Про внесення змін в рішення №1489 від 29.01.2015 року

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСЯТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

 

                 Гусятинського  району                Тернопільської  області

 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  03 травня  2018 року                                                        № 1035

Про внесення змін в рішення №1489

від 29.01.2015 року           

“Про встановлення розмірів ставок єдиного податку”

 

          Керуючись статтями 140,143,144 Конституції України,                           статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.291 -300, Глави 1, Розділу XIV Податкового  кодексу України ,  Гусятинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Внести зміни в  рішення №1489 року від 29.01.2015 року “ Про встановлення розмірів ставок єдиного податку” в частині встановлення  ставки єдиного податку для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності згідно з додатком.        

2. Опублікувати дане рішення у засобах масової інформації.

3. Ставки  даного податку застосовуються з 01.01.2019 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань фінансів,  бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Гусятинський селищний голова                                        М.М.Левицький

 

 

Додаток

до рішення Гусятинської селищної ради

«_03__» ____05____ 2018 року

№ 1035_________

 

  ЄДИНИЙ ПОДАТОК

 

1.Платники єдиного податку

 

            1.1 Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку :

            1)перша група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та /або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

            2)друга група - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що відповідають сукупності таких критеріїв:

            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

            обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

            Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

            3)третя група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

            4)четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

          При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

 

1.2. Не можуть бути платниками єдиного податку

 

1.2.1 Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:

 

1.2.1.1 суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

 

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

 

2) обмін іноземної валюти;

 

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

 

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

 

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

 

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;

 

7) діяльність з управління підприємствами;

 

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

 

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

 

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

 

1.2.1.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

 

1.2.1.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

 

1.2.1.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

 

1.2.1.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

 

1.2.1.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

 

1.2.1.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

 

1.2.1.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

1.2.2 Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

 

1.2.2.1. суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

 

1.2.2.2. суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств  первинного  виноробства для підприємств вторинного виробництва, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції , а також крім електричної енергії , виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії ( за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції ( товарів . робіт, послуг)такого  суб’єкта господарювання)

 

1.2.2.3. суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

2. Ставки єдиного податку

 

          2.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом  на 1 січня податкового (звітного) рокудругої групи — у відсотках (фіксовані ставки)  до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

          2.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, , з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму.

 2) для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати .

           2.3. Відсоткові ставки єдиного податку для платників єдиного податку для третьої-четвертої груп встановлюються у розмірах, визначених пунктами 293.3, 293.9 статті 293 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

            2.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

          2.5 У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений статтею 293 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями для відповідної групи таких платників єдиного податку.

 

 

3. Податковий (звітний) період

 

3.1. Податковим (звітним) період для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік, для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал, що визначено статтею 294 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

 

 

4. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

4.1. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначаються статтею 295 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

 

5. Ведення обліку, складання звітності платниками єдиного податку

 

5.1. Ведення обліку, складання звітності платниками єдиного податку визначаються статтею 296 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

 

6. Особливості нарахування сплати та подання звітності

6. Особливості нарахування сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку, їх відповідальність визначаються згідно зі статтями 297, 300 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

            Інші питання щодо застосування спрощеної системи оподаткування, які не врегульовані даним розділом, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.

 

Гусятинський селищний голова                                                   М.М.Левицький

Секретар селищної ради                                                                 Л.П.Чайка

 

Коментарі (0)

    Гусятинська селищна рада © 2017 Всі права захищено.
    Розроблено веб-студією Zelios.Studio