Про затвердження Програми з підвищення ефективності управління активами ОТГ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2019 року                                                                                          №

 

Про затвердження Програми з підвищення ефективності управління активами об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради на 2020 - 2024 роки

 

Відповідно до Законів України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного та комунального майна», Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу України, з метою раціонального та ефективного управління майном комунальної власності об’єднаної територіальної громади, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гусятинська селищна рада

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Програму з підвищення ефективності управління активами об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради на 2020 - 2024 роки (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг.

 

 

В.о. Гусятинського селищного голови                                              Чайка Л.П.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Гусятинської селищної ради

від 20 грудня 2019 року № _____

 

ПРОГРАМА

з підвищення ефективності управління активами об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради на 2020 - 2024 роки

 

 1. Загальна інформація – ціль, мета та очікувані результати Програми

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

1.Програма з підвищення ефективності управління активами об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради на 2020 - 2024 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Бюджетного, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного і комунального майна», інших законів України.

Програма визначає основну мету, завдання, способи реалізації функцій з управління комунальним майном об’єднаної територіальної громадина Гусятинської селищної ради період з 2020 по 2022 роки та порядок їх фінансування.

Відносини, що виникають у процесі реалізації завдань Програми, які не регламентовані Програмою, регулюються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими актами законодавства України у відповідних сферах.

 

 1. Мета Програми та очікувані результати

Раціональне та ефективне управління майном комунальної власності об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради (далі – ОТГ) для задоволення потреб жителів та інших осіб, які на законних підставах перебувають та/або здійснюють свою діяльність на території ОТГ, покращення ефективності управління майном територіальної громади та прогнозованого, стабільного наповнення дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади.

Майнові операції, які здійснюються з об’єктами комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяги надходжень коштів до бюджету та погіршувати умови надання послуг населенню.

Виконання Програми забезпечить:

 • раціональне, економічно ефективне, прогнозоване та кероване управління майном ОТГ;
 • покращення якості утримання та поліпшення стану об’єктів комунальної власності, і як наслідок – надання публічних послуг вищого рівня якості;
 • надходження додаткових коштів та майна до бюджету ОТГ.

 

 1. Фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету шляхом затвердження Гусятинською селищною радою (далі – Рада) бюджетних призначень.

Обсяги фінансування визначаються Радою в залежності від реальних можливостей селищного бюджету при його затвердженні на відповідні роки.

Фінансування коштів здійснювати за такими напрямками:

- проведення інформаційної діяльності, в тому числі розміщення оголошень в засобах масової інформації, з питань відчуження, придбання, набуття права власності, розшуку, втрати, оренди майна тощо;

- проведення (за потребою або за відповідним дорученням при умові виділення коштів) технічних оглядів, реєстрації та перереєстрації, експертизи, експертної оцінки, рецензування, оформлення права власності, інвентаризації об’єктів, що прийнятті, придбанні, обліковуються, відчужуються, а також з метою постановки на облік, виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна тощо;

- оплата послуг нотаріусів, державних реєстраторів, сплата обов’язкових платежів при вчиненні дій з майнових питань та інші обов’язкові платежі для вчинення реєстраційних дій, отримання встановленої законом документації, оформлення правовстановлюючих фактів та/або правочинів із відповідним майном;

- інші витрати, які виникнуть у зв’язку із реалізацією цієї Програми.

З метою забезпечення своєчасного фінансування не менше 1-го разу в рік повідомляє Раду та постійну комісію з питань бюджету про хід виконання Програми та вносить пропозиції щодо здійснення заходів із фінансування видатків на виконання усіх етапів Програми згідно із затвердженими строками виконання.

 

 1. Загальна інформація про земельні активи громади

 

 1. Структура майна - Земля.

Загальна характеристика земельних ділянок, розташованих на території ОТГ:

1

Загальна площа земель у межах ОТГ, з них:

Кількісне та відсоткове визначення

1.1

Земель комунальної власності

441 га

12,4 %

1.2

Земель приватної власності

2608 га

73,5 %

1.3

Земель державної власності

501 га

14,1 %

Земельні ділянки комунальної форми власності площею 441 га використовуються:

 • для цілей освіти (7 об’єктів площею 0,72 га ),
 • культури (5 об’єктів площею 1,6 га ),
 • охорони здоров’я (1 об’єктів площею 1,7 га. ),
 • комунальними підприємствами (9 об’єктів площею 6,2 га);
 • передані в постійне користування (9 об’єктів площею 6,2 га).

З метою вдосконалення ефективності використання ресурсів громади, передбачено до завершення терміну дії цієї Програми здійснити реєстрацію земель під усіма об’єктами комунальної власності у строк до 2024 року.

Заходи будуть реалізовані у наступній послідовності:

з/п

Найменування  заходу

Відповідальний

Строк виконання

1

Оформлення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна (комунальної власності) розташовані в межах ОТГ

Земельний відділ

2020

Встановлення меж населених пунктів:

з/п

Населений пункт

Відповідальний

Строк виконання

1

с.Боднарівка

Земельний відділ

1 півріччя 2020

2

с.Вільхівчик

Земельний відділ

1 півріччя 2020

3

с.Суходіл

Земельний відділ

1 півріччя 2020

4

смт.Гусятин

Земельний відділ

1 півріччя 2020

 

Проведення нормативної грошової оцінки:

з/п

Населений пункт

Відповідальний

Строк виконання

1

с.Боднарівка

Земельний відділ

1 півріччя 2020

2

с.Вільхівчик

Земельний відділ

1 півріччя 2020

3

с.Суходіл

Земельний відділ

1 півріччя 2020

4

смт.Гусятин

Земельний відділ

1 півріччя 2020

 

 

3.Заходи з оформлення прав власності на нерухоме майно територіальної громади, відмінне від земельних ділянок

 

 1. Внесення до Державного реєстру інформації про право власності територіальної громади на нерухоме майно, прав на яке зареєстроване до 01.01.2013 року

За результатами попереднього аналізу частина об’єктів комунальної власності ОТГ, право власності на які виникло до 01 січня 2013 року, не зареєстрована у Державному реєстрі прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – Державний реєстр).

З метою захисту права власності ОТГ на об’єкти комунального майна, створення належних організаційних умов для забезпечення його ефективного використання доцільним є внесення даних про таке майно до Державного реєстру незалежно від необхідності вчинення будь-яких дій з цим майном.

Завдання вважається виконаним після отримання уповноваженою особою органу місцевого самоврядування ОТГ витягів з Державного реєстру прав на усі об’єкти нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок, право власності об’єднаної територіальної громади на яке було зареєстроване до 01.01.2013 р.

 

З метою забезпечення виконання п. 3.1. цієї Програми, затвердити наступні заходи:

№ з/п

Найменування

 заходу

Відповідальні особи

Строк

 виконання

Очікуваний

результат

1

Виявлення об’єктів

Юридичний відділ та Відділ бухгалтерського обліку та звітності

До 01 липня 2021 року

виявлені об’єкти, що не зареєстровані у реєстрі

2

Виявлення правовстановлюючих документів або їх дублікатів та формування пакетів документів відповідно до вимог законодавства

Юридичний відділ та Відділ бухгалтерського обліку та звітності

До 01 липня 2021 року

Перелік передано

3

Звернення до державного реєстратора

Голова Ради

протягом 15 з моменту підготовки документів

передано державному реєстратору

4

Вирішення питання щодо оптимальних шляхів використання прийнятого у комунальну власність комунального майна

Рада, виконавчий комітет, профільна постійна комісія

До 2024

питання щодо оптимальних шляхів використання вирішено

 

 1. Реєстрація прав на нерухоме майно територіальної громади, право власності на які зареєстроване до 01.01.2013 року, якщо правовстановлюючий документ втрачено

 

Для державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 01.01.2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням правовстановлюючих документів використовуються відомості з Державного земельного кадастру або Реєстру прав власності на нерухоме майно, який є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, та паперовий носій інформації (реєстрові книги, реєстраційні справи, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації).

У разі наявності в заявника копії примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта, свідоцтва про право власності на нерухоме майно подається також відповідна копія.

Державна реєстрація прав у цьому випадку проводиться виключно за умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих речових прав на підставі таких документів у Державному земельному кадастрі чи в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, або на паперових носіях інформації (в реєстрових книгах, реєстраційних справах, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації), з обов’язковим зазначенням у Державному реєстрі прав відомостей про втрату, пошкодження чи зіпсування відповідного документа.

 

З метою забезпечення виконання п. 3.2. цієї Програми, затвердити наступні заходи:

№ з\п

Найменування заходу

Відповідальні особи

Строк

виконання

Очікуваний

результат

1

Виявлення об’єктів

Юридичний відділ та Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Постійно

виявлені об’єкти, що не зареєстровані у реєстрі

2

Виявлення правовстановлюючих документів або їх дублікатів та формування пакетів документів відповідно до вимог законодавства

Юридичний відділ та Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Постійно

Перевірено

наявність

правовстановлюючих документів

2-прим.

В разі відсутності правовстановлюючих документів направлення запитів до БТІ

Юридичний відділ

Постійно

отримано дублікати

правовстановлюючих документів

3

Звернення до державного реєстратора

Голова Ради

Постійно

передано

державному

реєстратору

4

Вирішення питання щодо оптимальних шляхів використання прийнятого у комунальну власність комунального майна

Рада, виконавчий комітет, профільна постійна комісія

До 2024

питання щодо оптимальних шляхів використання  вирішено

 

 1. Реєстрація прав на майно, яке знаходиться на обліку ради, її виконавчих органів чи комунальних підприємств, установ, закладів чи організацій, які утворені за рішенням ради, але право власності на які не було зареєстроване до 01.01.2013 зареєстровано не було

 

За результатами попереднього аналізу частина об’єктів комунальної власності ОТГ, які обліковується на балансі Ради проте не зареєстровані у Державному реєстрі.

З метою захисту права власності ОТГ на об’єкти комунального майна, створення належних організаційних умов для забезпечення його ефективного використання доцільним є внесення даних про таке майно до Державного реєстру.

 

З метою забезпечення виконання п. 3.3. цієї Програми, затвердити наступні заходи:

№ з\п

Найменування заходу

Відповідальні особи

Строк

 виконання

Очікуваний

результат

 

1.

Виявлення об’єктів

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Постійно

виявлені об’єкти, що не зареєстровані у реєстрі

2.

Перевірка наявності акту  прийому-передачі (передавальний акт, опис, тощо), яким підтверджено факт передачі конкретного об’єкта нерухомості територіальній громаді

Юридичний відділ та Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Постійно

Перевірено наявність правовстановлюючих документів

2.1.1

В разі відсутності правовстановлюючих документів направлення запитів до БТІ

Юридичний

 відділ

 

Отримано

 дублікати

2.1.2

у бюджеті передбачено кошти на виготовлення правовстановлюючих документів та технічної документації на нерухоме майно

Виконавчий комітет Ради, бюджетна комісія Ради

До затвердження рішення про бюджет ради на відповідний рік

 

2.2.

замовлення витягу із Єдиного реєстру об’єктів державної власності про підтвердження реєстрації права державної власності  - у разі передачі з державної в комунальну власність / відсутності реєстрації державної власності

Юридичний

 відділ

 

 

3

прийняття рішення органу місцевого самоврядування про затвердження переліку об’єктів комунальної власності

Рада

 

 

4

Звернення до державного реєстратора

Голова Ради

протягом 10  з моменту підготовки документів

передано державному реєстратору

5

Вирішення питання щодо оптимальних шляхів використання прийнятого у комунальну власність комунального майна

Рада, виконавчий комітет, профільна постійна комісія

До 2024

питання щодо оптимальних шляхів використання  вирішено

 

 

 1. Заходи щодо вдосконалення роботи з майном відумерлої спадщини, розташованим на території ОТГ

 

Цивільний кодекс України зобов’язує орган місцевого самоврядування подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття, за місцезнаходженням нерухомого майна, яке входить до складу спадщини (стаття 1277). У разі якщо на об’єкті нерухомого майна на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади, якій передано нерухоме майно.

Алгоритм здійснення роботи з нерухомим майном відумерлої спадщини має визначатися локальним актом –Порядком виявлення та набуття у комунальну власність об’єднаної територіальної громади нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, визнаного судом відумерлою спадщиною.

Станом на момент затвердження цієї Програми громадою діяльність із виявлення потенційних об’єктів відумерлої спадщини не здійснювалася.

Для вдосконалення роботи з майном відумерлої спадщини громадою будуть здійснені наступні заходи:

 

№ з\п

Найменування заходу

Відповідальні особи

Строк

 виконання

Очікуваний

результат

1

Прийняття Порядку виявлення та набуття у комунальну власність об’єднаної територіальної громади нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, визнаного судом відумерлою спадщиною

Виконавчий комітет – підготовка проекту рішення, Рада – затвердження Порядку

До 2022

Порядок управління відповідним активом встановлено у визначений законом спосіб

2

Затвердження Положення про постійно діючу комісію з виявлення відумерлої спадщини

Виконавчий комітет

До 2022

Утворено постійно діючий орган, діяльність якого направлена на виявлення відповідного майна

3

Проведення роботи з виявлення на території громади майна, яке може бути визнане судом відумерлою спадщиною (потенційні об’єкти майна відумерлої спадщини)

Старости населених пунктів (старостинських округів), інші працівники органу місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, закладів

Щороку

Виявлені потенційні об’єкти майна відумерлої спадщини

4

Узагальнення результатів роботи з виявлення на території громади майна, яке може бути визнане судом відумерлою спадщиною (потенційні об’єкти майна відумерлої спадщини)

Старости населених пунктів (старостинських округів)

Щороку

Результати узагальнено (складено перелік виявлених потенційних об’єктів  майна відумерлої спадщини)

5

Передача переліку виявлених потенційних об’єктів майна відумерлої спадщини утвореній постійно діючій комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини

Старости населених пунктів (старостинських округів)

Щороку

Перелік передано

6

Надсилання запитів до Реєстру територіальної громади (Державного демографічного реєстру) та  Спадкового реєстру щодо відомостей про особу-спадкодавця та відкриття спадкової справи відповідно

Постійно діюча комісія з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини

 

Запити надіслано

7

Отримання відповіді на запити від органів державної реєстрації

Постійно діюча комісія з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини

 

Відповіді отримано

8

Проведення обстеження об’єктів нерухомого майна та складення актів обстеження

Постійно діюча комісія з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини

 

Обстеження проведено, акти обстеження складено

9

Складення та подання від імені органу місцевого самоврядування до місцевого суду позовної заяви про визнання виявленого майна відумерлою спадщиною та передачу у власність територіальної громади

Постійно діюча комісія з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини

 

Позовну заяву складено та подано

10

Судовий розгляд та ухвалення рішення у справі

Місцевий суд (відповідно до Цивільного процесуального кодексу)

 

Справу розглянуто, рішення ухвалено

11

Подання до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно рішення суду, що набрало законної сили, для реєстрації права власності на майно відумерлої спадщини як комунальної власності територіальної громади

Орган місцевого самоврядування

в день звернення

Реєстраційну дію здійснено, отримано витяг із Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень

12

Підготовка та внесення на розгляд чергового засідання ради проекту рішення про прийняття у комунальну власність територіальної громади майна відумерлої спадщини

Підготовка - постійно діюча комісія з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини.

Внесення – відповідний голова

 

Згідно регламенту Ради

Проект рішення підготовлено та внесено на розгляд ради

13

Попередній розгляд та погодження проекту рішення про прийняття у комунальну власність територіальної громади майна профільною постійною депутатською комісією ради

Профільна постійна депутатська комісія ради

Згідно регламенту Ради

Проект рішення попередньо розглянуто та погоджено

14

Розгляд проекту рішення про прийняття у комунальну власність територіальної громади майна на пленарному засіданні ради

Рада

Згідно регламенту Ради

Рішення прийнято

15

Постановка на баланс органу місцевого самоврядування (чи іншого балансоутримувача) прийнятого у комунальну власність територіальної громади майна

Головний бухгалтер органу місцевого самоврядування чи іншого балансоутримувача

в день надання копії рішення ради

Майно поставлено на баланс

 

16

Вирішення питання щодо оптимальних шляхів використання прийнятого у комунальну власність комунального майна

Профільна постійна депутатська комісія ради

 

Питання щодо оптимальних шляхів використання  вирішено

 

 1. Заходи щодо приватизації майна ОТГ

 

Приватизація комунального майна — платне відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями з метою поповнення місцевого бюджету та економічного та соціального розвитку територіальних громад.

Метою приватизації є прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки України шляхом продажу об’єктів приватизації ефективному приватному власнику.

До об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, належать усі об’єкти комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна»  та іншими законами України.

Приватизації не підлягає майно ОМС, що безпосередньо забезпечує виконання зазначеними органами встановлених законодавством завдань, та інші об’єкти, зазначені в ч. 2 ст. Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».

При цьому у разі якщо майно ОМС безпосередньо не забезпечує виконання зазначеними органами встановлених законодавством завдань, таке майно є об’єктами, що підлягають приватизації.

На момент складення цієї Програми громадою здійснювалася діяльність щодо виявлення потенційних об’єктів приватизації нерухомого майна.

З метою вдосконалення роботи з об’єктами приватизації буде здійснено наступні заходи:

 

№ з\п

Найменування заходу

Відповідальні особи

Строк

виконання

Очікуваний

результат

 

1

Затвердження Порядку приватизації майна ОТГ, яке належить до об’єктів малої приватизації

Виконавчий комітет – підготовка проекту рішення, Рада – затвердження Порядку

До 01.07.2020

Порядок управління відповідним активом встановлено у визначений законом спосіб

2

Проведення роботи з виявлення на території громади майна, яке може бути  об’єктами приватизації (потенційні об’єкти приватизації)

Старости населених пунктів (старостинських округів), інші працівники органу місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, закладів

Постійно

Виявлені потенційні об’єкти приватизації

3

Узагальнення результатів роботи з виявлення на території громади майна, яке може бути об’єктами приватизації

Старости населених пунктів (старостинських округів)

На протязі 10 дів з моменту отримання інформації

Результати узагальнено (складено перелік виявлених потенційних об’єктів приватизації)

4

Створення органу приватизації (або покладання цих функцій на уже існуючий структурний підрозділ)

Виконавчий

комітет

На черговій сесії

Орган приватизації створено, функції та повноваження визнано, Положення  затверджено рішенням сесії

5

Передача переліку виявлених потенційних об’єктів приватизації утвореній постійно діючій комісії до повноважень якої входить розгляд питань з управління майном громади

Орган приватизації

 

Перелік передано

6

Затвердження переліку об’єктів, що можуть бути приватизовані (з урахуванням погодження відповідної комісії)

Орган приватизації, сесія ради

Постійно, у разі потреби

Переліки затверджено

7

Опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, на офіційному сайті селищної ради та в електронній торговій системі

Орган

приватизації

На протязі 5 днів з моменту затвердження

Переліки оприлюднено

8

Прийняття рішення про приватизацію об’єкта комунальної власності

Орган

приватизації

На протязі

10 днів  з моменту затвердження

Рішення прийнято, підписано відповідний наказ.

 

9

Проведення підготовчої роботи відповідно до вимог чинного законодавства

Орган приватизації

В терміни визначені законом та затвердженим Положенням

Робота проведена, договір укладено

10

Контроль за сплатою коштів

Орган

приватизації

До моменту сплати

Кошти сплачені до бюджету громади

 

11

Передача об’єкта новому власнику за актом прийому-передачі

Аукціонна

 комісія

В 3 денний термін після сплати коштів

Об’єкт передано

12

Зняття об’єкту з балансу

Балансоутримувач

1 день

Об’єкт знято

з балансу

13

Використання коштів від приватизації згідно затвердженого плану громади

Селищна Рада

На черговій сесії

Кошти направлені на розвиток громади

 

 1. Заходи щодо приватизації житлового фонду, що знаходиться у власності ОТГ

 
Приватизація державного житлового фонду (далі - приватизація) - це відчуження квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких осіб, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень  (підвалів,  сараїв і т. ін.) державного житлового фонду на користь громадян України. 
До державного житлового фонду у тому разі відноситься житловий фонд, який знаходиться у власності територіальних громад.
Особливості приватизації житлових приміщень у гуртожитках визначаються законом та затвердженим положенням. 
До об'єктів приватизації належать квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, житлові приміщення у гуртожитках (житлові кімнати, житлові блоки (секції), кімнати  у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів. 

На момент затвердження цієї Програми на території ОТГ виявлено 19 потенційних об’єктів житлового фонду, що можуть бути запропоновані до приватизації.

З метою вдосконалення роботи з приватизаціїжитлового фонду громада вирішила здійснити наступні заходи:

 

№ з\п

Найменування заходу

Відповідальні особи

Строк виконання

Очікуваний результат

1

Затвердження Положення про орган приватизації житлового фонду, та порядку передачі  квартир (будинків);жилих приміщень у гуртожитках,що належать об’єднаній територіальній громаді  у власність громадян

 

Виконанно

 

2

Проведення інвентаризації та виявлення об’єктів неприватизованого житлового фонду

Старости населених пунктів (старостинських округів), інші працівники органу місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, закладів

Постійно

Виявлений житловий фонд, що може бути приватизований

3

Створення органу приватизації

 

Рада

Виконанно

Рішення прийнято

4

Затвердити зразок бланку свідоцтва про право власності на квартири (будинки, жилі приміщення у гуртожитках) для видачі громадянам органом приватизації житлового фонду

Рада

Виконанно

Рішення прийнято

5

Затвердити кількісний та персональний склад Органу приватизації

Рада

Виконанно

Рішення прийнято

6

Подання заяви громадянина з пакетом необхідних документів

Громадяни

 

Зареєстровано в окремому журналі

7

Збір та підготовку документів

Секретар Органу приватизації

 

 

8

Засідання органу приватизації

Орган приватизації

по мірі поступлення заяв

Рішення прийнято

9

Передача об’єктів житлового фонду у власність

Орган приватизації

не пізніше одного місяця з дня одержання заяви громадянина

Свідоцтвопро право власності на нерухоме майно

 

 1. Заходи щодо відчуження майна ОТГ

 

Відчуження (продаж) комунального майна – передача права власності на комунальне майно, незатребуване територіальною спільнотою, від суб’єкта права комунальної власності до іншого шляхом продажу цього майна за грошові кошти з метою поповнення місцевого бюджету. Правовим оформленням відчуження майна є договір купівлі-продажу.

 Об'єктами відчуження можуть виступати земля, інші природні ресурси (в разі нагальної потреби); об'єкти незавершеного будівництва; майно. Однак, застосування цієї форми управління комунальним майном дуже часто є обмеженим внаслідок незначної частки ліквідного майна в складі комунальної власності ОТГ.

Порядок відчуження майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади Гусятинської селищної ради визначений Положенням яке затверджено рішенням Гусятинської селищної ради 20 грудня 2019 року (далі – Положення).

Дане Положення регламентує спосіб і механізм відчуження комунального майна ОТГ та строки надання органом місцевого самоврядування дозволу на відчуження майна територіальної громади, а також порядок подальшого використання коштів, отриманих в результаті відчуження комунального майна.

Дозвіл на відчуження комунального майна ОТГ надається, якщо відчуження не обмежує провадження суб'єктом господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних (або інших) показників подальше використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне.

Відчуження комунального майна здійснюється шляхом його продажу на аукціоні зі стартовою ціною продажу, визначеною відповідно до затвердженого висновку про вартість такого майна, складеного на підставі звіту з незалежної оцінки майна.

З метою вдосконалення роботи з відчуження майна громада вирішила здійснити наступні заходи:

 

№ з\п

Найменування заходу

Відповідальні особи

Строк виконання

Очікуваний

 результат

1

Проведення інвентаризації та виявлення об’єктів комунальної власності, подальше використання яких є неможливим або недоцільним

Старости населених пунктів (старостинських округів), інші працівники органу місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, закладів

Постійно

Виявлено майно, що пропонується до відчуження

2

Проведення незалежної оцінки майна, що пропонується до відчуження, визначення його вартості та затвердження висновку про вартість такого майна

Відповідальні особи органу місцевого самоврядування, суб’єкти оціночної діяльності

По мірі необхідності

Визначена ринкова вартість майна, що  пропонується до відчуження, та розмір очікуваного надходження до місцевого бюджету внаслідок відчуження майна

3

Підготовка пакету документів, необхідного для відчуження майна (ТЕО, акт технічного стану, акт інвентаризації, довідки тощо)

Балансоутримувач майна

 

Документи підготовлено

4

Розгляд документів та прийняття рішення щодо надання дозволу (або відмови у наданні дозволу) на відчуження майна

Комісія з відчуження комунального майна ОТГ

 

Дозвіл надано

5

Проведення аукціону з продажу майна

Організатор аукціону

 

Отримання коштів від відчуження майна

6

Подання звіту за результатами відчуження та використання коштів, що надійшли від продажу такого майна

Балансоутримувач майна

 

Контроль за ефективним використанням коштів, отриманих внаслідок проведеного відчуження майна

 

 1. Заходи щодо списання майна ОТГ

 

Списання майна - віднесення товарних цінностей або грошових коштів підприємств, фірм, установ, організацій до збитків з вилученням їх із балансу, зняття з балансового обліку.

Списанню підлягають повністю зношені засоби виробництва і безнадійні борги. Списання здійснюється спеціально призначеними комісіями.

Списанню  повинно підлягати тільки те майно,  що не може бути в установленому порядку відчужене, передано в оренду, безоплатно передане  підприємствам, установам чи організаціям відповідно до договору концесії,  та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути  економічно недоцільне),  у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне  для  подальшого використання.

Після списання такого майна, його розбирання тощо всі придатні до використання вузли та деталі можуть бути використані ОТГ, а все інше здається на брухт. Кошти, отримані в результаті реалізації брухту можуть бути використані ОТГ.

З метою вдосконалення роботи зі списання майна громада вирішила здійснити наступні заходи:

 

№ з\п

Найменування заходу

Відповідальні особи

 

Строк виконання

Очікуваний результат

1

Визначення майна, що пропонується до списання

Старости населених пунктів (старостинських округів), інші працівники органу місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, закладів

Постійно

Виявлено майно, що пропонується до списання

2

Утворення суб'єктом господарювання комісії зі списання майна

Відповідальні особи органу місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, закладів

По мірі необхідності

Комісія створена і готує документи, необхідні для списання майна

3

Проведення інвентаризації майна,  що  пропонується  до  списання,  та  складання відповідного акту за  її результатами

Комісія зі списання комунального майна ОТГ

По мірі необхідності

Документи підготовлено, акт інвентаризації затверджено

4

Визначення можливості використання окремих вузлів,  деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню

Комісія зі списання комунального майна ОТГ

 

Придатні вузли та деталі виявлено

5

Складання акту списання майна та підготовка пакету документів, необхідних для отримання дозволу на списання майна.

Комісія зі списання комунального майна ОТГ

 

Акт складений

6

Затвердження керівником суб'єкта господарювання протоколу засідання   комісії із списання,  акту  інвентаризації,  акту  на списання  майна  та акту технічного  стану

Керівник балансоутримувача майна

 

Контроль за ефективним використанням коштів, отриманих внаслідок проведеного відчуження майна

7

Звернення щодо надання ОМС згоди на списання майна

Балансоутримувач майна

 

Прийняття відповідним ОМС рішення про надання згоди на списання  майна

8

Розбирання,  демонтаж  та   списання   майна

Балансоутримувач майна, спеціалізовані організації

 

Отримання придатних деталей, вузлів. Агрегатів та/або брухту

9

Відображення  на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних  господарських  операцій щодо списання майна.

Бухгалтер балансоутримувача майна

 

Приведення у відповідність  бухгалтерських документів

10

Оприбуткування придатних основних засобів з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів основних засобів.

Оприбуткування непридатних для  використання  вузлів,  деталей,  матеріалів   та агрегатів як вторинної сировини (металобрухту тощо).

Бухгалтер балансоутримувача майна

 

Приведення у відповідність  бухгалтерських документів. Можливість подальшого використання придатних деталей, вузлів, агрегатів, матеріалів

11

Контроль за використанням коштів, отриманих внаслідок списання комунального майна

Органи місцевого самоврядування

 

Ефективне використання коштів, отриманих внаслідок списання майна

 

Коментарі (0)

  Гусятинська селищна рада © 2019 Всі права захищено.
  Розробка та просування сайтів zelios studio