, 189,  194, 203, 205 Земельного кодексу України селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Гусятинської селищної ради на 2021-2022 роки (додається).

2.Фінансовому відділу Гусятинської    селищної ради (Шмигельська О.І.) своєчасно здійснювати фінансування витрат на заходи передбачені Програмою.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова постійної комісії Байдак С.І.).

 

  Гусятинський  селищний голова                         Степан КАРПО 

 

 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРИТОРІЇ

ГУСЯТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОТГ НА 2021 - 2022 РОКИ

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ земельних ресурсів та комунального майна

2.

Розробник Програми

Відділ земельних ресурсів та комунального майна

3.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет селищної ради, відділ земельних ресурсів та комунального майна, структурні підрозділи ради, комунальні підприємства, заклади та установи.

4.

Учасники Програми

Виконавчі органи ради, структурні підрозділи ради, комунальні підприємства, заклади та установи, організації, особи, що можуть бути розробниками документації із землеустрою та оцінки земель

5.

Термін реалізації Програми

2021 – 2022 роки

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

селищний бюджет, кошти підприємств, установ, організацій та громадян та інші джерела, які не заборонені чинним законодавством.

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми в 2021 – 2022 роках, усього, тис. грн:

1 757

 

  

 

2. Мета Програми

 

      Головні положення Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Гусятинської селищної ради на 2021 - 2022 роки (далі - Програми) спрямовані на забезпечення стабільного та ефективного функціонування економіки, орієнтованої на задоволення потреб громади, розвиток суб’єктів фінансової діяльності, розроблення інвестиційних програм та експортних потреб в продукції рослинництва і продуктах його переробки, промисловості, упровадження досягнень науково-технічного прогресу і ефективної підприємницької діяльності.

  Основними законодавчими актами для розробки Програми є Земельний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону земель»,  «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

3. Основні проблемні питання у галузі раціонального використання та охорони земельних ресурсів.

 

Враховуючи незавершеність розробки нормативно-правових актів, передбачених Земельним Кодексом України та неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи можна виокремити основні проблемні питання в галузі раціонального використання та охорони земель. Першочерговим завданням є оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів, що поліпшить топографо-геодезичне забезпечення, яке є основним картографічним ресурсом для ведення Державного земельного кадастру, моніторингу використання та охорони земель, містобудування.

Згідно з нормами законодавства кожні 5-7 років необхідно проводити оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, нерозв’язаним питання залишається розробка проекту щодо зміни  меж населених пунктів.

З метою збереження родючого шару ґрунтів і запобігання економічним збиткам необхідно проводити заходи з охорони земель.

             Згідно п.2 статті 209 Земельного кодексу України кошти,  що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

Проведення значних обсягів вищезгаданих землевпорядних робіт потребують відповідного фінансування. Вивчення сучасного стану плати за землю свідчить про те, що кошти спрямовуються на погашення бюджетних боргів та на інші цілі не пов’язані з вирішенням питань охорони земель.

          За цих умов потрібен ефективний організаційно-економічний механізм реалізації основних вимог реформування земельних відносин у встановлені строки, а також їх фінансове забезпечення за рахунок місцевих бюджетів та коштів землекористувачів і землевласників. Проблемні питання можна вирішити шляхом розроблення і виконання програм.

 

4. Основні заходи програми

 

 

Основні заходи :

1.Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни ) меж населених пунктів - проведення даних робіт дасть можливість забезпечувати реалізацію конституційних прав громадян на отримання у власність земельних ділянок для цілей та в межах норм чинного законодавства, забезпечить впорядкування територій з визначенням перспектив розвитку виробничих, господарських, культурно-соціальних потреб населених пунктів та інвестиційно-привабливих місць.

2.Виготовлення документації із землеустрою - необхідне для впорядкування комунальної власності з подальшою передачею у користування чи використання для потреб суспільства.

3.Виготовлення документації з технічної інвентаризації  комунального майна, відмінного від земельної ділянки (об’єктів нерухомості)  – необхідне для впорядкування комунальної власності з подальшою передачею у користування, продажу  чи використання для потреб громади.

          4.Проведення інвентаризації земель (в т.ч. невитребуваних земельних часток (паїв)) - метою є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, ефективного та об’єктивного оподаткування, здобуття достовірних та повних відомостей щодо площі, складу та якісних характеристик земель, про землекористувачів та землевласників, врегулювання суміжних меж.

5.Комплекс робіт землевпорядних, землеоціночних з підготовки земельних ділянок   до продажу ( в т.ч. прав оренди, суперфіцію, емфітевзису)  – необхідне для забезпечення реєстрації комунальної власності використання вільної земельної ділянки та продажу    на конкурентних засадах (аукціонах).

6.Проведення нормативно грошової оцінки населених пунктів – необхідне для визначення оновлених ставок земельного податку, ціноутворення, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначення розміру орендної плати за землю.

7.Проведення інвентаризації земель лісового фонду комунальної власності  та таксації лісів - необхідне для забезпечення реєстрації комунальної власності, ефективного лісокористування та належної охорони лісів.

5. Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою здійснюється за рахунок селищного бюджету у межах наявних фінансових ресурсів, коштів спеціального фонду місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва,  коштів юридичних та фізичних осіб та інших джерел, які не заборонені чинним законодавством. Ресурсне забезпечення Програми наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Аналіз фінансового забезпечення програми

п/

п

Заходи, необхідні для реалізації програми

Виконавець

Всього коштів, тис. грн

у тому числі по роках, тис. грн

Джерела фінансування

2021

2022

1.

Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів, нормативно-грошової оцінки, внесення даних до НКС

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

367

100

267

Селищний бюджет

2.

Виготовлення документації із землеустрою (в т.ч.  проведення інвентаризації земель)

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

350

250

100

Селищний бюджет, коштів юридичних та фізичних осіб та інших джерел

3.

Комплекс робіт землевпорядних, землеоціночних з підготовки земельних ділянок   до продажу ( в т.ч. фінансове забезпечення визнання безхозяйного майна комунальною власністю)

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

295

195

100

Селищний бюджет,  кошти суб’єктів, що є виконавцем робіт  

 

Комплекс землевпорядних робіт  інвентаризації земель лісового фонду комунальної власності  та таксації лісів

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

495

200

 295

Селищний бюджет, державний та інші місцеві бюжети

 

Виготовлення документації з технічної інвентаризації  комунального майна, відмінного від земельної ділянки (об’єктів нерухомості) 

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

250

150

100

Селищний бюджет

 

Всього

-

 1757

 895

862

-

                             6. Механізм забезпечення реалізації програми

Основними напрямками і механізмами, за допомогою яких можна в найкоротші строки досягти зазначених цілей та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів, слід вважати  найшвидше закінчення земельно-кадастрових робіт, що є базою для повного, об’єктивного та оперативного обліку земель з метою врегулювання їх правового статусу, повного і  своєчасного оподаткування та розвитку ринку земель (інвентаризація та грошова оцінка земель, встановлення меж населених пунктів тощо);

Позитивний ефект від реалізації передбачених заходів буде більшим і настане раніше тільки за умови їх своєчасного виконання, що в свою чергу , залежить від повного та своєчасного їх фінансування на всіх рівнях.

Основним замовником - координатором у реалізації заходів Програми є Гусятинська  селищна рада. Заходи Програми реалізуються замовником -координатором шляхом організації робіт і розподілу їх серед виконавців згідно з виділеними коштами місцевого бюджету.

 

7. Очікувані результати від виконання заходів

Виконавши передбачені заходи Гусятинська  селищна рада зможе:

- підвищити ефективність використання земельних ділянок;

- збільшити надходження до місцевого бюджету плати за землю за рахунок проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

-  збільшити надходження до місцевого бюджету від реалізації нерухомого майна та прав на нього;

- упорядкувати адміністративно-територіальний поділ, вирішити питання забудови, раціонального використання земель населених пунктів, справедливого оподаткування, контролю за використанням та охороною земель;

- створити інформаційну базу для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, ефективного та об’єктивного оподаткування.

Виходячи з перспективи розвитку правової бази, основних напрямків державної політики у сфері регулювання земельних відносин, стратегічних цілей у реалізації заходів за наявності коштів на проведення земельної реформи, а також удосконалення земельних відносин спрямоване на закріплення конституційного права громадян та юридичних осіб щодо набуття і реалізації права власності на земельні ділянки під контролем органів виконавчої влади та місцевого самоврядування реалізація Програми дозволить створити умови для удосконалення ведення державного земельного кадастру, гарантування прав власності на землю, забезпечить земельно-кадастровою інформацією органи державної влади та місцевого самоврядування усіх землекористувачів.

 

 

Секретар селищної ради                                             Ігор ЛИСАК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь