Про затвердження складу комісії Гусятинської селищної ради з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості

Дата: 10.02.2021 11:42
Кількість переглядів: 454

 

 

 

 

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

20 жовтня 2023                           смт Гусятин                                                 №213

 Про затвердження складу комісії                                                                                                                       Гусятинської    селищної  ради  з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості 

        

          Керуючись пп. 7 п. а ст. 30, п. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», з  метою   визначення  стану зелених  насаджень, які підлягають видаленню  на  території населених пунктів  Гусятинської   територіальної громадиу, у звязку із змінами у розподілі обов’язків між заступниками Гусятинського селищного голови та проведеними кадровими змінами, виконавчий комітет Гусятинської селищної ради

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення  про постійну комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території Гусятинської територіальної громади згідно додатку 1.

2. Затвердити склад постійної комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території Гусятинської територіальної громади згідно додатку 2.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Гусятинської селищної ради від 13 квітня 2021 року  № 58 «Про затвердження складу комісії Гусятинської селищної ради з питань визначення стану зелених насаджень таїх  відновної вартості».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови  з питань   діяльності виконавчих органів Михайла ГУДЗА.

 

 

Селищний   голова                                       Степан  КАРПО

 

 

                                                                                                             Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

                                                                           Гусятинської селищної ради

                                                                           від 20.10. 2023 № 213

 

СКЛАД

постійної комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території Гусятинської територіальної громади

 

 

ГУДЬ

Віктор Зіновійович

 

 • заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів,- голова комісії

 

СОБОЛЬ

Володимир Ігорович

 • головний спеціаліст юридичного відділу селищної ради,- заступник голова комісії

 

ЧАЙКА

Леся Павлівна

 • начальник відділу архітектури, містобудування, земельних ресурсів та комунального майна селищної ради,-

      секретар комісії

 

Члени комісії:

 

СТЕЛЬМАЩУК

Микола Володимирович

 

 

ФІТЬКАЙЛО

Іван Іванович

 

 

 • головний спеціаліст по земельних питаннях відділу архітектури, містобудування,земельних ресурсів та комунального майна селищної ради

 

 

 •  директор КП «Благоустрій»

 

Одночасно до складу комісії входять представники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, а також за згодою – представник заявника, представник власника земельної ділянки (користувача), або суб’єкта господарювання, що здійснюють утримання території, на якій розташовані зелені насадження, а у разі потреби - балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює утримання зелених насаджень.

До складу комісії можуть входити інші особи, які передбачені Положенням про постійну комісії Гусятинської селищної ради з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості.

Примітка: установити, що у разі персональних змін у складі Комісії або відсутності осіб, які входять до складу Комісії, у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин, особи, які виконують їх обов’язки, входять до складу Комісії за посадами.                                                                              Керуючий справами виконавчого

 комітету    селищної ради                                 Ярослав ШМОКАЛЮК

 

                                                                           Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

                                                                           Гусятинської селищної ради

                                                                           від 20.10. 2023 № 213

                                                                                                                 ПОЛОЖЕННЯ
про постійну комісії Гусятинської селищної ради з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості

 1.  Положення про постійну комісію Гусятинської селищної ради з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості (далі-Положення) визначає завдання, повноваження та порядок діяльності постійної комісії Гусятинської селищної ради з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості (надалі – комісія) з питань визначення стану зелених насаджень, доцільності обрізки, видалення дерев на території Гусятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади (далі – територія громади), визначення їх відновної вартості.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» (далі – Порядок), Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, наказом міністерства з питань житлово-комунального господарства України №127 від 12.05.2009р. «Про затвердження Методики визначення  відновної вартості зелених насаджень», іншими указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України.

3. Склад Комісії, а також зміни до нього, затверджуються рішеннями виконавчого комітету Гусятинської селищної ради.

 

 1. До складу комісії входять голова комісії, секретар комісії, члени комісії: представники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області; за згодою – представник заявника, представник власника земельної ділянки (користувача), або суб’єкта господарювання, що здійснюють утримання території, на якій розташовані зелені насадження, а у разі потреби - балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює утримання зелених насаджень.

                                                      

 

                                                    

                                                     

                                                          2

 1. У разі надходження повідомлень про відмову від участі представників територіального органу Держекоінспекції та заінтересованих організацій склад комісії затверджується без таких представників.

 

6. Відповідно до своїх повноважень комісія:

 • у п’ятиденний строк, після надходження заяви від юридичнї чи фізичнї особи про видалення зелених насаджень, визначає стан зелених насаджень, розташованих на відповідній земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню;
 • у разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, з’ясовує причину набуття деревами такого стану, про яку зазначається в складеному комісією акті;
 •  розглядає та погоджує плани щодо озеленення територій;

7. Комісія може розглядати інші питання та мати інші повноваження, якщо вони передбачені чинним законодавством України.

8.Основною формою роботи комісії є засідання.

9. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш, як половина складу комісії. Засідання комісії веде її голова, а в разі його відсутності -  секретар комісії.

10. Рішення або висновок комісії приймається простою більшістю голосів, при однаковій кількості голосів «за» і «проти», голос голови є вирішальним.

11. Підготовку матеріалів до розгляду комісією здійснює секретар комісії.

12. Засідання комісії скликається по мірі потреби, відповідно до цього Положення.  Відсутність на засіданні членів комісії можлива лише з поважних причин.

13. Підставою для обстеження зелених насаджень є заява юридичної чи фізичної особи про видалення зелених насаджень (надалі – заявник).

14. За результатами обстеження комісія складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі – акт), що розташовані на зазначеній у заяві земельній ділянці за зразком, затвердженим наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 12 травня 2009 року №127.

15. Кожному члену комісії надається один примірник акта. У разі відсутності представника територіального органу Держекоінспекції у складі комісії один примірник акта у триденний строк надсилається до територіального органу Держекоінспекції.

16. У процесі визначення стану зелених насаджень та відновної вартості зелених насаджень, які видаляються на підставі одного з документів, визначених статтями 35-37 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, до складу комісії включається представник фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території.

17. За результатами розгляду комісією відповідного питання, голова комісії готує (в п’ятиденний строк) проєкт рішення виконавчого комітету селищної ради про видалення зелених насаджень, в якому зазначається інформація про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і залишаються на земельній ділянці.

18. Виконавчий комітет селищної ради у місячний строк після надходження підготовленого головою комісії проєкту рішення про видалення зелених насаджень приймає відповідне рішення і видає наступного дня заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

 

19. Видалення зелених насаджень на території громади здійснюється:

- за рішенням виконавчого комітету селищної на підставі ордера на видалення зелених насаджень  крім випадків, передбачених  Порядком;

- на підставі документів, визначених статями 35-37 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

20. Прийняття комісією рішення або висновку про доцільність видалення зелених насаджень є підставою для прийняття виконавчим комітетом селищної ради відповідного рішення.

21. На підставі рішення виконавчого комітету селищної ради, яке прийнято відповідно до пункту 18 цього Положення, секретар комісії видає ордер на видалення зелених насаджень (далі –ордер), який підписується головою комісії.

22. Ордер видається після сплати заявником відновлювальної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, якщо така передбачається цим Положення, але не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

23.  Ордер видається заявнику відповідно до акта.

24. Методику визначення відновної вартості зелених насаджень і зразок ордера затверджує Мінрегіон.

                                          

25. Відновна вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності, сплачується до місцевого бюджету.

26. У разі видалення зелених насаджень у зв’язку із будівництвом об’єктів розмір їх відновної вартості зменшується на суму, передбачену проєктною документацією на озеленення території.

27. За наявності дозволу на виконання будівельних робіт отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається.

 

28. У випадку відсутності ознак аварійності у обстежених зелених насаджень, комісією може бути рекомендовано проведення санітарного, формувального чи омолоджувального обрізання гілок обстежених дерев для видалення суховершинності цих дерев, зменшення їх парусності та коригування форми крони дерев.

 

29. Виконавець робіт з обрізання гілок дерев має завчасно, не пізніше ніж за 1 день до виконання робіт, попередити письмово про їх проведення виконавчий комітет селищної ради.

30. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

- будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та інших об’єктів будівництва, що споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

- досягнення деревом вікової межі;

 

- провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

- будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку;

31. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта.

32. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта.

 

33.  Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовищі здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості.

 

34. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

 

35. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі (крім відновної вартості зелених насаджень, посаджених (створених) цією особою), сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

 комітету    селищної ради                                 Ярослав ШМОКАЛЮК

 

               


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь