A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Гусятинська громада
Тернопільська область, Чортківський район

Про оренду майна комунальної власності Гусятинської об'єднаної територіальної громади»

Дата: 06.07.2020 12:25
Кількість переглядів: 132

 

УКРАЇНА

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Гусятинського району    Тернопільської області

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ЯТА   СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2016 року                                                                               № 538

 “Про оренду майна комунальної власності

Гусятинської об'єднаної територіальної громади»

 

Відповідно до ст. 30, 60, п. 19 ч. 1 ст. 43, п. 10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою вдосконалення правового регулювання орендних відносин та забезпечення підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної власності об'єднаної територіальної громади ,  Гусятинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  Положення про оренду майна комунальної власності Гусятинської об’єднаної територіальної громади (додаток №1).

2.  Затвердити  Типовий договір  оренди нерухомого майна комунальної власності Гусятинської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком 2.

3. Затвердити  Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду спільної комунальної власності Гусятинської об'єднаної територіальної громади (додаток №3).

4. Звтвердити   «Порядок  проведення конкурсу на право оренди комунального майна Гусятинської об'єднаної територіальної громади» ( додаток №4).

5. Затвердити  «Положення  про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна Гусятинської об'єднаної територіальної громади».

6. Опублікувати дане рішення   на веб-сайті Гусятинської селищної ради .

7. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на постійну комісію  селищної  ради з питань  житлово-комунального господарства , комунальної власності, промисловості , підприємництва , транспорту , зв'язку та сфери послуг.

 

Гусятинський селищний голова                                      М.М.Левицький


 

ПОРЯДОК

 

 проведення конкурсу на право оренди комунального майна                                                                                         Гусятинської об’єднаної територіальної громади

 

1. Загальні положення

 1.1. Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна Гусятинської об’єднаної територіальної громади (далі – Порядок) розроблено відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

 1.2. Конкурс на право оренди (далі - конкурс) проводиться щодо майна, яке є власністю Гусятинської об’єднаної територіальної громади і не перебуває у користуванні інших фізичних чи юридичних осіб.

1.3. Метою конкурсу на право оренди є встановлення прозорих і належним чином врегульованих процедур передачі комунального майна в оренду, економічно виправданих та обґрунтованих розмірів орендної плати та збільшення доходів від оренди майна, а також створення сприятливих умов для розвитку суб’єктів господарювання.

 1.4. Конкурс проводить конкурсна комісія, утворена орендодавцем. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

 1.5. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на конкурсну комісію.

 2. Оголошення конкурсу

2.1. Конкурс оголошується за ініціативою орендодавця або за наявності заяви про оренду від фізичної та юридичної особи за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом, якщо інше не передбачено законом.

2.2. У десятиденний строк після виникнення підстав для оголошення конкурсу орендодавець рекомендованим листом з повідомленням про вручення надсилає запит балансоутримувачу об’єкта оренди з метою отримання інформації та відповідних документів, які балансоутримувач направляє орендодавцю в п’ятиденний строк після отримання запиту:

2.2.1. довідку в довільній формі про наявність на балансі майна;

2.2.2. довідку про загальну площу об’єкта оренди із завіреним в установленому порядку планом за поверхами об’єкта оренди.

 2.3. Оголошення про конкурс публікується в місцевій газеті або в мережі Інтернет не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

 2.3.1. інформація про об’єкт (назва, місцезнаходження, балансоутримувач, для нерухомого майна – технічна характеристика);

2.3.2.      термін оренди;

 2.3.3. початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна Гусятинської об’єднаної територіальної громади: базовий місяць __ __ __ __ __ __ , при використанні майна з метою __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ та застосуванні орендної ставки __ __ __ __%.

 2.3.4. умови конкурсу;

2.3.5. дата, час і місце проведення конкурсу;

2.3.6. кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заява про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);

2.3.7. перелік матеріалів, які подають учасники конкурсу;

2.3.8. іншу інформацію.

                       3. Умови конкурсу

3.1. Умовами конкурсу є:

3.1.1. розмір орендної плати;

3.1.2. ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;   3.1.3.   дотримання вимог експлуатації об’єкта;

3.1.4.  інші умови.

3.2.  Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

3.3. Стартова орендна плата визначається за Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності Гусятинської об’єднаної територіальної громади, затвердженою рішенням виконавчого комітету селищної ради. Остаточний розмір орендної плати визначається за результатами конкурсу.

3.4. Визначення ринкової вартості майна проводиться незалежним експертом. 3.5. Незалежна оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до нормативних актів та чинних стандартів, юридичними, фізичними особами (суб’єктами оціночної діяльності) на замовлення орендодавця.

 3.6. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати її проведення, якщо менший термін не передбачено в звіті.

3.7. Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

3.7.1. заяву про участь у конкурсі на ім’я голови конкурсної комісії:

3.7.2. відомості про учасника конкурсу: для учасників, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- звіт про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

- довідку з ОДПІ про відсутність заборгованості з податків і зборів;

- відомості про банківський рахунок;

- письмові конкурсні пропозиції, з зазначенням відомостей про учасника, та запропонований учасником конкурсу розмір орендної плати в гривнях (для об’єктів нерухомого майна за 1 м2 за місяць), умови використання об’єкта, інші зобов’язання стосовно експлуатації об’єкта його модернізацію тощо, подані в конверті, скріплені печаткою учасника конкурсу за наявності та/або за підписом заявника;

3.7.3. для учасників, які є фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності;

- декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; - довідку з ДФС про відсутність заборгованості з податків і зборів;

- відомості про банківський рахунок (за наявності);

- письмові конкурсні пропозиції, з зазначенням відомостей про учасника, та запропонований учасником конкурсу розмір орендної плати в гривнях (для об’єктів нерухомого майна за 1 м2 за місяць), умови використання об’єкта, інші зобов’язання стосовно експлуатації об’єкта його модернізацію тощо, подані в конверті, скріплені печаткою учасника конкурсу за наявності та/або за підписом заявника;

3.8. Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.

3.9. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, гарантії щодо забезпечення сплати орендної плати, додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’єкта (поліпшення стану орендованого майна).

3.10. Прийняття заяв на участь у конкурсі припиняється за добу до початку конкурсу.

 3.11. Відомості про учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, яку веде орендодавець, де зазначається: - порядковий номер учасника конкурсу; - найменування та місцезнаходження (місце проживання) учасника конкурсу; - прізвище, ім’я по-батькові фізичної особи або представника юридичної особи; - дата поданої заяви; - об’єкт, що пропонується до здачі в оренду за конкурсом; - контактний телефон учасника конкурсу; - підпис учасника конкурсу.

                             4. Конкурсна комісія

4.1. До складу конкурсної комісії входять представники:

4.1.1. виконавчого комітету селищної ради;

4.1.2. комунального підприємства;

4.1.3. постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг;

4.2. Комісія утворюється в кількості від 7 до 9 осіб. Склад комісії затверджується рішенням виконкому селищної ради.

4.3. Основними завданнями та функціями комісії є:

 4.3.1. визначення умов та терміну проведення конкурсу;

4.3.2. розгляд матеріалів і пропозицій учасників конкурсу;

4.3.3. визначення переможця конкурсу;

4.3.4. складання протоколу засідання конкурсної комісії, який підписується всіма членами конкурсної комісії та затверджується рішенням виконкому селищної ради.

4.4. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців відділів, управлінь для отримання інформації, необхідної для виконання нею своїх повноважень.

4.5. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

4.6. Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

4.7. Конкурс здійснюється в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

4.8. Засідання комісії є правомочним за умови участі у ньому не менше 2/3 усіх членів комісії.

4.9. Секретар комісії слідкує за діловодством в комісії, веде протокол засідання комісії, приймає та реєструє заяви та конкурсні пропозиції із зазначенням дати надходження документів, правильності оформлення документів відповідно до вимог Положення та умов конкурсу.

4.10. При виявленні неналежного оформлення заявником документів, секретар робить відповідну відмітку в журналі реєстрації звернень та конкурсних пропозицій та інформує про це учасника конкурсу.

4.11. Після кінцевого терміну прийняття конкурсних пропозиції секретар передає заяви для розгляду голові комісії.

 4.12. Заяви з резолюціями голови конкурсної комісії розглядаються комісією в день проведення конкурсу.

4.13. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у секретаря конкурсної комісії. Конверти розкриваються на засіданні конкурсної комісії.

5. Процедура проведення конкурсу

5.1. Конкурс проводиться у термін визначений Положенням, але не раніше - 20 днів з дня оприлюднення оголошення конкурсу в засобах масової інформації та/або в мережі Інтернет.

5.2. Конкурс здійснюється в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

5.3. Конверти з конкурсними пропозиціями розкриваються на засіданні комісії в безпосередній присутності учасників конкурсу.

5.4. Пропозиції, подані в конвертах, не оформлені належним чином, або розкритих (розпечатаних) з неправильними даними про учасників конкурсу або при відсутності заяви не розглядаються і повертаються секретарем комісії заявнику.

 5.5. До участі у конкурсі згідно з рішенням комісії допускаються претенденти, які виконали всі умови конкурсу.

5.6. Процедура проведення конкурсу є відкритою.

5.7. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди із зазначеним заявником відповідно до законодавства. За наявності кількох пропозицій від таких осіб договір оренди укладається з особою, заява якої надійшла раніше.

5.8. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, конкурс проводиться, а з особою, яка її подала, укладається договір оренди після затвердження протоколу конкурсної комісії. У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся.

 5.9. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. На цьому засіданні уповноважені особи учасників конкурсу подають свої конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаних непрозорих конвертах.

5.10. Комісія стосовно кожного об’єкта конкурсу за результатами голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір оренди за наявності згоди останнього, у разі не укладання такого договору з переможцем конкурсу, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

5.11. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у гривнях, при обов'язковому виконанні інших умов конкурсу.

5.12. Рішення Комісії може бути оскаржене у встановленому законом порядку. 5.13. У протоколі засідання комісії зазначаються:

- інформація про об'єкт оренди;

- відомості про претендентів;

- рішення про допущення претендентів до участі в конкурсі;

- конкурсні пропозиції і зобов'язання учасників;

 - рішення про визначення переможця.

5.14. Після підписання протоколу та прийняття рішення виконавчим комітетом селищної ради перелік переможців конкурсу публікується на сайті селищної ради.

5.15. За результатами конкурсу виконавчий комітет ухвалює рішення про надання дозволу на укладання договору оренди з переможцем конкурсу.

 5.16. Орендодавець на підставі рішення виконавчого комітету укладає договір оренди з переможцем конкурсу.

5.17. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу та інші зобов’язання переможця конкурсу, зазначені в конкурсних пропозиціях.

6. Порядок передачі в оренду комунального майна поза конкурсом

6.1. Майно Гусятинської об’єднаної територіальної громади передається в оренду поза конкурсом:

6.1.1. організаціям, які фінансуються з державного або місцевого бюджетів; 6.1.2. Пенсійному фонду України та його органам;

6.1.3. музеям;

6.1.4. комунальним підприємствам;

6.1.5. в разі погодинної оренди;

6.1.6. для суб’єктів підприємницької діяльності в суборендне користування; 6.1.7. органам місцевого самоврядування;

6.1.8. та в інших випадках передбачених законодавством.

 6.2. Фізичними та юридичними особами, які мають право на укладання договору оренди комунального майна Гусятинської об’єднаної територіальної громади поза конкурсом, для підготовки питання до розгляду на виконком селищної ради, до Комітету надається:

6.2.1. заява, встановленого зразка;

6.2.2. копія свідоцтва про державну реєстрацію;

 6.2.3. копія статуту або положення для юридичної особи;

6.2.4. документ, що посвідчує повноваження представника юридичної особи (наказ про призначення);

6.2.5. копія паспорта (стор. 1, 2, 11) представника юридичної особи;

6.2.6. копія паспорта (стор. 1, 2, 11), ідентифікаційного коду для фізичної особи;

6.2.7. копія документу, що посвідчує окремий правовий статус фізичної особи; 6.2.8. копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

6.2.9. копія форми №4-ОПП.

6.3. Копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію надаються нотаріально засвідченими. Копії інших документів надаються засвідченими печаткою заявника.

6.4. Комітет готує та направляє на розгляд матеріали заявників про надання дозволу на передачу майна територіальної громади Гусятинської селищної ради в оренду поза конкурсом.

6.5. Комісія попередньо розглядає та готує висновки до проекту рішення на виконком селищної ради згідно наданих документів.

7. Після ухвалення рішення про надання в оренду майна поза конкурсом, орендодавець укладає договір оренди.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку проведення конкурсу

 на право оренди комунального

майна Гусятинської об’єднаної  територіальної громади

 

Голові комісії з проведення конкурсу на право оренди комунального майна Гусятинської об’єднаної територіальної громади

 

                                                 З А Я В А

на участь у конкурсі на право оренди комунального майна Гусятинської об’єднаної територіальної громади

1. Об’єкт користування:

1.1. Назва об’єкта __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1.2. Місцезнаходження об’єкта__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1.3. Балансоутримувач об’єкта __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __       (повна назва підприємства, організації, установи – юридичної особи)

1.4. Технічна (економічна характеристика об’єкта) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  2. Учасник конкурсу:

2.1. Юридична особа __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

 Керівник _____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, контактний телефон)

Ідентифікаційний код __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Коли і ким здійснена державна реєстрація__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2.2. Фізична особа __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ (прізвище, ім’я та по-батькові, контактний телефон)

Громадянин (ка) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ (повна офіційна назва держави або особи без громадянства – зазначити)

Паспорт серія __ __ __ _ № __ __ __ __ __ _ дата видачі "__ __ " р.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (назва органу, що видав паспорт)

         З Порядком проведення конкурсу на право оренди комунального майна Гусятинської об’єднаної територіальної громади ознайомлений __ __ __ __ 

Документи, що додаються:

3.1. Копія платіжного доручення (або квитанції) про сплату за участь у конкурсі __ __ _ арк.

3.2. Зобов’язання (пропозиції) щодо використання об’єкта __ __ __ __ _арк.

3.3. Інші документи згідно умов конкурсу __ __ __ __ __ __ __ _арк.

Всього: __ __ __ __ __ __ арк.

Підпис учасника конкурсу __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ М.П.

 

 Дата заповнення заяви: "__ __ "__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

 

                                    

                                                                                      Додаток 2

до Порядку проведення конкурсу

на право оренди комунального майна

Гусятинської об’єднаної територіальної громади

 

Голові комісії з проведення конкурсу на право оренди комунального майна Гусятинської об’єднаної територіальної громади

Зобов’язання (пропозиції) щодо використання об’єкта

 

1. Назва об’єкта, його місцезнаходження __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2. Термін користування об’єктом __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 3. Призначення користування об’єктом __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 4. Спосіб користування __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __                                         (оренда, пільгова оренда, безоплатне користування)

5. Пропонований відсоток розміру орендної плати (від незалежної оцінки об’єкта)__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

6. Перелік робіт, які зобов’язується виконати учасник конкурсу після отримання об’єкта, орієнтований перелік їх виконання __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 7. Оцінка загальної вартості вищезазначених робіт __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _________________________________

8. Зобов’язання щодо: - відновлення технічної документації на об’єкт __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

- утримання, впорядкування прилеглої території __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _- - сплати за комунальні послуги, землю, інших платежів __ __ __ __ __ __ __ __  - інші додаткові зобов’язання (пропозиції) щодо використання об’єкта __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

 

 

 

Підпис учасника конкурсу        __ __ __ __ __ __ __ __ __ _       М.П.


 

Повідомлення про оприлюднення проекту
регуляторного акту –  проекту рішення Гусятинської селищної ради
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна Гусятинської об’єднаної територіальної громади
»

Гусятинська селищна  рада повідомляє, що відповідно до  вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»      з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, з ____.12.2016 року на інформаційному стенді селищної  ради та на офіційному сайті Гусятинської селищної ради, розміщено проект регуляторного акту – проект рішення  Гусятинської селищної ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна Гусятинської об’єднаної територіальної громади»

 Пропозиції та зауваження щодо проекту направляти до виконкому  Гусятинської селищної ради  впродовж місяця  з дня оприлюднення за адресою:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна Гусятинської об’єднаної територіальної громади


Про затвердження Положення

про конкурсний відбір суб’єктів

 оціночної діяльності для проведення

експертної грошової оцінки комунального майна

Гусятинської об’єднаної територіальної громади 

 

З метою забезпечення прозорості в проведенні експертної грошової оцінки комунального майна Гусятинської об’єднаної територіальної громади, створення конкурентного середовища для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки майна, керуючись статтею 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Наказом Фонду Держмайна України № 2075 від 31.12.2015 р. «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності», абзацу сьомого пункту 18 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1033), частиною 12 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В??РІШ??ЛА:

 1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна Гусятинської об’єднаної територіальної громади (додається).

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, архітектури, будівництва, соціальної інфраструктури, житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                  М.М.Левицький 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії селищної ради

від __________ № _______

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення

експертної грошової оцінки комунального майна Гусятинської об’єднаної територіальної громади

 

 Загальні положення

 1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів
оціночної діяльності - суб’єктів господарювання (далі - суб’єкти оціночної
діяльності) Гусятинською селищною радою, якщо вона виступає замовником
незалежної оцінки комунального майна, що розташоване на території Гусятинської ОТГ  та підлягає такий оцінці відповідно до діючого законодавства, у разі, якщо вартість виконання послуг з оцінки менше вартості, встановленої статтею 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні:

суб’єкти оціночної діяльності - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

претендент - суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до міської ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу, що оприлюднені в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу - суб’єкт оціночної діяльності, документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо терміну, вартості та якості виконання робіт з оцінки;

підтвердні документи - документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід та відповідні документи, що підтверджують право проведення робіт з оцінки майна, перелік яких визначений цим Положенням.

3. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється
конкурсною комісією (далі - комісія), утвореною за розпорядженням голови Гусятинської селищної  ради.

Конкурсна комісія утворюється у складі 8 осіб з числа фахівців виконавчого комітету, депутатів селищної ради.

4. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих
повноважень:

 • скликає засідання комісії;
 • головує на засіданнях комісії;
 • видає доручення, обов’язкові для членів комісії;
 • організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії.

5. Секретар комісії:

 • забезпечує здійснення нею наданих їй повноважень;
 • забезпечує виконання доручень голови комісії;
 • готує матеріали для розгляду на засіданні комісії; оформляє протоколи засідань комісії.

6. До повноважень комісії належать:

 • підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;
 • підготовка для розгляду пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;
 • розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з’ясування їх повноти і відповідності пункту 11 цього Положення;
 • повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв’язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації;
 • підготовка довідки про кожного претендента.

У довідці про кожного претендента зазначаються:

 • наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено практичну діяльність з оцінки майна;
 • перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та які будуть залучені суб’єктом оціночної діяльності до проведення незалежної оцінки об’єкта за їх письмовою згодою;
 • наявність у претендента та оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом та додатково залучаються ним, практичного досвіду з оцінки майна.

7. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

8. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

 • відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;
 • досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна;
 • переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки майна.

 Підготовка до проведення конкурсу 

9. Відділ з питань регулювання земельних відносин або юридичний відділ Гусятинської селищної ради у випадку потреби конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності для здійснення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади міста, виникнення якої передбачене діючим законодавством, складає інформацію про проведення конкурсу, що має містити:

 • дату, час і місце проведення конкурсу;
 • відомості про об’єкт оцінки, а саме:
 • найменування об’єкта оцінки,
 • місцезнаходження об’єкта оцінки,
 • мету проведення незалежної оцінки,
 • розмір статутного капіталу (у разі оцінки цілісних майнових комплексів);
 • кінцевий термін подання документів;
 • термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);
 • перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;
 • кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна);
 • місцезнаходження комісії, контактні телефони.
 1. Інформація про проведення конкурсу публікується на офіційному сайті Гусятинської селищної  ради або в районній газеті
  „Вісник Надзбруччя»" за 10-15 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.
  Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової
  інформації.
 2. Претенденти подають до комісії конкурсну документацію, яка
  складається з підтвердних документів та конкурсної пропозиції.

До підтвердних документів належать:

 • заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1);
 • копія установчого документа претендента;
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна, а також документальне підтвердження наявності у них трудових відносин з претендентом;
 • копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;
 • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

12. Конкурсну документацію слід подавати до комісії не пізніше
ніж за два робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.

13. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення
конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Порядок проведення конкурсу

 1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох
  третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як
  двох учасників.
 2. У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти
  рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, про що
  зазначається у протоколі засідання комісії.
 3. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та
  розглядає довідку про кожного претендента. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
 4. Під час вибору переможця конкурсу враховуються:
 • запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно із звичайною ціною,
 • запропонований термін проведення робіт з оцінки;
 • кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна, їх особистий практичний досвід щодо оцінки майна;
 • досвід учасника конкурсу з оцінки майна.

18.Рішення комісії приймається шляхом рейтингового голосування.
Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу „за" чи „проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки, їх вартості та терміну, та який отримав найбільшу кількість голосів „за" присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем.

За результатами рейтингового голосування за більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна або призначити повторний конкурс.

Секретар комісії на засіданні комісії окремо веде відомість підсумків голосування за кожним об’єктом оцінки відповідно до додатка 2 до цього Положення.

 1. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість
  підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують голова та секретер комісії. Протокол затверджується міським головою.
 2. Комісія стосовно кожного об’єкта оцінки за результатами
  рейтингового голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може
  бути укладено договір на проведення оцінки майна, у разі не укладання
  переможцем конкурсу такого договору, або його відмови від виконання робіт
  за договором.

Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами

 1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс
  вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає
  рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.
 2. У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує
  переможців конкурсу про рішення комісії.
 3. Інформація про результати конкурсу публікується на офіційному сайті Гусятинської селищної ради. Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

До Положення про конкурсний відбір суб’єктів

 оціночної діяльності для проведення

експертної грошової оцінки комунального майна

 Гусятинської об’єднаної територіальної громади

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 

Заявник________________________________________________________

_______________________________________________________________

(назва заявника)

 Керівник _______________________________________________________

________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи) ___________________________________________________

 Місцезнаходження ______________________________________________

_______________________________________________________________

(адреса, телефон, факс, ел. адреса)

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки майна ________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва об’єкту, його місцерозташування та площа)

 

«___» ___________ 201_ р. ______________

(підпис керівника) 

М.П.

 

Додаток 2

До Положення про конкурсний відбір суб’єктів

 оціночної діяльності для проведення

експертної грошової оцінки комунального майна

Гусятинської об’єднаної територіальної громади

Відомість підсумків голосування

 

Об’єкт оцінки ___________________________________________________

________________________________________________________________

(назва об’єкта оцінки)

 

№ п/п

Учасник конкурсу

Кількість голосів

«за»

«проти»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії ____________ ________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                                          Додаток №3
    
Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної  комунальної  власності Гусятинської об’єднаної територіальної громади

 

       Відповідно до п. 19, 20 статті 43, п. 4, 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 3, 5, 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України  від 04.10.1995 року № 786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» (зі змінами та доповненнями),  Закону України «Про засади державної регуляторної політики в господарській діяльності»,  з метою підвищення ефективності використання майна, що належить Гусятинській об’єднаній територіальній громаді, враховуючи рекомендації засідання постійної комісії з питань підприємництва, економічних реформ, розвитку малого та середнього бізнесу , селищна  рада

 

 

                                                          В ?? Р І Ш ?? Л А:

 

        1. Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що належить до  спільної  комунальної  власності Гусятинської об’єднаної територіальної громади,  згідно з додатком №1.                                                                                                     

        2.  Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

        3. Орендодавцям майна, яке належить до  спільної  комунальної  власності Гусятинської об’єднаної територіальної громади, при укладанні договорів оренди майна керуватися Методикою, затвердженою даним рішенням.     

 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань      

 

 

Селищний голова                                                                     М.М.Левицький                           

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Додаток №3

 

 

МЕТОД??КА

розрахунку і порядку використання плати за оренду майна

спільної комунальної  власності Гусятинської об’єднаної територіальної громади

 

1. Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна Гусятинської об’єднаної територіальної громади (далі Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

 2. Методика визначає механізм нарахування орендної плати, інших платежів, пов'язаних з орендою майна, що належить до спільної власності Гусятинської об’єднаної територіальної громади та порядок його використання.

 3. Визначення термінів:

оренда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідне  орендареві для  здійснення  підприємницької та  іншої діяльності;

об'єкт оренди – нерухоме майно (будівлі, споруди,  приміщення);  інше  окреме  індивідуально  визначене  майно, що належить до спільної власності Гусятинської об’єднаної територіальної громади, за виключенням того майна, передача в оренду  якого  заборонена  законодавством  України,   або  відповідним рішенням селищної ради;

орендодавець – Гусятинська селищна рада, комунальні підприємства, установи, організації або уповноважений радою інший балансоутримувач майна;

балансоутримувач – управління, відділи, організації, установи, підприємства, майно яких належить до спільної власності Гусятинської об’єднаної територіальної громади, в повному господарському віданні чи оперативному управлінні (балансі) яких знаходиться об'єкт оренди;

орендар – господарське товариство, створене членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інша юридична особа та громадяни України, фізична та юридична особа іноземних держав, міжнародна організація та особа без громадянства.

орендна плата – це платіж, який вносить орендар за користування майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності;

суборенда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке передається орендарем в оренду третій особі.

             незалежна (експертна) оцінка  – це процес визначення  вартості майна на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно - правовими актами і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності. Звіт про незалежну оцінку затверджується головою селищної ради.

 4. Орендна плата встановлюється у грошовій формі.

 5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

 • визначається  розмір річної орендної плати;
 • на основі розміру річної орендної плати  встановлюється  розмір орендної  плати за перший  місяць оренди, яка фіксується в договорі оренди;
 • з урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

 У разі, коли строк оренди менший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата, при умові можливості користування об'єктом оренди балансоутримувачем у вільний від оренди час. При цьому для розрахунку береться місяць з кількістю робочих днів – 21 та 8-ми годинний робочий день незалежно від місяця та дня використання орендованого об’єкта.

Розмір орендної плати за базовий місяць зазначається у договорі оренди між орендодавцем та орендарем і не може бути меншим 1/12 розміру річної орендної плати.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, розрахований розмір орендної плати є стартовим.

6. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не менше 5-ти  відсотків балансової вартості орендованого майна.

 7. У разі оренди нерухомого майна (крім випадків визначених в п.9 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Орпл = Вом х Сор : 100,

                де Орпл - розмір річної орендної плати, грн.;

Вом –  вартість орендованого майна,  визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; (в разі відсутності технічної документації на нерухоме майно, або коли з інших причин не можливо провести незалежну (експертну) оцінку, оцінка нерухомого майна здійснюється відповідно пунктів 20, 21 Методики оцінки вартості об’єктів оренди, затвердженої постановою КМУ  від 10.08.1995  № 629.)

Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 1.

 8. Після розрахунку розміру  річної орендної плати визначається розмір місячної орендної плати за базовий місяць, як 1/12 розміру річної орендної плати, а саме:

Опл.міс. = Орпл : 12 х І д.о. х І м,

де  Орпл - розмір річної орендної плати, грн.;

          І д.о – індекс інфляції за період із дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця;

             І м -  індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Визначений розмір місячної орендної плати за базовий місяць при оренді нерухомого майна  має бути не меншим за розмір місячної орендної плати, що визначається за формулою:

Обм = ЦМ х SП,

де Обм – розмір орендної плати за базовий місяць;

ЦМ – місячна орендна ставка за 1 м2 орендованої площі згідно з додатком 1;

SП – площа орендованого приміщення згідно експертного висновку.

При порівнянні розмірів місячних орендних плат визначених за двома методами –  для подальшого використання і відповідно фіксування в договорі оренди застосовується більший розмір, як базовий.

Якщо орендоване  нежитлове  приміщення  є  частиною   будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

                        Вп = Вб : Пб х Пп,

     де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.; Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Пп  - площа орендованого приміщення, кв.м; Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

 9. Розмір річної орендної плати за оренду  нерухомого  майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, які  утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування а також інших організацій визначених в абзаці 4 п.4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»  становить 1 гривню.

 10. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

О Об х І 

де Об  місячна орендна плата за базовий місяць, грн.;

І - індекс інфляції за перший місяць оренди.

 11. Розмір місячної орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за розрахунковий місяць.

 12. Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження, забезпеченість інженерними мережами та технічний стан. 

13. Плата за оренду майна, що належить до спільної власності Гусятинської об’єднаної територіальної громади  перераховується – на рахунок балансоутримувача у 100 %  розмірі, якщо інше не визначено рішенням селищної ради.

 14. Крім орендної плати орендар відшкодовує в аналогічному порядку експлуатаційні витрати на утримання орендованого майна, а саме:

 - комунальні платежі (водопостачання, водовідведення, електропостачання,

  теплопостачання тощо);

- плату за землю;

- витрати на виготовлення технічної документації (за згодою сторін);

- витрати на проведення незалежної оцінки об'єкта оренди (за згодою сторін).

  16. Витрати на утримання прибудинкової території і нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком орендарям розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної площі по відношенню до загальної площі.

 17. Розмір орендної плати встановлюється за згодою сторін, при цьому він не повинен бути меншим від розрахованого відповідно до цієї Методики. При встановленні розміру орендної плати за згодою сторін вона визначається за базовий місяць.

 18. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір встановлюється за результатами такого визначення.

 19. Термін внесення орендної плати визначається у договорі оренди.

 20. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату в грошовій формі незалежно від наслідків господарської діяльності. До плати за оренду майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які надаються орендарю балансоутримувачем і відповідно сплачуються орендарем додатково.

       21.. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується у порядку встановленому цією методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна. Плата  за  суборенду цього майна, яку отримує орендар, не повинна   перевищувати   орендної  плати  орендаря  за  майно,  що передається  в суборенду.

     Різниця  між  нарахованою  платою  за  суборенду  і  тією  її
частиною,  яку  отримує  орендар,  спрямовується до районного  бюджету.

 22. У разі припинення або розірвання договору оренди Орендар сплачує орендну плату включно по день (дату) передачі балансоутримувачу об'єкта оренди за актом приймання-передавання, якщо інше не передбачено договором оренди.

 23. Стягнення заборгованості з орендної плати проводиться відповідно до чинного законодавства.

 24. Розмір орендної плати може бути змінено у разі внесення змін до Методики, індексації майна та в інших випадках, передбачених чинним законодавством. В окремих випадках орендарям збиткових підприємств, а також об’єктів, що мають важливе соціальне значення за рішенням районної ради може встановлюватись пільгова орендна плата. 

25. Суми орендної плати, отримані за оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого майна, індивідуально визначеного майна комунальних підприємств спрямовуються:

- 30 відсотків орендної плати до місцевого бюджету;

- 70 відсотків орендної плати підприємству, організації, установі, на балансі яких перебуває це майно.

Дану норму застосовувати з 01.01.2017 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1

до Методики розрахунку і порядку

використання плати за оренду майна,

що належить до  спільної власності    Гусятинської ОТГ

 

ОРЕНДНІ СТАВК??

за використання нерухомого майна 

------------------------------------------------------------------

|  Використання орендарем нерухомого майна за цільовим |  Орендна|

|                       призначенням                   |  ставка,|

|                                                      |відсотків|

|------------------------------------------------------+---------|

|1. Розміщення казино, інших гральних закладів,        |   100   |

|гральних автоматів                                    |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів,     |    35   |

|   пунктів обміну валюти                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|3. Розміщення:                                        |    30   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських,  |         |

|дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств|         |

|нерухомості), банкоматів                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   ресторанів з нічним режимом роботи                 |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, |         |

|виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного       |         |

|каміння, антикваріату, зброї                          |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   операторів телекомунікацій, які надають послуги з  |         |

|рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та          |         |

|провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з    |         |

|доступу до Інтернет                                   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|4. Розміщення:                                        |    25   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   виробників реклами                                 |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв,   |         |

|кабінетів масажу, тренажерних залів                   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   торговельних об'єктів з продажу автомобілів        |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   зовнішньої реклами на будівлях і спорудах          |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|5. Організація концертів та іншої                     |    25   |

|видовищно-розважальної діяльності                     |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять  |    22   |

|туроператорську та турагентську діяльність, готелів   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять  |    21   |

|діяльність з ремонту об'єктів нерухомості             |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|8. Розміщення:                                        |    20   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   клірингових установ                                |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   майстерень, що здійснюють технічне обслуговування  |         |

|та ремонт автомобілів                                 |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   майстерень з ремонту ювелірних виробів             |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   ресторанів                                         |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   приватних закладів охорони здоров'я                |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що діють на основі       |         |

|приватної власності і провадять господарську          |         |

|діяльність з медичної практики                        |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   розміщення торговельних об'єктів з продажу         |         |

|окулярів, лінз, скелець                               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що провадять діяльність  |         |

|у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування|         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   редакцій засобів масової інформації:               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   - рекламного та еротичного характеру               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   - тих, що засновані в Україні міжнародними         |         |

|організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб|         |

|інших держав, осіб без громадянства                   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   - тих, де понад 50 відсотків загального обсягу     |         |

|випуску становлять матеріали іноземних засобів масової|         |

|інформації                                            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   - тих, що засновані за участю суб'єктів            |         |

|господарювання, одним із видів діяльності яких є      |         |

|виробництво та постачання паперу, поліграфічного      |         |

|обладнання, технічних засобів мовлення                |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|9. Розміщення:                                        |    18   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   крамниць-складів, магазинів-складів                |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків      |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   торговельних об'єктів з продажу:                   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   - непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових |         |

|виробів                                               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   - промислових товарів, що були у використанні      |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   - автотоварів                                      |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   - відео- та аудіопродукції                         |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів,      |    17   |

|діяльність яких спрямована на організацію та          |         |

|проведення занять різними видами спорту               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|11. Розміщення:                                       |    15   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що надають послуги,      |         |

|пов'язані з переказом грошей                          |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   бірж, що мають статус неприбуткових організацій    |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що   |         |

|здійснюють продаж товарів підакцизної групи           |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій        |         |

|ветеринарної медицини                                 |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з|         |

|організації шлюбних знайомств та весіль               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   офісних приміщень                                  |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   антен                                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з|         |

|вирощування квітів, грибів                            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|12. Розміщення:                                       |    13   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   закладів ресторанного господарства з постачання    |         |

|страв, приготовлених централізовано для споживання в  |         |

|інших місцях                                          |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що надають послуги з     |         |

|утримання домашніх тварин                             |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|13. Розміщення:                                       |    12   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   складів                                            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що діють на основі       |         |

|приватної власності і надають послуги з перевезення та|         |

|доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська  |         |

|служба)                                               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   стоянок для автомобілів                            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|14. Розміщення:                                       |    10   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   комп'ютерних клубів та інтернет-кафе               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   ветеринарних аптек                                 |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   рибних господарств                                 |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   приватних навчальних закладів                      |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів         |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   торговельних об'єктів з продажу книг, газет і      |         |

|журналів, виданих іноземними мовами                   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні,  |         |

|проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи|         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   видавництв друкованих засобів масової інформації та|         |

|видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   редакцій засобів масової інформації, крім          |         |

|зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього     |         |

|додатка                                               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|15. Проведення виставок непродовольчих товарів без    |    10   |

|здійснення торгівлі                                   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають |     9   |

|продовольчі товари                                    |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|17. Розміщення:                                       |     8   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не        |         |

|здійснюють продаж товарів підакцизної групи           |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   аптек, що реалізують готові ліки                   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   торговельних об'єктів з продажу продовольчих       |         |

|товарів, крім товарів підакцизної групи               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|18. Розміщення:                                       |     7   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   торговельних об'єктів з продажу ортопедичних       |         |

|виробів;                                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   ксерокопіювальної техніки для надання населенню    |         |

|послуг із ксерокопіювання документів                  |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|19. Проведення виставок образотворчої та книжкової    |     7   |

|продукції, виробленої в Україні                       |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|20. Розміщення:                                       |     6   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів |         |

|підакцизної групи                                     |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   фірмових магазинів вітчизняних промислових         |         |

|підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють |         |

|товари підакцизної групи                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   об'єктів поштового зв'язку на площі, що            |         |

|використовується для надання послуг поштового зв'язку |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що надають послуги з     |         |

|перевезення та доставки (вручення) поштових           |         |

|відправлень                                           |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   торговельних об'єктів з продажу поліграфічної      |         |

|продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та      |         |

|аудіопродукції, що призначається для навчальних       |         |

|закладів                                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|21. Розміщення:                                       |     5   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   державних та комунальних закладів охорони здоров'я,|         |

|що частково фінансуються за рахунок державного  та    |         |

|місцевих бюджетів                                     |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   оздоровчих закладів для дітей та молоді            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   санаторно-курортних закладів для дітей             |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   державних навчальних закладів, що частково         |         |

|фінансуються з державного бюджету, та навчальних      |         |

|закладів, що фінансуються з місцевого бюджету         |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   торговельних об'єктів з продажу книг, газет і      |         |

|журналів, виданих українською мовою                   |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   відділень банків на площі, що використовується для |         |

|здійснення платежів за житлово-комунальні послуги     |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове   |         |

|обслуговування населення                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|22. Розміщення:                                       |     4   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів |         |

|підакцизної групи, у навчальних закладах та військових|         |

|частинах                                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   громадських вбиралень                              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   камер схову                                        |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   видавництв друкованих засобів масової інформації та|         |

|видавничої продукції, що видаються українською мовою  |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|23. Розміщення:                                       |     3   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   аптек на площі, що використовується для            |         |

|виготовлення ліків за рецептами                       |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   суб'єктів господарювання, що надають ритуальні     |         |

|послуги                                               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   майстерень художників, скульпторів, народних       |         |

|майстрів площею менш як 50 кв. метрів                 |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   органів місцевого самоврядування та їх             |         |

|добровільних об'єднань (крім  асоціацій органів       |         |

|місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)  |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   науково-дослідних установ, крім бюджетних          |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|24. Розміщення:                                       |     2   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   аптек, які обслуговують пільгові категорії         |         |

|населення                                             |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   організацій, що надають послуги з нагляду за       |         |

|особами з фізичними чи розумовими вадами              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   бібліотек, архівів, музеїв                         |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   дитячих молочних кухонь                            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   торговельних об'єктів з продажу продовольчих       |         |

|товарів для пільгових категорій громадян              |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|25. Розміщення:                                       |     1   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   закладів соціального захисту для бездомних         |         |

|громадян, безпритульних дітей та установ, призначених |         |

|для тимчасового або постійного перебування громадян   |         |

|похилого віку та інвалідів                            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   державних та комунальних позашкільних навчальних   |         |

|закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та       |         |

|молоді) та дошкільних навчальних закладів             |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   закладів соціального обслуговування для сімей,     |         |

|дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого  |         |

|бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної      |         |

|реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для        |         |

|дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського       |         |

|піклування, соціальних центрів матері та дитини,      |         |

|центрів соціально-психологічної допомоги,  центрів    |         |

|реабілітації дітей та молоді з функціональними        |         |

|обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та     |         |

|молоді                                                |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|26. Розміщення транспортних підприємств з:            |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   перевезення пасажирів                              |    15   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   перевезення вантажів                               |    18   |

|------------------------------------------------------+---------|

|27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних|         |

|та благодійних організацій на площі, що не            |         |

|використовується для провадження підприємницької      |         |

|діяльності і становить:                               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   не більш як 50 кв. метрів                          |     3   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   понад 50 кв. метрів                                |     7   |

|------------------------------------------------------+---------|

|28. Розміщення громадських організацій інвалідів на   |         |

|площі, що не використовується для провадження         |         |

|підприємницької діяльності і становить:               |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|   не більш як 100 кв. метрів                         |     1   |

|------------------------------------------------------+---------|

|   понад 100 кв. метрів                               |     7   |

|------------------------------------------------------+---------|

|28-1. Розміщення суб'єктів господарювання, що         |     5   |

|виготовляють рухомий склад міського  транспорту |         |

|------------------------------------------------------+---------|

|29. Інше використання нерухомого майна                |    15   |


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь