Про внесення змін до Положення «Про земельний податок»

Дата: 06.07.2020 12:10
Кількість переглядів: 1062

 

УКРАЇНА

ГУСЯТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

                          Гусятинського  району                                                          Тернопільської  області

СЬОМЕ     СКЛИКАННЯ

ШОСТА  СЕСІЯ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  10  лютого  2017 року                                                                                                            № 578

Про внесення змін до Положення

«Про земельний податок»

 

 

Розглянувши лист Гусятинського відділення  Чортківської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, щодо перегляду розмірів  ставок визначених  у розділах ХІІ,ХІІ, ХІV Податкового кодексу України в зв’язку  з внесенням змін до Податкового кодексу України, Законом України  від 20.12.2016 року№1791-VІІІ “Про внесення змін до Податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень  у 2017 році” керуючись пп. 14.1.147, 14.1.240, ст. 269-287 Податкового кодексу  України (ПКУ), ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гусятинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Внести зміни в Положення про земельний  податок на території Гусятинської селищної ради ( селища Гусятин , сіл Суходіл , Боднарівка , Вільхівчик )  (додаток 1).
 2. Опублікувати дане рішення у засобах масової інформації.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  Постійну комісію з питань  фінансів, бюджету та соціально- економічного розвитку .

 

Гусятинський селищний голова                                                   М.М.Левицький

 

Додаток

до рішення Гусятинської селищної ради

«__10_» __лютого______ 2017 року

№ 578_

 

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ

про земельний податок

 

1. Загальні положення

Положення про земельний податок (далі -Положення) розроблене на підставі  пп. 14.1.147, 14.1.240, ст. 269-287 Податкового кодексу  України (ПКУ), ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 1. Платники земельного податку

 

 1. Визначити, що на території Гусятинської селищної ради плата за землю є обов’язковим платежем у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
 2. Платниками податку є:
 • власники земельних ділянок, земельних часток ;
 • землекористувачі.
  1. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV ПКУ.

 

 1. Об’єкт оподаткування

 

 1. Об'єктами оподаткування є:
 • земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
 • земельні частки , які перебувають у власності.

 

 1. База оподаткування

 

3.1 Базою оподаткування є:

 • нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

 

3.2 Рішення Гусятинської селищної ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок розташованих у межах населеного пункту офіційно оприлюднюється радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

 1.  Пільги із сплати податку

 

4.1 Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

 

4.1.1. Від сплати земельного податку звільняються:

4.1.1.1 інваліди першої і другої групи;

4.1.1.2 фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

4.1.1.3 пенсіонери (за віком);

4.1.1.4 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

4.1.1.5 фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

4.1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 4.1.1 цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

4.1.2.1 для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

4.1.2.2 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

4.1.2.3 для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

4.1.2.4 для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

4.1.2.5 для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

4.1.3 Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток  та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку.

 

 

      4.1.4  Якщо фізична особа, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

   4.2 Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

           4.2.1 Від сплати податку звільняються:

 

4.2.1.1 санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

4.2.1.2 громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

       Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів       мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

 

4.2.1.3 бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

4,2,1,4 дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

4.2.1.5 державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4.2.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

 

5. Ставка податку

 

5.1 Оподаткування земельних ділянок земельним податком, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження)

 

5.1.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

 

5.1.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються в розмірі   3 відсотки відповідно до статті 5.2 цього Положення:

 

5.2 Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

 

5.2.1  Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки на території  Гусятинської селищної ради для фізичних та юридичних осіб в розмірі:

Тип та цільове призначення земельної ділянки

Ставка земельного податку,

відсотків  від їх нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд

0,05

Земельні ділянки для гаражного будівництва

1,0

Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства

 0,5

Земельні ділянки для садівництва

 0,5

Земельні ділянки комерційного використання (під закладами торгівлі, громадського харчування, побуту, аптек, лікувальних закладів  та тощо)

1,5

землі промисловості, інфраструктури

1,5

Земельні ділянки для обслуговування багатоповерхових жилих будинків

0,05

Земельні ділянки транспорту

1,0

Для нежилих приміщень (їх частини), що розміщені в багатоквартирних будинках, за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території

3,0

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

12,0

Земельні ділянки державної та комунальної форми власності, що перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної форм власності

3,0

Інші земельні ділянки (не сільськогосподарські угіддя )

2,0

Сільськогосподарські угіддя -інші

1,0

 Землі загального користування

  -0,5

 

“5.3. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів:

5.3.1 Ставки податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів встановлюються у розмірі 3 (трьох) відсотків нормативної грошової оцінки; за  земельні ділянки - сільськогосподарські угіддя, в тому числі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, - 0,5 відсотків від нормативної грошової оцінки”.

      5.4 Ставки податку за земельні ділянки , розташовані  за межами населених пунктів , нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюється в розмірі 0,5 відсотків  нормативної грошової оцінки  ріллі по області.

               

 

               

                6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

 

6.1. Не сплачується земельний податок за:

 

6.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

 

6.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

 

6.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

 

6.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

 

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

 

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

 

6.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

 

6.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

 

6.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

 

6.1.8 земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку

6.1.9 Інше відповідно до Податкового кодексу України.

 

7. Особливості оподаткування платою за землю

 

7.1. Гусятинська селищна рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на її території та надає до 25 грудня року, що передує звітному,  відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

 

7.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

 

7.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

 

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

8. Податковий період для плати за землю

 

8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

 

8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

9. Порядок обчислення плати за землю

9.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

9.2Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

 

9.3Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

9.4. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

 

9.5. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

 

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

 

9.6. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

 

. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

 

 

 

9.7. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

 

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

 

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

 

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

 

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

 

9.8. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 4 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

 

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

 

10. Строк сплати плати за землю

10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

 

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

 

10.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

 

10.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

10.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

10.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

 

Фізичними особами на території Гусятинської селищної ради земельний податок може сплачуватися через касу селищної ради за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ.

 

10.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

 

10.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

10.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

 

Гусятинський селищний голова                                            М.М.Левицький

 

Секретар Гусятинської селищної ради                                  Л.П.Чайка

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь