Про внесення змін у рішення №36 від 20.01.2016року

 

             

УКРАЇНА

ГУСЯТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

 

                 Гусятинського  району                Тернопільської  області

 

СЬОМЕ     СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА   СЕСІЯ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  03  травня  2018 року                                                        № 1034

 

Про  внесення змін у  рішення №36

від  20.01.2016року

«Про  уточнення  рішення  №1467 від  29.01.2015 року

“ Про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки»

 

 Розглянувши рекомендації адміністративної колегії Тернопільського  обласного  територіального відділення  Антимонопольного  комітету України, керуючись  статтею 266  Податкового кодексу  України,  Законом України “ Про захист економічної конкуренції” ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гусятинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Внести   зміни  у рішення №36 від  20.01.2016року «Про  уточнення  рішення  №1467 від  29.01.2015 року“ Про податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки»  в частині ставки податку та затвердити  “Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” в новій редакції (додаток 1).

 

2. Опублікувати дане рішення у засобах масової інформації.

 

3. Ставки  даного податку застосовуються з 01.01.2019 року.

 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку селищної ради.

 

 

Гусятинський селищний голова                                М.М.Левицький                                           

 

 

                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                       Додаток

до рішення Гусятинської селищної ради

«_03__» __05______ 2018 року

№ 1034

 

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

що розміщене на території  Гусятинської селищної ради

об’єднаної територіальної громади

( селища Гусятин , сіл Суходіл , Боднарівка , Вільхівчик)

 

 

1. Загальні положення

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі -Положення) розроблене на підставі пункту 4 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу  України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», керуючись пп. 266.1, 266.2, 266.3, 266.4, 266.5, 266.6, 266.9 та 266.10 Податкового кодексу  України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 1. Платники податку

 

1.1 Визначити, що на території Гусятинської селищної ради платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об`єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, чи є співвласниками об`єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб.

 

 1. Об’єкт оподаткування

 

 1. Визначити об’єктом оподаткування об’єкт нежитлової нерухомості, в тому числі його частку, а саме будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей; гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки; будівлі промислові та склади; господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо та інші будівлі.
 2. Не включати до об’єктів оподаткування на території Гусятинської селищної ради:

а) об`єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об`єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов`язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням селищної ради;

д) об`єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об`єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, а саме: виробничі корпуси, цехи. складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені  для використання  безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

             И) об’єкти нерухомості , що перебувають у власності  релігійних організацій , статути  ( положення )   яких зареєстровані  у встановленому законом порядку  та використовуються  виключно для забезпечення  їхньої статутної діяльності  , включаючи ті , в яких здійснюють діяльність  засновані такими релігійними організаціями , добродійні  заклади  ( притулки , інтернати , лікарні тощо  ) крім об’єктів  нерухомості , в яких здійснюється  виробнича  та/або  господарська діяльність.

               І) будівлі дошкільних та загальноосвітніх  навчальних закладів  незалежно від форми власності  та джерел фінансування , що використовуються  для надання освітніх послуг.

              Інші  об’єкти нерухомості , відповідно до Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 1. База оподаткування

 

3.1 Базою оподаткування є загальна площа об`єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

 1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на  120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

 1.  Пільги із сплати податку

4.1 Встановити пільги з податку, що сплачується на території Гусятинської селищної ради, з об`єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями) відповідно до рішення Гусятинської селищної ради в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

 1. Розмір пільги з податку, що сплачується на території Гусятинської селищної ради, з об`єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначати, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів відповідно до рішення Гусятинської селищної ради в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.
 2. Встановити, що пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
 3. об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;
 4. об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
  1. Щороку до 1 лютого поточного року подавати до Гусятинського центру з обслуговування платників податку відомості стосовно пільг, наданих Гусятинською селищною радою.

 

5. Ставка податку

 

 1. Встановити ставки податку для об’єктів житлової та або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі:

 

Розміри ставок   податку  на нерухоме  майно, відмінне  від  земельного податку,  для об’єктів  житлової  нерухомості

 

Типи об’єктів житлової нерухомості

Ставка податку, відсотки розміру мінімальної заробітної плати

1.
Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень

0,1

2.
Квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0,1

3.
Прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

0,1

4.
Котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою 

0,1

5. 
Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

0,1

6.
Садові будинки - будинки для літнього (сезонного) використання, які в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідають нормативам, установленим для житлових будинків

0,1

7.
Дачні будинки - житлові будинки для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

0,1


 

 

Розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку, для об’єктів нежитлової нерухомості

Типи об’єктів нежитлової нерухомості

 

Ставка податку, відсотки розміру мінімальної заробітної плати

1.
Будівлі (приміщення) готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку

0,3

2.
Будівлі (приміщення) офісні – будівлі (приміщення) фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі (приміщення), будівлі (приміщення)  для конторських та адміністративних цілей

0,2

3.
Будівлі (приміщення) торговельні - торгові центри, універмаги, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів

0,3

4.
Будівлі (приміщення) для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

1,0

5.
Магазини, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі (приміщення) підприємств побутового обслуговування

0,3

6.
Гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки

0,1

7.

Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

0,01

8.
Інші будівлі (приміщення)

0,5

 

 

 

6. Податковий період

 

6.1 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

7. Порядок обчислення суми податку

 

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпункту 3.2 цього Положення, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту 3.2 цього Положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту 3.2 цього Положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням вищезазначеного, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  ( згідно 265.7.4. ПКУ).

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.6. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

7.6.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

7.6.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

8. Порядок сплати податку

 

8.1. Податок з об’єкта/об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що на території Гусятинської селищної ради сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Гусятинської селищної ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок через касу Гусятинської селищної ради за квитанцією про прийняття податків.

 

9. Строки сплати податку

 

9.1 Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

 

Гусятинський селищний голова                                      М.М.Левицький

 

Секретар Гусятинської селищної ради                                  Л.П.Чайка

Коментарі (0)

  Гусятинська селищна рада © 2017 Всі права захищено.
  Розроблено веб-студією Zelios.Studio