№ 1367 Про селищний бюджет на 2019 рік

УКРАЇНА

ГУСЯТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Гусятинського  району   Тернопільської  області

 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

Третє засідання

Р І Ш Е Н Н Я

 

       від 21 грудня 2018 року                                                 1367

 

 

Про селищний бюджет на 2019 рік      

 

Враховуючи пропозиції постійної комісії з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Гусятинської селищної ради, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Гусятинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2019 рік:

 

доходи селищного бюджету у сумі ­­­­60 568 400 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 59 742 400 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету 826 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

видатки селищного бюджету у сумі 60 568 400 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 58 837 400 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 1 731 000 гривень;

 

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі               905 000 гривень,  згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі             905 000 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 3 000 гривень, що становить 0,005 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

 

резервний фонд селищного бюджету у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

Дозволити у міжсесійний період розпорядженням селищного голови за погодженням із постійною комісією з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Гусятинської селищної ради (з наступним затвердженням на черговій сесії селищної ради) протягом 2019 року вносити зміни та проводити розподіл (перерозподіл) обсягів субвенцій з державного, обласного та інших місцевих бюджетів селищному бюджету у межах загального обсягу таких субвенцій і міжбюджетних трансфертів.

 

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 546 000 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032,1034 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”;

 

2) джерелами формування у частині фінансування є кошти, визначені пунктом 1  статті 72 Бюджетного кодексу України в частині спрямування до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду;

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік:

 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

 

2) у частині фінансування є кошти, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України в частині залучення коштів із загального фонду;

 

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України та на видатки, відповідно до джерел надходжень, визначених у пункті 7 цього рішення.

 

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

10. Надати право Гусятинській селищній раді в особі селищного голови:

10.1. В межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10.2. В процесі виконання селищного бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

10.3. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду та до прийняття рішення Гусятинської селищної ради „Про селищний бюджет на 2020 рік” за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11. Відповідно до статей 20, 22 та 28 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих місцевих бюджетів” головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:

 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

12. Розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

 

13. Установити, що у випадках, коли виконавчі органи селищної ради, депутати селищної ради вносять селищній раді пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань із селищного бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів селищного бюджету.

 

14. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

15. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

16. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

17. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Гусятинської селищної ради.

 

 

 

 

       Гусятинський селищний голова

       М.М. Левицький

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6

Коментарі (0)

  Гусятинська селищна рада © 2019 Всі права захищено.
  Розробка та просування сайтів zelios studio