СОЦДОПОМОГИ ПО -НОВОМУ

Дата: 13.08.2020 12:38
Кількість переглядів: 719

      Фото без опису

 

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 22.07.2020 №632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги», яка застосовується з 1 липня 2020 року. якою  внесено зміни до :

-Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю  I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарськї комісіі медичного закладу потребує постійного стророннього догляду, на догляд за нею;

- Поряку призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми;

- Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

- Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги  дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

-Порядку  виплати  допомоги  на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.

      А також данною постановою  затверджено Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів держаної соціальної допомоги.

     Прийнятим порядок запроваджено єдиний підхід при розрахунку сукупного доходу сім’ї для призначення державних допомог, які призначаються з урахуванням доходів, а саме: допомоги на дітей одиноким матерям; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям; житлової субсидії та інші види державних допомог.  

      Згідно Порядку для розрахунку державних допомог та житлових субсидій визначено слідуючи види виплат, які включаються при розрахунку і визначення права на їх отримання:

-заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;

- грошове забезпечення військовослужбовців;
- пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;
- стипендія, у тому числі із сумою її індексації, нарахованої відповідно до закону (крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа);
- соціальні виплати, які призначаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення , у тому числі житлова субсидія та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;
- допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;
- грошові перекази, отримані із-за кордону;
- інші доходи, відомості про які отримано від ДПС і Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовано особою.
 

Порядком також визначено чіткий перелік доходів, які не враховуються при обрахуванні доходу сім’ї.Це виплати, які носять разовий характер, зокрема :
- частина допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово;
- частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово;
- одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”;
- державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
- компенсація послуги “муніципальна няня”, що виплачується отримувачу такої послуги;
- державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А.
- суми сплачених особою аліментів (за умови документального підтвердження фактичної сплати);
-суми отриманих аліментів;
- спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;
- доходи від розміщення депозитів;
- оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, яких залучають до роботи у цих комісіях, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;
- допомога громадських та благодійних організацій;
- допомога на поховання;
- матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, а також сім’ям, у яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів;
- допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року;
- вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;
- суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків;
- одноразова натуральна допомога “пакунок малюка”;
- до середньомісячного сукупного доходу не включається державна соціальна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід.
- розмір житлової субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу  не враховується до середньомісячного сукупного доходу під час призначення житлової субсидії.

До середньомісячного сукупного доходу осіб, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, під час здійснення зазначених заходів (операції об’єднаних сил), та до середньомісячного доходу членів їх сімей не враховуються отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, передбачені законодавством для працівників правоохоронних органів, військовослужбовців і працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, МВС, Національної поліції, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших військових формувань, утворених відповідно до закону.

Увага! Для працездатних осіб, які тривалий час не отримували доходи, втановлюється диференційована величина «умовного доходу» при розрахунку середньомісячного сукупного доходу.

Також  для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену системи оподаткування, до доходу враховується для І групи оподаткування - одна мінімальна заробітна плата; для ІІ групи – дві та ІІІ групи -  три мінімальні заробітні плати.

Важливо! Даною Постановою   встановлено, що:

— перерахунок допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, що виплачувалася в січні-червні 2020 році, проводитимуть з 1 січня 2020 року у розмірі 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, — 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

З 1 липня цього року призначення і виплата державної  соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям особам, у яких закінчився строк таких виплат у березні-червні 2020 року здійснюється лише після подання нової заяви з необхідними документами.

Малозабезпеченим сім’ям та одиноким матерям рекомендовано подати заяву  про призначення допомоги, декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та документи необхідні для призначення допомоги, визначені законодавством до 31.08.2020 року,лише в тому випадку вони зможуть реалізувати своє право на даний вид допомоги з 1 липня. 

 

Тимчасова допомога дітям батьки яких ухиляються від сплати аліментів  не призначається, якщо:

— дитина перебуває під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні.( Якщо дитина, яка перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, перебуває вдома під час літніх канікул або карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, така допомога призначається та виплачується за повні місяці такого перебування на підставі довідки закладу освіти про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні);

 

відсутні відомості про одного з батьків (платника аліментів) у Єдиному реєстрі боржників;

— заявник у місячний строк не подав необхідних документів, які додаються до заяви.      

   

Змінився Порядок виплатидопомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, а саме виплата допомоги поновлюється багатодітній сім’ї у разі продовження строку дії посвічень або довідки багатодітній сімї та дитини з багатодітної сімї ( якщо діти або особи віком від 18 до 23 років навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної ( професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти) за умови що період між припиненням виплати допомоги та зверненням за продовженням її виплати не перевищує чотирьох місяців

Також завдяки новій постанові:

 

— визначений чіткий порядок дій органів соцзахисту, якщо сім’єю приховано відомості або подано недостовірні дані, що вплинуло на призначення допомоги;

— удосконалено механізм взаємодії місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Для більш детальної інформації, щодо умов призначення, виплати та визначення права на державну соціальну допомогу,  порядоку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї можна звертатись до управління праці та соціального захисту населення за телефонами:

2-18-93; 097 515 7963

 

 

Управління праці та соціального захисту населення Гусятинської РДА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь