№ 1802 Про внесення змін до бюджету на 2019 рік

ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГУСЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ           ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VII СКЛИКАННЯ

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

 

       від 05 грудня 2019 року                                                  № 1802

 

Про внесення змін до селищного

бюджету на 2019 рік

 

      Керуючись Бюджетним Кодексом України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими чинними нормативно-правовими актами, за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку селищної ради та в інтересах територіальної громади, Гусятинська селищна рада         

В И Р І Ш И Л А:

         Внести до рішення сесії Гусятинської селищної ради від 21.12.2018 року №1367 «Про селищний бюджет на 2019 рік» такі зміни:

 1. Збільшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету на 2019 рік на 157 000 грн. за рахунок податку та зборів на доходи фізичних осіб, зокрема:

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму 157 000 грн.

      

 1. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік на 94 969 грн. за рахунок:

           екологічного податку, зокрема:

           екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) на суму 27 510 грн.;          

          надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  на суму 1 072 грн.;

          надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини на суму 1 275 грн.;         

 

           коштів від продажу землі, зокрема:

          коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим на суму 65 112 грн.

 

3. Збільшити обсяг видатків загального фонду селищного бюджету на 2019 рік на 20 640 грн. (за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету), а саме:

3.1. Збільшити асигнування на:                                                                 20 640 грн.

 

Гусятинська селищна рада

3.1.1. КПК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства»                                                             20 640 грн.

з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)» (гідродинамічне очищення каналізації)      20 640 грн.

 

4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік за рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі 136 360 грн. (за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету), а саме:  

4.1. Збільшити асигнування на:                                                               136 360 грн.

Гусятинська селищна рада

4.1.1. КПК 0116030 «Організація благоустрою населених

пунктів»                                                                                                        3 906 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

(площадка під сміттєві контейнери вул.Сагайдачного)                          3 906 грн.

 

4.1.2. КПК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій»                                                            807 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (капітальний ремонт конструкцій входів в корпус КП «Гусятинська бальнеологічна лікарня» по вул.Незалежності, 46А, смт.Гусятин Тернопільської обл.)                                                                                         807 грн.

 

4.1.3. КПК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання»                                                                                      87 610 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (реконструкція складських приміщень КП «Благоустрій» по вул.Цехова,78 в смт.Гусятин Тернопільської області – 40 351 грн.;

реконструкція теплогенераторної КП «Благоустрій» по вул.Цехова,78 в смт.Гусятин Тернопільської області – 47 259 грн.)                               87 610 грн.

 

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

4.1.4. КПК 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»                                                                                                  44 037 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об`єктів» (капітальний ремонт площадки, пішохідної доріжки та сходів з влаштуванням покриття з бруківки ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.м.т.Гусятині Тернопільської області)              44 037 грн.

 

5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік в сумі 94 969 грн., зокрема:

5.1. Збільшити асигнування на:                                                                 94 969 грн.

 

Гусятинська селищна рада

5.1.1. КПК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови

територій (містобудівної документації)»                                            50 033  грн.

з них на:

 •   поточні видатки

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (Детальний план території для індивідуального гаражного будівництва по кул.Коновальця в смт.Гусятин Гусятинського району Тернопільської області – 23 086 грн.; Детальний план території кварталу індивідуальної житлової (садибної) забудови по вул.Надзбручанська в смт.Гусятин Гусятинського району Тернопільської області – 26 947 грн.)                                                                                 50 033 грн.

 

5.1.2. КПК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»                                                                                15 079 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (реконструкція очисних споруд продуктивністю 500 м.куб./добу по вул. Суходільська селища Гусятин Тернопільської області – 8 100 грн.;

капітальний ремонт конструкцій входів в корпус КП «Гусятинська бальнеологічна лікарня» по вул.Незалежності, 46А, смт.Гусятин Тернопільської обл. – 6 979 грн.)                                                                15 079 грн.

 

5.1.3.  КПК 0118312 «Утилізація відходів»                                          15 397 грн.

з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (перезатарення пестицидів)                                            15 397 грн.

 

5.1.4.  КПК 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок

цільових фондів»                                                                                      14 460 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

(площадка під сміттєві контейнери вул.Сагайдачного)                        14 460 грн.

 

6. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів між кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду селищного бюджету на 2019 рік:

6.1. Зменшити асигнування на:                                                             1 113 389 грн.

Гусятинська селищна рада

6.1.1. КПК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»                                                                                            97 619 грн.

з них на:

 • оплата праці

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»                                       16 000 грн.

 • поточні видатки

КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»               51 619 грн.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»                                                         30 000 грн.

 

 1. КПК 0113210 «Організація та проведення громадських

робіт»                                                                                                           20 000 грн.

з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)»                                                                        20 000 грн.

 

6.1.3. КПК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту

і соціального забезпечення»                                                                   69 935 грн.

з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню                                                      69 935 грн.

 

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

 1. КПК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних

громадах»                                                                                                   16 884 грн.

з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                12 700 грн.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»                                                      2 000 грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»                       2 184 грн.

 

6.1.5. КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти»                           257 741 грн.

з них на:

 • оплата праці

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»                                                                   29 447 грн.

 • поточні видатки

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»                                                      3 294 грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»                                                        40 000 грн.

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»                                                   185 000 грн.

 

6.1.6. КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч.  школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»                                                                     498 000 грн.

з них на:

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»                                                    30 000 грн.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»                     22 000 грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»                                                        20 000 грн.

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»                                                   426 000 грн.

 

6.1.7. КПК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»              4 000 грн.

з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»                                    2 000 грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»                                                          2 000 грн.

 

6.1.8. КПК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»             82 340 грн.

з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»                                  35 000 грн.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»                                                         340 грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»                                                          7 000 грн.

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»                                                     40 000 грн.

 

Відділ культури і туризму Гусятинської селищної ради

6.1.9. КПК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»                                                                      13 000 грн.

з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»                                    8 000 грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»                                                      5 000 грн.

 

6.1.10. КПК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»                      53 870 грн.

з них на:

 • оплата праці

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»                                                                   30 000 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»                                         3 000 грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»                                                        20 870 грн.

 

6.2. Збільшити асигнування на:                                                            1 113 389 грн.

Гусятинська селищна рада

6.2.1. КПК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»                                                                                            77 455 грн.

з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (ремонтно-з’єднувальні хомути – 5 220 грн.; компенсація за втрати електроенергії в зв’язку із проривами у смт.Гусятин та переливом башні у с.Суходіл – 11 557 грн.; матеріали на ліквідацію проривів водопроводу по вул..Незалежності, 3-3А, в районі могили Січових Стрільців – 16 318 грн.; гідродинамічне очищення каналізації – 44 360 грн.)                               77 455 грн.

 

6.2.2. КПК 0116030 «Організація благоустрою населених

пунктів»                                                                                                      61 034 грн.

з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (поточний ремонт тротуару по просп.Незалежності – 7 000 грн.; поточний ремонт автобусної зупинки по вулиці Б.Лепкого – 24 600 грн.; поточний ремонт сходів по вулиці Героїв Майдану – 29 434 грн.)        61 034 грн.

 

6.2.3. КПК 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)»                                                                         24 745 грн.

з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»                                                                                             24 745 грн.

в тому числі:

- на програму реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території Гусятинської селищної ради (смт.Гусятин,с.Суходіл, с.Вільхівчик)         24 745 грн.

 

6.2.4. КПК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»             45 190 грн.

із них:

Гусятинському районному бюджету                                                     45 190 грн.

з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» (забезпечення виробами медичного призначення Дільної Н.О. – 885 грн.; відшкодування за послуги зв’язку пільговим категоріям громадян – 14 755 грн.;  повернення витрат на утримання 2 підопічних у стаціонарному відділенні територіального центру у ІV кварталі 2019  року – 29 550 грн.)         45 190 грн.

 

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

6.2.5. КПК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері

у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»                                                                                                 133 400 грн.

з них на:

 • оплата праці

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»                                                                 119 700 грн.

 • поточні видатки

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»                                  13 700 грн.

 

6.2.6. КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти»                             30 000 грн.

з них на:

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»                     30 000 грн.

 

6.2.7. КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч.  школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»                                                                     470 132 грн.

з них на:

 • оплата праці

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»                                                                 443 832 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»                                       22 500 грн.

 • поточні видатки

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»                                                      3 800 грн.

 

6.2.8. КПК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»          167 093 грн.

з них на:

 • оплата праці

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»                                                                 100 000 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»                                         4 050 грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»                                                    63 043 грн.

 

6.2.9. КПК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»                          58 340 грн.

з них на:

 • оплата праці

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»                                                                   57 000 грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»                      1 340 грн.

 

Відділ культури і туризму Гусятинської селищної ради

6.2.10. КПК 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері

у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»                                                                                                   33 000 грн.

з них на:

 • оплата праці

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»                                                                   30 000 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»                                         3 000 грн.

 

6.2.11. КПК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»                                                                        8 000 грн.

з них на:

 • оплата праці

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»                                                                     8 000 грн.

 

6.2.12. КПК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»                        5 000 грн.

з них на:

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»                       5 000 грн.

 

7. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за головним розпорядником коштів між кодами програмної та економічної класифікації видатків спеціального та загального фондів селищного бюджету на 2019 рік (кошти передані із бюджету розвитку (спеціального фонду) до загального фонду селищного бюджету):

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради

7.1. Зменшити асигнування на:                                                                 4 178 грн.

7.1.1. КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»                                                                         4 178 грн.   

з них на:

 • капітальні видатки

КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (придбання основних засобів)                                            4 178 грн.

 

7.2. Збільшити асигнування на:                                                                 4 178 грн.

7.2.1. КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»                                                                         4 178 грн.    з них на:

 • поточні видатки

КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                 4 178 грн.

 

 1. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за головним розпорядником коштів між кодами програмної та економічної класифікації видатків спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік:

Гусятинська селищна рада

8.1. Зменшити асигнування на:                                                               100 000 грн.

8.1.1. КПК 0116030 «Організація благоустрою населених

пунктів»                                                                                                    100 000 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

(будівництво об’єктів фізичної культури та спорту)                         100 000 грн.

 

8.2. Збільшити асигнування на:                                                              100 000 грн.

8.2.2. КПК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»                                                                              100 000 грн.

з них на:

 • капітальні видатки

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (капітальний ремонт конструкцій входів в корпус КП «Гусятинська бальнеологічна лікарня» по вул.Незалежності, 46А, смт.Гусятин Тернопільської обл.)                                                                              100 000 грн.

 

9. Затвердити зміни до фінансування селищного бюджету на 2019 рік відповідно до додатку 1.

 

10. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік відповідно до додатку 2.

 

11. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році відповідно до додатку 3.

 

12. Затвердити зміни до розподілу витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році відповідно до додатку 4.

 

Додатки 1,2,3,4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань фінансів, бюджету і соціально-економічного розвитку селищної ради.

    В.о. Гусятинського селищного голови                                     Леся ЧАЙКА

Рішення
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4

Коментарі (0)

  Гусятинська селищна рада © 2019 Всі права захищено.
  Розробка та просування сайтів zelios studio