Про внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік

Дата: 18.05.2020 11:37
Кількість переглядів: 743

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГУСЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ           ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VII СКЛИКАННЯ

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

 

       від 12 березня 2020 року                                                 № 1899

 

Про внесення змін до селищного

бюджету на 2020 рік

(19505000000)

 

      Керуючись Бюджетним Кодексом  України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими чинними нормативно-правовими актами, за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку селищної ради та в інтересах територіальної громади, Гусятинська  селищна рада         

В И Р І Ш И Л А:

         Внести до рішення сесії Гусятинської селищної ради від 20.12.2019 року №1814 «Про селищний бюджет на 2020 рік» такі зміни:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету на 2020 рік на 604 100 грн. за рахунок освітньої субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду селищного бюджету на 2020 рік на 604 100 грн. за рахунок освітньої субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, а саме:

2.1. Збільшити асигнування на:                                                         604 100 грн.

 

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

2.1.1. КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»                                                                604 100 грн.

з них на:

 • оплата праці

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»                                                             495 164 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»                                      108 936 грн.

 

3. Збільшити обсяг видатків загального фонду селищного бюджету на 2020 рік на 174 381 грн. (за рахунок вільного залишку коштів загального фонду селищного бюджету станом на 01 січня 2020 року), а саме:

3.1. Збільшити асигнування на:                                                           174 381 грн.

Гусятинська селищна рада

3.1.1. КПК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»                                                                   1 810 грн.

з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»                                                  1 810 грн.

 

3.1.2. КПК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»           90 771 грн.

із них:

Гусятинському районному бюджету                                                   90 771 грн.

 • поточні видатки

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» (забезпечення виробами медичного призначення Грунтей Н.І. – 14 235 грн.; оплата комунальних послуг та енергоносіїв КНП «Гусятинський ЦПМСД» – 20 536 грн.; ремонт цифрового рентгенапарату КНП «Гусятинська КРЛ» – 56 000 грн.)                                                        90 771 грн.

 

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

3.1.3. КПК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»                                                                                                 1 800 грн.

з них на:

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»                   1 800 грн.

 

3.1.4. КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»                                                                  40 000 грн.

з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»                                                40 000 грн.

 

Відділ культури і туризму Гусятинської селищної ради

3.1.5. КПК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних

закладів»                                                                                                40 000 грн.

з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (поточний ремонт кабінету завідуючого сільського клубу с.Вільхівчик)                          40 000 грн.

 

4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду селищного бюджету на 2020 рік за рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі 258 500 грн. (за рахунок вільного залишку коштів загального фонду селищного бюджету станом на 01 січня 2020 року), а саме:  

4.1. Збільшити асигнування на:                                                           258 500 грн.

Гусятинська селищна рада

4.1.1. КПК 0116030 «Організація благоустрою населених

пунктів»                                                                                                203 500 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (Будівництво об’єктів фізичної культури та спорту Спортивно-технічного майданчика для проведення практичних занять» по вул..Суходільській в смт.Гусятин Тернопільської області – 175 500 грн.;

Капітальний ремонт площі Незалежності в смт.Гусятин Гусятинського району Тернопільської області – 28 000 грн. )                                  203 500 грн.

 

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

4.1.2. КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»                                                                  55 000 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об`єктів»

(Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих

технологій загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул.

Шевченка, 5 смт. Гусятин, Тернопільської області)                         55 000 грн.

 

5. Спрямувати на видатки загального фонду селищного бюджету на 2020 рік вільний залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 35 670 грн. станом на 1 січня 2020 року, зокрема:

5.1. Збільшити асигнування на:                                                             25 670 грн.

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

5.1.1. КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти»                           6 051 грн.

з них на:

 • оплата праці

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»                                                                 4 960 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»                                          1 091 грн.

 

5.1.2. КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»                                                                  29 619 грн.

з них на:

 • оплата праці

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»                                                               24 278 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»                                          5 341 грн.

 

6.  Спрямувати на видатки спеціального фонду селищного бюджету на 2020 рік вільний залишок коштів загального фонду селищного бюджету, що утворився станом на 01 січня 2020 року за рахунок передачі коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 543 грн., а саме:

6.1. Збільшити асигнування на:                                                               543 грн.

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

6.1.1. КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти»                                30 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»                                                                                                 30 грн

 

6.1.2. КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»                                                                     513 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»                                                                                               513 грн

 

7. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за головним розпорядником коштів між кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фондів селищного бюджету на 2020 рік:

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

7.1. Зменшити асигнування на:                                                           199 000 грн.

7.1.1. КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»                                                                199 000 грн.

з них на:

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»                                              199 000 грн.

 

7.2. Збільшити асигнування на:                                                           199 000 грн.

7.2.1. КПК 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 199 000 грн.

з них на:

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»                                              199 000 грн.

 

8. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за головним розпорядником коштів між кодами програмної та економічної класифікації видатків спеціального та загального фондів селищного бюджету на 2020 рік:

Гусятинська селищна рада

8.1. Зменшити асигнування на:                                                              14 000 грн.

8.1.1. КПК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання»                                                                                  14 000 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (Придбання кисневого ЕКГ апарату для КП «Гусятинська бальнеологічна лікарня»)                                                                     14 000 грн.

 

8.2. Збільшити асигнування на:                                                             14 000 грн.

8.2.1. КПК 0112020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»                                                                                              2 500 грн.    з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2610  «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (Придбання відсмоктувача медичного для КП «Гусятинська бальнеологічна лікарня»                                                                           2 500 грн.

 

8.2.2. КПК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання»                                                                                  11 500 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (Придбання світильника операційного для КП «Гусятинська бальнеологічна лікарня»)                                                                       11 500 грн.

 

9. Затвердити зміни до фінансування селищного бюджету на 2020 рік відповідно до додатку 1.

 

10. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік відповідно до додатку 2.

 

11. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020 році відповідно до додатку 3.

 

12. Затвердити зміни до розподілу витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році відповідно до додатку 4.

 

Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань фінансів, бюджету і соціально-економічного розвитку селищної ради.

    В.о. Гусятинського селищного голови                                    Леся ЧАЙКА

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь