№ 1548 Про затвердження програми надання матеріальної допомоги

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГУСЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VII СКЛИКАННЯ

XVІI СЕСІЯ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

       від 17 травня 2019 року                                                                          № 1548

 

Про затвердження Програми надання

одноразової матеріальної допомоги жителям територіальної громади

Гусятинської селищної ради та Положення про порядок надання

одноразової матеріальної допомоги жителям

територіальної громади Гусятинської селищної ради

за рахунок коштів селищного бюджету

 

Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гусятинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму надання одноразової матеріальної допомоги жителям територіальної громади Гусятинської селищної ради, згідно додатку 1.
 2. Затвердити Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителям територіальної громади Гусятинської селищної ради за рахунок коштів селищного бюджету, згідно додатку 2.
 3. Скасувати рішення сесії Гусятинської селищної ради №1006 від 05 лютого 2018 року(зі змінами).
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, духовності, законності, депутатської діяльності і етики та комісію з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Гусятинської селищної ради.

 

 

В.о. Гусятинського селищного голови                     Леся ЧАЙКА

 

 

Додаток №1

до рішення Гусятинської селищної ради від 17.05.2019 № 1546

 

 

ПРОГРАМА

 

 

надання одноразової матеріальної допомоги жителям територіальної громади Гусятинської селищної ради

на 2019 - 2020 роки

 

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Гусятинська селищна рада

2

Підстава для прийняття Програми

п.п. 22 п.1 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», ЗУ «Про оборону України», інші законодавчі акти та нормативні документи

3

Розробник Програми

Гусятинська селищна рада

4

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Гусятинської селищної ради

5

Термін реалізації Програми

2019 - 2020 роки

6

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

833,413  тис. грн.:

2019 рік – 333,413 тис. грн.;

2020 рік – 500,000 тис. грн.

6.1

коштів селищного бюджету

833,413  тис. грн.:

2019 рік – 333,413 тис. грн.;

2020 рік – 500,000 тис. грн.

6.2

коштів інших джерел

-

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Конституцією України гарантовано соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину України. Соціальний захист незахищених верств населення передбачає ряд заходів, направлених на зниження рівня бідності та покращення життя, матеріальних умов одиноких малозабезпечених громадян похилого віку та інших сімей, що опинилися в скрутному матеріальному становищі.

Враховуючи фінансово-економічну ситуацію в країні виникає необхідність посилення соціальної підтримки окремих категорій громадян.

Тому одним з першочергових завдань органів місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують надання допомоги.

Програма спрямована на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист та забезпечення належного рівня життя.

Ще однією проблемою, на виконання якої передбачена дана Програма, є своєчасне та якісне виконання визначених для селища Гусятин, сіл Вільхівчик, Суходіл та Боднарівка, планових завдань з відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Збройні Сили України.

 

 1. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є посилення соціального захисту та фінансової підтримки окремих категорій найменш захищених верств громадян, вирішення їх найбільш болючих проблем, а також матеріальне заохочення жителів селища Гусятин, сіл Вільхівчик, Суходіл та Боднарівка, які відібрані Гусятинським РВК для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України у 2019 - 2020 роках.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основними завданнями цієї Програми є:

—   сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які не в змозі самі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей;

—   попередження виникнення складних життєвих обставин;

—   створення умов для самостійного розв`язання життєвих проблем, що виникають у громадян;

—   своєчасність надання адресної допомоги громадянам, які її потребують, а також матеріальної допомоги на поховання;

—   популяризація військової служби за контрактом у Збройних Силах України на території селища Гусятин, сіл Вільхівчик, Суходіл та Боднарівка.

 

 1. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів Гусятинського селищного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, що передбачаються в селищному бюджеті на відповідний рік для надання допомоги.

 

 

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу забезпечити соціальний захист найменш захищених категорій громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки, вирішити найбільш гострі та болючі проблеми цих громадян.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми покладається на комісію з питань прав людини, духовності, законності, депутатської діяльності і етики.

 

 1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

Надання матеріальної допомоги проводиться відповідно до Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителям територіальної громади Гусятинської селищної ради за рахунок коштів бюджету громади.

 

 1. ВИПЛАТА ДОПОМОГИ

Виплата допомоги здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Гусятинської селищної ради.

Відповідно до підпункту 165.1.1. пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню.

Виплату коштів здійснює відділ бухгалтерського обліку та звітності Гусятинської селищної ради через банківські установи. 

 

 

В.о. Гусятинського селищного голови                    Леся ЧАЙКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення Гусятинської селищної ради від 17.05.2019 № 1546

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителям територіальної громади Гусятинської селищної ради за рахунок коштів селищного бюджету

 

1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги (далі - матеріальна допомога) мешканцям територіальної громади Гусятинської селищної ради визначає умови використання коштів місцевого бюджету на надання допомоги мешканцям громади, які опинилися в складних життєвих умовах.

2. Матеріальна допомога надається жителям територіальної громади, які знаходяться в складних життєвих умовах, хворіють і самостійно не можуть забезпечити фінансування ліквідації наслідків виниклих обставин, а саме:

2.1. особам з онкологічною патологією;

2.2. особам, що потребують дороговартісного медикаментозного лікування;

2.3. хворим одиноким престарілим малозабезпеченим особам (не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати).

2.4. дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

2.5. особам, які через районний військовий комісаріат поступають на військову службу до Збройних Сил України на контрактній основі в рахунок квоти, встановленої для Гусятинської ОТГ;

2.6. сім’ї загиблого при виконанні військового обов’язку;

2.7. особам, які зобов’язалися поховати померлого, який не досяг пенсійного віку, на момент смерті не працював, не був зареєстрований в центрі зайнятості як безробітний.

3. Складні життєві умови - умови, які об'єктивно порушують життєдіяльність особи, виникли з незалежних від неї причин і які вона не може подолати самостійно.

4. Допомога надається одноразово на календарний рік у безготівковій формі громадянам, які зареєстровані та проживають на території об’єднаної територіальної громади не менше шести місяців. Матеріальна допомога надається одному з членів сім'ї. До складу сім'ї належать особи, які спільно проживають, мають взаємні права, обов'язки і пов'язані спільним побутом, що підтверджується актом обстеження матеріально – побутових умов.

Матеріальна допомога у вигляді продуктових наборів селищною радою може надаватись двічі на рік: до Великодніх свят та до Різдвяних свят одному і тому ж отримувачу, а саме:

- одиноким престарілим малозабезпеченим особам;

- дітям з інвалідністю;

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

- дітям загиблого при виконанні військового обов’язку.

5. Головним розпорядником бюджетних коштів з надання допомоги є виконавчий комітет Гусятинської селищної ради.

6. Розміри сум матеріальної допомоги за видами:

6.1.1. особам з онкологічною патологією — 5 тис. грн.;

6.1.2. особам, що потребують дороговартісного медикаментозного лікування — 4 тис. грн.;

6.1.3. хворим одиноким престарілим малозабезпеченим особам — 4 тис. грн.;

6.1.4. дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування — 4 тис. грн.;

6.1.5. особам, які через районний військовий комісаріат поступають на військову службу до Збройних Сил України на контрактній основі в рахунок квоти, встановленої для Гусятинської ОТГ — 10 тис. грн.;

6.1.6. сім’ї загиблого при виконанні військового обов’язку — 30 тис. грн.;

6.1.7. особам, які зобов’язалися поховати померлого, який не досяг пенсійного віку, на момент смерті не працював, не був зареєстрований в центрі зайнятості як безробітний — 3 тис. грн.

7. Матеріальна допомога надається, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за матеріальною допомогою, не перевищує 2-х прожиткових мінімумів на кожного члена сім’ї, відповідних для основних соціальних і демографічних груп населення, встановлений Законом України «Про державний бюджет України» на 1 січня відповідного бюджетного періоду.

Зазначені обмеження не застосовуються до виплати матеріальної допомоги категоріям, зазначеним в п.2.5., п.2.6., п.2.7.

8. Підставою для відмови в наданні матеріальної допомоги є:

- відмова заявника від отримання матеріальної допомоги;

- надання неповного пакету документів;

- смерть заявника.

Громадяни, які звернулися за матеріальною допомогою, несуть відповідальність за достовірність наданих даних. Якщо сім’єю навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на матеріальну допомогу та на визначення її розміру, виплата призначеної допомоги не проводиться. У разі, якщо такі відомості виявлені після виплати заявнику матеріальної допомоги, заявник повинен повернути отримані кошти до бюджету громади.

9. З питання надання матеріальної допомоги громадянин може звернутися з особистою заявою до селищного голови.

10. Заявник повинен повідомляти про одержання допомог, компенсацій, пільг, субсидій тощо у натуральній та грошовій формі.

11. До заяви заявник повинен додати такі документи:

- копія паспорта;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- копія посвідчення, що підтверджує статус заявника (для пільгових категорій громадян);

- довідка з місця проживання про склад сім’ї;

- довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім'ї, які прописані або проживають за даною адресою,  за останні шість місяців, що передують місяцю звернення. У випадку, коли хтось із членів сім’ї працездатного віку не працює — копію трудової книжки (сторінки із записами), або довідку з центру зайнятості.

На лікування, придбання дорогих медикаментів додатково надаються:

- виписка з історії хвороби (довідку або копію довідки медичної установи);

- рахунок на оплату витрат або висновок медичної установи про необхідну суму витрат на зазначені цілі, які не здійснюються в комунальних закладах.

- висновок медичної установи про необхідне лікування або проведення операції;

- квитанції, чеки за проведене лікування (за умови звернення за матеріальною допомогою після проходження лікування).

Оплата за проведене лікування або проведенні операції здійснюється тільки в медичних закладах України. Якщо лікування було проведено за межами держави, оплата здійснюється тільки на підставі рішення про доцільність лікування за кордоном, яке приймається Комісією з питань направлення на лікування за кордон, згідно з ПКМУ від 08.12.1995 N991 «Про затвердження Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон».

Заявник має право надати інші документи, що підтверджують складну життєву ситуацію.

Надання матеріальної допомоги особам, які поступили на військову службу за контрактом,  здійснюється на підставі документів Гусятинського районного військового комісаріату, які в повній мірі підтверджують такий факт.

Для одержання матеріальної допомоги на поховання померлого, який не досяг пенсійного віку, на момент смерті не працював, не був зареєстрований в центрі зайнятості як безробітний, необхідно подати такі документи:

- заява;

- копія паспорта та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;

- копія свідоцтва про смерть;

- довідка щодо проживання померлої особи на день смерті;

- довідка з органів Пенсійного фонду про те, що померла особа не

отримувала пенсію;

- довідка з центру зайнятості про те, що померла особа не перебувала на

обліку, як безробітна;

- копія трудової книжки померлої особи (перша сторінка та останній

запис);

12. Заява громадянина має бути оформлена відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян». Зразок заяви про надання матеріальної допомоги повинен бути розроблений комісією з розгляду звернень громадян про надання матеріальної допомоги .

13. Отримані заяви громадян направляються до комісії з розгляду звернень громадян про надання матеріальної допомоги для розгляду та прийняття рішення. У разі звернення громадянина з питання надання матеріальної допомоги, комісія розглядає заяву, документи, що додаються до заяви, при необхідності складає акт обстеження матеріально-побутових умов  заявника.

При складанні акту обстеження матеріально – побутових умов заявника можуть  залучатись  працівники  територіального  центру соціального  обслуговування (надання  соціальних  послуг), або працівники соціальних  служб  для  сім'ї, дітей  та молоді, а також  інші  спеціалісти, відповідно до резолюції голови комісії.

14. Комісія передає на розгляд виконавчого комітету селищної ради заяву про надання матеріальної допомоги разом з документами, зазначеними у п.11 цього Положення, та свої пропозиції щодо вирішення порушеного у зверненні питання.

У разі позитивного вирішення комісією питання про надання матеріальної допомоги, комісією готується  проект рішення виконавчого комітету селищної ради. 

15. У разі, якщо до заяви надані не всі необхідні документи, комісія   протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви надає відповідь заявнику, у якій обґрунтовується неможливість надання матеріальної допомоги у зв’язку з відсутністю передбачених цим Положенням документів з зазначенням вичерпного переліку відсутніх документів.

У разі прийняття рішення про надання матеріальної допомоги відповідальна особа із числа членів комісії повідомляє заявника письмово або у телефонному режимі чи в інший спосіб про направлення коштів одержувачу протягом 15 банківських днів у відділення банку.

У наданні матеріальної допомоги може бути відмовленно у випадку відсутності визначених підстав для надання такої допомоги.

16. Склад комісії по розгляду звернень громадян про надання матеріальної допомоги та положення про її повноваження, затверджуються розпорядженням селищного голови.

17. Фінансування виплат матеріальної допомоги проводиться відділом бухгалтерського обліку та звітності Гусятинської селищної ради відповідно до кошторису, затвердженого в селищному бюджеті на поточний рік на особові рахунки, відкриті заявниками в банках.

 

 

 

 

В.о. Гусятинського селищного голови                    Леся ЧАЙКА

1548 матеріальна допомога

Коментарі (0)

  Гусятинська селищна рада © 2019 Всі права захищено.
  Розробка та просування сайтів Zelios.Studio